Home

Meningokokken vaccinatie ouderen

Meningokokkenziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. Van deze bacterie bestaan meerdere typen. In de meeste gevallen word je er niet ziek van. Af en toe dringt de bacterie verder in het lichaam binnen en kan dan hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. Sinds 2015 is er een toename te zien van mensen die ziek worden van meningokokken type W. Binnen het kabinet wordt erover gesproken om voor de eerste vaccinaties niet alleen personeel van verpleeghuizen, maar ook thuiswonende ouderen uit te nodigen. Dat zeggen ingewijden Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze 14 worden. Om de ziekte een halt toe te roepen, zijn in 2018 en 2019 alle jongeren geboren tussen 2001 en 2005 uitgenodigd voor een vaccinatie MenACWY-vaccinatie: ook voor jongeren. Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze 14 worden. Om de ziekte een halt toe te roepen, zijn in 2018 en 2019 alle jongeren geboren tussen 2001 en 2005 uitgenodigd voor een vaccinatie Ouderen die in een zorginstelling (zoals een verpleeghuis) wonen, ontvangen de uitnodiging via de zorginstelling. In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad om mensen van 60 tot en met 75 jaar om de vijf jaar uit te nodigen voor een pneumokokkenvaccinatie (bij 60, 65, 70 en 75 jaar)

Laat je vaccineren - home - Laat je vaccineren

Bij anatomische en functionele asplenie is vaccinatie tegen meningokokken A, C, W135 en Y geïndiceerd (zie Preventie van infecties bij asplenie). Tetravalente conjugaatvaccins tegen groep A, C, W135 en Y zijn sinds 2005 beschikbaar en worden gebruikt bij reizigers naar gebieden waar meningokokkenziekte hoog endemisch en epidemisch voorkomt Door deze aangepaste vaccinatiestrategie kunnen ouderen boven de 85 jaar nu eerder ingeënt worden. Deze ouderen ontvangen een uitnodiging. Uitgenodigde mensen mogen indien gewenst een begeleider meenemen naar de vaccinatie. Volgorde vaccinatie niet-zorgmedewerkers. Vanaf 18 januari 202

De vaccinatie van verpleeghuisbewoners kan maandag starten, al is het eerst nog op kleine schaal. En vanaf half februari zijn thuiswonende ouderen aan de beurt, te beginnen met de oudsten. Met dat verrassende nieuws kwam minister Hugo de Jonge dinsdagavond bij de.. De vaccinatie - met de officiële naam PPV23 De pneumokokkenvaccinatie voor ouderen is uitgebreid getest. Daaruit is gebleken dat de pneumokokkenvaccinatie veilig is. Wel is er altijd het risico op bijwerkingen als slaperigheid, hoofdpijn of wat roodheid of gevoeligheid op de plek waar is geprikt Vaccinatie is gratis en vrijwillig. Naar verwachting kunnen zo'n 3,5 miljoen Nederlanders zich in het eerste kwartaal van 2021 laten vaccineren, maakte minister De Jonge van Volksgezondheid bekend Ouderen dienen zich op dit moment nog op eigen kostente vaccineren. De Gezondheidsraad heeft op 28 februari 2018 advies uitgebracht over Vaccinatie van ouderen tegen pneumokokken . De raad adviseert herhaalde vaccinatie met PPV23 aan te bieden aan 60-plussers, maar de minister moet nog over de opvolging van dit advies besluiten GGD zet extra mensen in wegens winterweer; ouderen kunnen afspraak voor vaccinatie verzetten. update Wie de komende dagen op een van de priklocaties het coronavaccin kan komen halen maar twijfelt.

Informatie over meningokokkenziekte

Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van Meningokokken W-ziekte toe. Daarom is de meningokokken C-vaccinatie per 1 mei 2018 vervangen door een vaccinatie die beschermt tegen de typen A, C, W en Y. Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie per 1 oktober 2018 ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze 14 worden Bij ouderen wordt 4-7 jaar na vaccinatie een antistoftiter gevonden die ongeveer gelijk is aan de titer voor vaccinatie. Wat hier de klinische betekenis van is, is onduidelijk. Revaccinatie wordt geadviseerd na 5 jaar. Conjugaatvaccin De volgorde van vaccinatie kan ook veranderen door nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Zorgmedewerkers krijgen sinds 6 januari 2021 een prik tegen corona. Deze medewerkers werken bijvoorbeeld in de directe COVID-zorg of zijn huisarts. Lees meer over de volgorde van de vaccinatie van zorgmedewerkers en bekijk het tijdschema

Kabinet overweegt thuiswonende ouderen eerder te

 1. De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin van Moderna vooral in te zetten bij de vaccinatie van ouderen, zo is maandag bekendgemaakt. Het adviesorgaan raadt aan met de oudste leeftijdsgroepen.
 2. Het is onmogelijk om álle kinderen, jongeren en ouderen te vaccineren. Daarom is besloten te starten met de p en tieners die 14 jaar worden. Sinds 1 mei 2018 krijgen p van 14 maanden op het consultatiebureau een vaccinatie tegen meningokokken ACWY
 3. deren. Daarom adviseert de Gezondheidsraad ouderen van 60 tot en met 75 iedere vijf jaar te laten.
 4. Meningokokken vaccinatie . Zal ik mijn kinderen van 24, 20 en 18 aanraden om een meningokokken vaccinatie te gaan halen? De 14-jarigen krijgen vanaf volgende week een oproep en de oudere tieners volgend jaar. Maar ik kan natuurlijk altijd zelf het vaccin kopen en laten toedienen door de huisarts

Uitbreiding inenting meningokokken voor baby's en tieners. Nieuws | Kinderen van rond de 14 maanden oud krijgen vanaf mei 2018 een inenting die niet alleen beschermt tegen meningokokken C, maar ook tegen de types A, W en Y. In oktober krijgen ook kinderen van 14 jaar een uitnodiging voor deze vaccinatie P en tieners krijgen een vaccinatie de beschermt tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Meningokokkenprik voor jongeren Tieners krijgen een oproep voor vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden Vaccinatie door je huisarts Vraag bij aankoop van het vaccin aan de apotheker een BVAC-attest met vermelding van het aangekochte vaccin en de betaalde prijs. Bezorg het attest aan je CM-ziekenfonds. Vaccinatie in een vaccinatiecentrum voor reisvaccinaties Download het aanvraagformulier

Meningokokken ACWY-vaccinatie RIV

MenACWY-vaccinatie. De vaccinatie tegen Meningokokken C maakt sinds september 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. In 2018 is deze vaccinatie vervangen door een combinatieprik die bescherming biedt tegen vier groepen meningokokken: A, C, W en Y. Alle kinderen krijgen deze vaccinatie standaard aangeboden binnen het Rijksvaccinatieprogramma op de leeftijd van 14 maanden en 14 jaar oud Vaccinatie tegen pneumokokken bij ouderen en risicogroepen. Dan zijn er ziektebeelden waarbij vaccinatie tegen pneumokokken per patiënt overwogen moet worden. Het gaat hier onder anderen om mensen met de ziekte van Hodgkin, met auto-immuunziekten of met nierziekten Meningokokken: symptomen, oorzaken en behandeling Meningokokken (Neisseria meningitidis) zijn bacteriën die ernstige infecties zoals meningitis (hersenvliesontsteking) ku Sepsis: ontstaan, symptomen en behandeling Een sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd, is de reactie van het lichaam op een infectie (een infectie in de bloedb

Ouderen worden vooral getroffen door zeer ernstige vormen van deze infecties. De sterfte veroorzaakt door pneumokokken bedraagt 30 tot 50% bij bejaarden en risicopatiënten. Die sterfte, die vaak aanleiding vindt tijdens de eerste dagen van deze ernstige infecties, daalt trouwens niet door behandeling met antibiotica, zelfs indien die tijdig gestart wordt Pneumokokken vaccinatie voor ouderen Pneumokokken zijn bacteriën die voor ontstekingen, zoals oor- of longontsteking, kunnen zorgen. Voornamelijk kinderen en ouderen lopen risico ziek te worden door pneumokokken. Op 28. www.1twente.nl/ensched Deze vaccinatie wordt tegelijktijdig met de BMR vaccinatie aangeboden. Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen onder ouderen (!) door een besmetting met meningokokken W. Volgens het RIVM werden er In 2015, 2016 en 2017 respectievelijk 9, 50 en 80 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd meningokokkenvaccin type A, C, W135, Y vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Meningokokkenvaccin type A, C, W135 en Y maakt onderdeel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Naast de meningokokken ACWY-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden krijgen sinds 2020 14-jarigen standaard vanuit het Rijksvaccinatieprogramma een vaccinatie tegen meningokokkenziekte aangeboden, Het dragerschap.

Thuiswonende ouderen tussen 60 en 75 jaar ontvangen vanaf maart een uitnodiging voor het coronavccin. Ouderen die zelf goed naar een locatie kunnen komen, zijn welkom bij een vaccinatielocatie van de GGD. Ouderen die minder mobiel zijn of ouder dan 75 jaar zijn, krijgen de prik via de huisarts Vaccinatie met één prik biedt bescherming tegen meningokokken van type ACWY. Het advies om te vaccineren hangt af van uw bestemming, de verblijfsduur, al dan geen intensief contact met lokale bevolking en de verblijfsomstandigheden. Vermijd nauw contact met zieke mensen. Voor kinderen jonger dan 1 jaar geldt een aangepast advies Meningokokken en extra vaccineren 31 mei, 2018 Na de media-aandacht van gisteren komen er vragen van ouders die hun kind willen laten vaccineren tegen meningokokken A, C, W en Y. Vaccineren op eigen verzoek is mogelijk, maar is voor eigen rekening Vandaag kondigde minister De Jonge aan dat ook mensen van boven de 90 en boven de 85 versneld gevaccineerd worden. De GGD'en gaan de mobiele ouderen uit deze groep vaccineren op centrale vaccinatielocaties. De groep 90-plus bestaat uit circa 90.000 mensen waarvan naar verwachting de helft door de GGD'en gevaccineerd wordt. Komende week start de vaccinatie van deze groep pdf bestand Bericht vaccinatie pneumokokken ouderen (2020) (110 kB) pdf bestand Advies vaccinatie tegen rabiës (02/2019) (316 kB) pdf bestand Advies vaccinatie tegen meningokokken van groep B voor kinderen, adolescenten en personen met een verhoogd risico (2017) (329 kB

Kabinet wil ouderen veel sneller vaccineren, maar GGD is er nog niet klaar voor. VIDEO Een deel van de thuiswonende ouderen krijgt misschien veel sneller dan gedacht het Pfizer-vaccin. Hoe dat zou. In 2020 krijgen ouderen van 73 tot 79 jaar, geboren in 1941 tot en met 1947, naast de uitnodiging voor een griep (influenza) vaccinatie ook een uitnodiging voor een pneumokokken vaccinatie. In de komende jaren zullen ook ouderen vanaf 60 jaar een uitnodiging gaan ontvangen. Tot het 75 e jaa

Meningokokken ACWY-vaccinatie Rijksvaccinatieprogramma

FTO

Vaccinatie pneumokokken voor ouderen in najaar

 1. Meningokokken zijn bacteriën die ernstige infecties Op oudere leeftijd zijn naast koorts, klachten van hoofdpijn, lichtschuwheid soms met braken en toenemende huidvlekken, meer specifieke symptomen. de vaccinatie tegen meningokokken B te overwegen
 2. der dan tien ziektegevallen. Om d
 3. Vaccinatie van ouderen met het PPV23-vaccin zou tot een aanzienlijke afname van ziekte en sterfte door pneumokokkeninfecties moeten leiden. In meerdere Europese landen worden ouderen al met PPV23 gevaccineerd, o.a. in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.Ziekte door pneumokokkenDragerschap van pneumokokken komt in de bevolking veelvuldig voor, met name bij jonge kinderen
 4. Het is onmogelijk om alle kinderen, jongeren en ouderen te vaccineren. Daarom is besloten te starten met de p en tieners die 14 jaar worden. Sinds 1 mei 2018 krijgen p van 14 maanden op het consultatiebureau een vaccinatie tegen Meningokokken ACWY
 5. Wanneer je niet of niet volledig bent gevaccineerd tegen pneumokokken, kan het zinvol zijn deze vaccinatie te vervolledigen. Voor jonge kinderen is dit zeker van belang zolang ze geen 2 jaar zijn. Voor risicogroepen en ouderen kan je arts je een vaccinatievoorstel bieden. Vraag daarom raad aan je arts
 6. Vaccinatie meningokokken W voor alle 14-18 jarigen Onderzoek naar het gedrag van meningokkken Pneumokokken vaccin Pfizer beschermt ook ouderen Filmpje NMS jeugddag 2010.
 7. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid en Sport gaat de vaccinatie tegen meningokokken aanpassen. Dit doet ze op advies van een deskundigenraad. In de loop van 2018 krijgen alle baby's van 14 maanden een vaccinatie. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen een uitnodiging

In deze video krijg ik de prik voor de meningokokken ziekte. De vaccinatie valt reuze mee en doet geen pijn!Thundershocker:https://www.youtube.com/channel/UC.. eerste wordt de meningokokken C-vaccinatie voor kinderen van 14 maanden, vervangen door een Men ACWY-vaccinatie. Deze vaccinatie wordt tegelijk met de BMR-vaccinatie aangeboden. Aanleiding voor deze vaccinwissel is het toegenomen aantal ziektegevallen door een besmetting met meningokokken W. Volgens het RIVM werden er in 2015, 2016 en 201 Als je heel kwetsbare ouderen hebt, is het de vraag of je ze nog moet vaccineren. Dat vindt arts-epidemioloog Dick Bijl nadat hij de onderzoeken van Pfizer, Moderna en AstraZeneca tegen het. Op de site van GGD Noord- en Oost-Gelderland tref je informatie over reisvaccinaties, vaccinaties van kinderen en soa-testen Bijzondere vaccinaties worden echter in de meeste gevallen niet door zorgverzekeraars vergoed. vervolgvaccinatie na prevenar bij mensen met weerstandsdefect en ouderen >60 jaar € 44,95: Pneumokokken: Prevenar 13 Weinig gangbaar sinds komst van Meningokokken ACYW. Schema: vanaf 2 maanden oud 3 injecties;.

Meningokokken-meningitis en -sepsis LCI richtlijne

Vaccinatie tegen meningokokken ACWY Meningokokkeninfecties van serogroep W in Nederland - aanpassing vaccinatieprogramma (1 oktober 2018) In Nederland was er het laatste jaar een sterke stijging van meningokokkeninfecties van serogroep W met een hoge sterfte Meningokokken vaccinatie Vaccinatie tegen meningokokken type C (MenC) maakt in Nederland sinds 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 2018 is het vaccinatieprogramma tegen meningokokken uitgebreid met vaccinatie tegen typen A, W en Y. Anno 2020 is meningokokken B het meest voorkomende type Vanaf 1 oktober 2018 worden alle veertienjarigen gevaccineerd tegen meningokokken type W. Wat zijn de symptomen? Hoe zit het met het vaccineren van baby's, p en ouderen? Kun je dan een vaccinatie kopen en wat kost dat? Lees hier alles wat je wilt weten Vanuit het Rijksvaccinatieprogramma krijgen kinderen van 14 maanden oud sinds 2002 een vaccinatie tegen meningokokken C. Sinds deze maand worden kinderen van 14 maanden gevaccineerd met het. Deze vaccinatie vervangt de vaccinatie tegen meningokokken C, die deze jonge kinderen al sinds 2002 krijgen aangeboden. Veertienjarigen vormen één van de groepen met een hogere kans op de ziekte. Hoewel de kans om ziek te worden ook bij hen heel klein is, spelen zij ook een rol bij de verspreiding van de bacterie

Omdat meningokokken type W in Nederland lange tijd erg zeldzaam was, zijn er op dit moment te weinig vaccins in Nederland om de 14-jarigen die tussen 1 mei 2004 en 31 december 2004 zijn geboren direct te vaccineren. Volgens het RIVM krijgt deze groep daarom in oktober de vaccinatie aangeboden Meningokokken C en W De belangrijkste typen meningokokken zijn B, C en W. Kinderen van 14 maanden krijgen een vaccin tegen meningokokken C en W via het Rijksvaccinatieprogramma. In 2018 en 2019 krijgen ook jongeren tussen de 14 en 18 jaar eenmalig deze vaccinatie. De vaccinatie is effectief, geeft weinig bijwerkingen en zorgt voor. Infectie: Jongeren krijgen snel een nieuw vaccin tegen meningokokken. Steeds meer mensen worden ziek en overlijden. Vorig jaar werden 80 Nederlander

Vanaf komend weekend krijgt iedereen in het jaar waarin hij 14 wordt een uitnodiging voor een prik tegen meningokokken. Aanleiding is de toename van het type W van de ziekte, die in tegenstelling. Vanaf 1 oktober 2018 krijgen tieners in Woerden een vaccinatie tegen meningokokken type W. Wat zijn de symptomen? Hoe zit het met vaccineren van baby's, p en ouderen? Kun je dan een vaccinatie kopen en wat kost dat? Lees hier alles wat je wilt weten Vaccinaties voor kinderen en jongeren De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten.Daarom is er het Rijksvaccinatieprogramma.Vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen kind maar ook voor andere kinderen en kwetsbare personen ACWY-vaccinatie voor jongeren. Vanaf 1 oktober 2018 krijgen jongeren die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden een uitnodiging voor een meningokokken ACWY-vaccinatie. In 2019 worden zo'n 650.000 jongeren extra opgeroepen om zich te laten inenten Met 14 maanden krijgt je kindje een vaccinatie die beschermt tegen meningokokkenziekte. Dit is een gevaarlijke ziekte die kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Sinds mei 2018 is de vaccinatie tegen meningokokken aangepast. Alles wat je wilt weten over deze vaccinatie lees je hier

Ouderen sneller corona-vaccinatie Kennisplein Zorg voor

Vaccinaties zijn hierbij een belangrijk middel om uzelf en anderen te beschermen tegen ernstige infectieziekten. Vaccinaties voor kinderen en jongeren Kinderen en jongeren kunnen via het Rijksvaccinatieprogramma gratis gevaccineerd worden tegen 12 infectieziekten De erkende artsen van Thuisvaccinatie.nl vaccineren aan huis! Bekijk hier ons aanbod aan reisvaccinaties. Meld u vandaag nog aan voor onze unieke service Vaccinatie meningokokken aangepast om MenW 1 reactie Alle baby's tot veertien maanden en brugklassers krijgen vanaf het voorjaar van 2018 een vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, W en Y. De inenting moet het toenemend aantal besmettingen met meningokokken W (MenW) een halt toe te roepen In Nederland worden de meeste vaccinaties toegediend via het Rijksvaccinatieprogramma of in het kader van reizigersvaccinaties. Maar hoe bekend bent u met specifieke vaccinaties voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en immuungecompromitteerden? In deze MEDtalks-nascholing komen 4 van deze vaccinaties aan bod, te weten vaccins tegen influenza, pneumokokken, meningokokken en varicella. Homepagina > Jongeren > Vaccinaties > Meningokokken prik. Meningokokken prik. In het jaar dat je 14 wordt, krijg je een vaccinatie aangeboden tegen meningokokkenziekte. Met deze prik kun je zelf niet meer ziek worden én kun je anderen niet meer besmetten. Vaccinatiecampagne De volgende vaccinatiecampagne start in het voorjaar van 2021

Vaccinatie kwetsbare ouderen eerder van start Sleutelsta

Vaccinaties zijn niet alleen voor kleine kinderen. Het kan ook relevant zijn om tieners tegen bepaalde infectieziekten in te enten. Daarom zit voor meisjes het HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma dat hen beschermt tegen baarmoederhalskanker. Daarnaast worden alle tieners van 14 tot 18 jaar sinds 2018 jaar ingeënt met het ACWY meningokokkenvaccin dat beschermt tegen meningokokkenziekte GGD'en in Nederland hebben berichten ontvangen dat ouderen worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij mensen aan huis, tegen betaling. Dit klopt niet! Vaccinatie is gratis. Bovendien neemt de GGD geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt niet bij mensen thuis om te vaccineren Meningokokken ACWY-vaccinatie. De ziekte komt voor op alle leeftijden, het meest bij jonge kinderen tot 4 jaar, tieners en ouderen. Sinds 2015 is er een toename van het aantal ziektegevallen dat wordt veroorzaakt door meningokokken type W. Het is niet te voorspellen of deze toename doorzet Dan is het advies: één vaccinatie tegen meningokokken ACWY entwee vaccinaties tegen meningokokken type B (met een tussenpoos van één maand) . HiB-vaccinatie. Gordelroos is een vervelende ziekte die vaker voorkomt bij ouderen en bij mensen met een verminderde afweer. Gordelroos,.

Pneumokokkenvaccinatie voor ouderen Gezondheidsne

 1. Iedereen kan meningokokkenziekte krijgen. Groep W meningokokkenziekte komt in Nederland het meest voor bij tieners en ouderen. Schema: Vanaf de leeftijd van 6 weken kan iemand worden ingeënt tegen meningokokken ACWY. Kinderen jonger dan 1 jaar hebben meerdere vaccinaties nodig. Vanaf de leeftijd van 1 jaar volstaat 1 vaccinatie
 2. Interviews Ouderen & vaccinatie De vaccinaties voor ouderen komen dichterbij, maar wie heeft tijd om Jacobus (86) naar Schiphol te brengen? De GGD is donderdag begonnen met het vaccineren van de.
 3. Dit jaar ontvangen zo'n 130.000 jongeren een uitnodiging voor vaccinatie tegen meningokokken. In 2019 krijgen jongeren van 14 - 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren. P van 14 maanden krijgen sowieso het vaccin via het Rijksvaccinatieprogramma. Tieners vanaf 14 jaar zijn relatief vaker drager van de bacterie
 4. Dat is gisteren vastgelegd in de taskforce vaccinatie die de strategie uits Massale vaccinaties vanaf maart: eerst ouderen en chronisch zieken. 08/01/2021 om 03:00 door Tom Le Bacq,.

Kabinet: vaccinatie gratis en vrijwillig, 60-plussers en

Kwart ouderen twijfelt over vaccinatie tegen coronavirus. 13 nov 2020 • leestijd 1 minuten. Een meerderheid van de ouderen, zo'n 65,5 procent, wil zich direct laten vaccineren als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar is. Er bestaat daarnaast wel veel twijfel,. Deze ziekte kan dodelijk zijn. Meningokokken worden door hoesten en niezen overgedragen van mens tot mens. Er zijn verschillende typen meningokokken. Er is een soort die in Nederland ook voorkomt, maar in Afrika en het Midden-Oosten komen ook andere soorten voor. Vanaf 2018 is Meningokokken vaccinatie ACWY135 opgenomen in het. U vindt hier alle informatie die nodig is om de Pneumokokkenvaccinatie Ouderen 2020 effectief en volgens de regels te laten verlopen. Deze informatie is afzonderlijk voor huisartsen en zorgorganisaties ondergebracht in de volgende delen: Voorbereiden, Uitnodigen, Vaccineren, Afronden, Medische informatie en Veelgestelde vragen U kunt hier volledige handleidingen raadplegen voor het gebruik van. Vaccinatie: voordelen, risico's en bijwerkingen Bij vaccinatie wordt een minuscule dosis van een ziekteverwekker in het lichaam gebracht. Die vaccins kunnen levende verzwakte organismen bevatten of entstoffen uit (delen van) gedode organismen Zorgen om lage opkomst vaccinatie meningokokken di 26 mei 2020, 11:06 Nieuwsflits Sinds anderhalve maand geleden de eerste uitnodigingen werden verstuurd, kwam maar 57 procent een prik tegen meningokokken halen

KNVM Vaccinologie - Pneumokokken bij ouderen

Het kabinet wil ouderen voortaan laten inenten tegen gordelroos. Maar dat gaat nog wel even duren, want het nieuwe vaccin dat verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis wil gebruiken is voorlopig niet voorradig. Bovendien moet eerst de prijs naar beneden Het meningokokken ACWY-vaccin is op voorschrift verkrijgbaar in de apotheek. Je betaalt 52,60 euro. Bescherming tegen meningokokken B is ook mogelijk door vaccinatie. Het meningokokken B-vaccin maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema en wordt niet bij Kind en Gezin toegediend Deze vaccinatie is in 2002 ingevoerd als reactie op de verheffing van het aantal gevallen van invasieve ziekte door meningokokken C. Naast het toevoegen van de vaccinatie aan het RVP, werd in 2002 ook eenmalig een massale vaccinatiecampagne uitgevoerd waarbij het vaccin werd aangeboden aan alle kinderen tussen 1 en 19 jaar Per mei van dit jaar is de Meningokokken C vaccinatie die p van 14 maanden krijgen omgezet naar een Meningokokken ACWY vaccinatie. ouderen). Voor andere populatiegroepen is de vaccinatie nog niet geïndiceerd. Mocht u toch willen dat u of uw kinderen gevaccineerd worden, is dit op eigen kosten Het meningokokken B-vaccin is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Deze vaccinatie is wel verkrijgbaar op eigen kosten. Voor meer informatie over het gebruik van het meningokokken groep B-vaccin kunt u de bijsluiter lezen of contact opnemen met uw huisarts of apotheker

Het Rijksvaccinatieprogramma meningokokken zorgt voor veel extra vragen en vaccinatieverzoeken aan de huisarts. Dit leidt tot ongewenste neveneffecten zoals extra werkdruk bij de toch al overbelaste huisartsenpraktijken. In dit bericht leest u over deze situatie en regels rondom declareren Voor tieners is het belangrijk dat zij de prik tegen meningokokken krijgen. Zij hebben nog niet eerder een vaccinatie tegen meningokokken W ontvangen, en lopen daardoor risico op meningokokkenziekte. Ook is belangrijk voor de oudere leeftijdsgroepen die door het inenten van de jongeren (indirect) beschermd worden. Meningokokken W circuleert nu Waar het Yesforum stopte gaan wij door. Meld je nu ook aan en klets mee! Om deel te nemen aan een discussie op het forum moet je jezelf registreren Meningokokken vaccinatie. Meningokokkenziekte is een overkoepelende naam voor ziekten die door de meningokokbacterie worden veroorzaakt, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. In Nederland komt op dit moment het type W het meest voor bij oudere mensen en tieners. Bouw afweerstoffen op MENINGOKOKKENVACCINATIE: NIEUW ADVIES VOOR DE VACCINATIE OP 15 MAANDEN Advies De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het gratis vaccin tegen meningokokken C (NeisVac-C®) dat nu wordt gegeven op het consult van 15 maanden, te vervangen door het vaccin tegen meningokokken ACWY (Nimenrix®).Dit vaccin is niet gratis

GGD zet extra mensen in wegens winterweer; ouderen kunnen

Oudere kinderen en volwassenen hebben meestal al voldoende afweer opgebouwd tegen de meningokok-bacterie. Kinderen jonger dan 6 maanden hebben ook een lager risico omdat zij nog profiteren van de immuniteit die zij van hun moeder hebben meegekregen. Vaccinatie tegen meningokokken P van 14 maanden krijgen sinds 1 mei 2018 deze vaccinatie. Daarnaast is er nog een groep die een groter risico vormt en dat zijn tieners. Daarom is besloten om ook alle tieners van 14 jaar sinds 1 oktober 2018 de vaccinatie tegen meningokokken type ACWY te geven. Kinderen die buiten deze doelgroepen vallen krijgen deze vaccinatie dus niet Pneumokokken vaccinatie. De verwekker van Pneumokokkenziekte is een bacterie, de pneumokok. Deze bacterie kan verschillende ziektebeelden veroorzaken, zoals oor- en longontsteking. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelstel komt, kan deze ook zeer ernstige ziektebeelden veroorzaken, zoals bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking Waar komt dit nieuws vandaan? De aanleiding voor het advies over de pneumokokkenvaccinatie bij oudere personen moeten we niet ver zoeken. De voorbij covid-19-epidemie legde een groot beslag op het aantal beschikbare ziekenhuisbedden.Met het zicht op de komende winter kan pneumokokkenvaccinatie helpen om de ziekenhuisbedbezetting te verminderen Vanaf 1 mei starten het RIVM en de JGZ-organisaties met het vaccineren tegen meningokokken A, C, W en Y voor p vanaf 14 maanden en tieners vanaf 14 jaar. Voortaan krijgen p rond de leeftijd van 14 maanden een MenACWY-vaccin aangeboden in plaats van een vaccin tegen alleen meningokokken C. Ook tieners die 14 jaar worden tussen 1 mei 2018 en 31 december 2018, krijgen in het najaar.

Meningo­kokken ACWY 14 -18 jarigen - GGD Zeelan

Voorheen kregen p van veertien maanden alleen een Men-C-vaccinatie. Sinds 1 mei 2018 is dit uitgebreid met vaccins tegen meningokokken A, W en Y. Zoals de naam doet vermoeden beschermt de Men-ACWY-vaccinatie tegen meningokokkengroepen A, C, W en Y. Ze veroorzaken mogelijk een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging Er zijn dertien verschillende typen meningokokken, waarvan B, C, W en Y de meeste ziekte veroorzaken in Nederland. Vanaf 2002 is vaccinatie tegen meningokokken type C opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma op de leeftijd van 14 maanden. Sinds mei 2018 is deze meningokokken C vaccinatie vervangen door meningokokken ACWY vaccinatie Meningokokken C (2014) Voordelen van vaccineren vroeger dan 15 maanden? Is rappel nodig, wanneer 2-3 vaccinaties voor 12 maanden gegeven werden? Meningokokken C (2011) MenC booster in Vlaanderen? Meningokokken C (2009) Meningokokken C vaccin na meningitis? Is vaccinatie nog nuttig en veilig? M.a.w. ouders toch nog proberen te motiveren Meningokokken heeft mogelijk hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging tot gevolg. Vooral baby's, tieners en ouderen zijn kwetsbaar voor een infectie met ernstige gevolgen

Pneumokokkenvaccinatie LCI richtlijne

Maar hoe bekend bent u met specifieke vaccinaties voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen en immuungecompromitteerden? In deze geaccrediteerde MEDtalks-nascholing komen 4 van deze vaccinaties aan bod, te weten influenza, pneumokokken, meningokokken en varicella zoster Meningokokken B (Alleen op bestelling verkrijgbaar) Pneumokokken (Alleen op bestelling verkrijgbaar) Waterpokken (Alleen op bestelling verkrijgbaar) Vul onderstaand formulier in voor meer informatie of het maken van een afspraak. Er wordt binnen drie werkdagen contact met je opgenomen. Klik hier om de tarieven van bovenstaande vaccinaties te. Meningokokken B komt vooral voor bij kinderen jonger dan 5 jaar. Vaccinatie tegen meningokokken type B is in Nederland niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Mogelijk komt hier in de toekomst verandering in. Hoe kom ik aan een vaccinatie? U kunt de vaccinatie, op eigen kosten, verkrijgen bij GGD Gelderland-Zuid

NMS|Actueel

Wat is de volgorde voor vaccinatie tegen het coronavirus

In de afgelopen jaren neemt het aantal gevallen van invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door de meningokok type W in Nederland toe. Om het aantal ziektevallen te beperken krijgen p van 14 maanden en tieners vanaf 14 jaar sinds 2018 het MenACWYvaccin aangeboden. Hieronder vindt u een selectie van een aantal veelgestelde vragen aan het NHG over invasieve meningokokkenziekte en het. Aanpassing Meningokokken vaccinatie. In september 2017 is door het ministerie van Volksgezondheid bepaald dat tieners en baby's ingeënt dienen te worden tegen de bacterie meningokokken W. Baby's worden al ingeënt tegen een ander type meningokokken, dus het vaccin wordt vervangen door een die ook beschermd tegen meningokokken W Gemiddeld overlijdt 15% van deze patiënten. Door vaccinatie kan dit aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen aanzienlijk verminderen. Daarom adviseert de Gezondheidsraad ouderen van 60 tot en met 75 zich iedere vijf jaar te laten vaccineren met het vaccin PPV23 Een vaccinatie is aan te raden om het risico op een infectieziekte in een De regering van Saoedi-Arabië verplicht de meningokokken ACWY-vaccinatie voor alle reizigers naar Mekka. Tandzorg voor ouderen, meer > Bezorgd. Verwaarlozing en eenzaamheid, Infectieziekten, Huiselijk geweld, meer > Tuberculose

vaccineren Archieven - MAX Vandaag
 • Beaphar Anti Parasiet.
 • Zeiljacht makelaar.
 • Van Utrecht Centraal naar nijntje museum.
 • Brandweer Dalfsen.
 • YouTube Landschapsfotografie.
 • Smartphone geschikt voor gehoorapparaat.
 • Telefoonhoesje Huawei Y5 2.
 • Wizarding World of Harry Potter.
 • Spruitjes met walnoten.
 • Sale trainingspakken clubs.
 • OZC Ommen.
 • Movies found online.
 • Mini waterlelie.
 • Emmerich Am Rhein restaurant.
 • Trae Lyx Naturel Extreme Ultra Mat.
 • Verruca seborrhoica.
 • Recept waterbuffel.
 • Schaars goed.
 • Boxing results.
 • Jolie betekenis.
 • Kerststal groot maken.
 • Recount wow 7.3 5.
 • How to make a cute PowerPoint.
 • TeraTerm download Windows 10.
 • Kunststof balken Zuidland.
 • Muziekodroom agenda.
 • Der s bahn.
 • Chrome extensions Settings Android.
 • Windlicht IKEA.
 • Hommelnest grootte.
 • Best poems 20th century.
 • Barmaatje Action.
 • L'accord de l'adjectif.
 • Snelste cruiseschip ter wereld.
 • Groepsactiviteiten Zuid Limburg.
 • Dikke tong aften.
 • Lycra surf.
 • Cyberpunk 2077 Reddit.
 • Biologie voor jou Thema 5 antwoorden.
 • Krijg ik later een zoon of een dochter.
 • Vanillestokjes Sligro.