Home

Leerplan aardrijkskunde tweede graad

LEERPLAN AARDRIJKSKUNDE - PDF Gratis downloa

AARDRIJKSKUNDE TWEEDE GRAAD KSO/TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/019 (vervangt leerplan D/2010/7841/072 vanaf 1 september 2012) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel. 2 2de graad kso/tso D/2012/7841/019 Aardrijkskunde Federatie van R. Steinerscholen in Vlaanderen, VZW - Leerplan Aardrijkskunde IIde graad - febr blz. 11. 12 2.2 Inleiding bij het leerplan voor de tweede graad De inhoud van de aardrijkskundelessen van de tweede graad is afgestemd op een ondersteuning van de innerlijke veranderingsprocessen die zich bij de leerlingen afspelen LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: AV Aardrijkskunde Basisvorming ASO/TSO/KSO alle studierichtingen (1/1 lt/w) Specifiek gedeelte TSO Toerisme (2/2 lt/w) Onderwijsvorm: ASO/TSO/KSO Graad : tweede graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: 2016/003 (vervangt 2002/023, 2002/001 en 2006/031) Nummer inspectie: 2016/1226/1// Federatie van R. Steinerscholen in Vlaanderen, VZW - Leerplan Aardrijkskunde IIde graad - febr. 2005 - blz. 5 2 Doelstellingen De aardbol is een lichaam, dat een levend wezen toebehoort. Johannes Kepler (1618) 2.1 Algemene doelstellingen 2.1.1 Visie op het vak 'aardrijkskunde' 2.1.1.1 De term aardrijkskunde

Vlaams Verbond Van Het Katholiek Secundair Onderwijs

Aardrijkskunde B - 2de graad - D-finalitei

Ook de vaardigheden voor de tweede en derde graad zijn er verder in opgenomen zodat het boekje meerdere jaren in de loopbaan van de leerling doorheen het secundair kan meegaan. Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren FYSICA TWEEDE GRAAD ASO (ECONOMIE, GRIEKS, GRIEKS-LATIJN, HUMANE WETENSCHAPPEN, LATIJN, SPORTWETENSCHAPPEN) LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP - BRUSSEL D/2006/0279/055 september 2006 (vervangt het leerplan D/2002/0279/003 met ingang van september 2006) ISBN: 978-90-6858-698- Op 1 september 2021 start de modernisering so in de tweede graad met meer dan 60 nieuwe studierichtingen. Half maart starten we met het schrijven van de leerplannen voor die tweede graad, zowel voor de algemene vorming als voor de richtingspecifieke vorming. Voor elke leerplancommissie plannen we een startvergadering (halve dag) op 11 en 12 maart en vijf werkvergaderingen i

voor de onderwij

Het leerplan 2016/003 kreeg een nieuw nummer nl. OO-2018-003. Inhoudelijk werd er Wetenschappen ASO 2e graad, eerste en tweede leerjaar Aantal lestijden: 24 24 Leerjaar: 1 2 3 Voor AV Aardrijkskunde, AV Biologie,. LEERPLAN TWEEDE GRAAD BSO 2011/424/4//D Provinciaal Onderwijs Vlaanderen vzw Boudewijnlaan 20-21 het tweede jaar van de graad. Deze doelstellingen worden dan opgenomen in een jaarplan. AV Aardrijkskunde 1 1 AV Geschiedenis 1 1 AV Natuurwetenschappen 1 1 AV. Voor heel wat leerkrachten aardrijkskunde in de tweede graad is de Junior Olympiade natuurwetenschappen (JON) een grote onbekende. We kozen hier om aardrijkskunde enerzijds te integreren in het geheel van de natuurwetenschappen , zoals aangeboden in de tweede graad , maar anderzijds zijn karakter als wetenschappelijke discipline te benadrukken vanuit de vraagstelling

GO! Pro - Leerplannen en lessentabellen secundair onderwij

 1. g 19 AV Godsdienst / N.C. Zedenleer 2 2 AV Aardrijkskunde 1 1 AV Biologie (1ste leerjaar 2de graad) 1 1 AV Chemie (1ste leerjaar 2de graad) 1 1 AV Fysica (2de leerjaar 2de graad) 2 2 o
 2. De nieuwe eindtermen en leerplandoelen aardrijkskunde vragen nieuwe uitgaven voor de tweede graad. Onze auteurs zijn momenteel volop aan de slag met de herwerking van Werkmap Aardrijkskunde 3. We zorgen ervoor dat deze beschikbaar is in augustus. Door de huidige veiligheidsmaatregelen zullen er dit jaar geen fysieke infosessies plaatsvinden
 3. Aardrijkskunde wordt hét klimaatvak Twee jaar later ligt het resultaat er, het nieuwe leerplan aardrijkskunde voor de tweede graad, gebouwd rond het thema mens-aarde interactie
 4. VVKSO, Aardrijkskunde tweede graad ASO - leerplan secundair onderwijs - D/2012/7841/002, VVKSO, Brussel, 2012, 52p. VVKSO, Aardrijkskunde derde graad ASO - leerplan secundair onderwijs - D/2012/7841/023, VVKSO, Brussel, 2012, 59p. GO!, AV Aardrijkskunde eerste graad A-stroom, leerplan secundair onderwijs - 2010/008, GO!, Brussel, 2010, 36p
 5. De master Leraar Aardrijkskunde heeft grote voordelen voor mij. Ik heb in een keer een heel netwerk van aardrijkskundedocenten uit heel Nederland, met wie ik dingen kan uitwisselen. Ten tweede doen we niet alleen onderzoek op de HU, maar doen we ook veldwerk in onder andere Engeland en het Middelands Zeegebied om daar nog meer kennis op te doen over geografie

Tweede graad Aardrijkskunde VVKSO LEERPLANDOELSTELLINGEN 4.3 Aantrekkelijke landschappen en toerisme In de eerste graad werd aandacht besteed aan de verschillende vormen van toerisme (kust-, wintersport-, natuur-, cultuur- en pretparktoerisme), de fysische en menselijke aantrekkingsfactore leerplan een officieel statuut. Dit leerplan wordt gradueel ingevoerd bij de start van modernisering SO op 1 september 2019. Het leerplan werd ontwikkeld door leerplancommissies van het openbaar onderwijs (GO!/OVSG/POV). Het leerplan is voor de eerste graad (A-stroom) - basisvorming uitgeschreven en gebaseerd op het curriculumdossier Aardrijkskunde 3 1ste graad A-stroom D2019/13.758/010 1 Algemene inleiding De start van de modernisering secundair onderwijs gaat gepaard met een nieuwe generatie leerplannen voor de eerste graad. Net zoals in het leerplan Zin in leren! Zin in leven! zijn de nieuwe leerplanne AV Aardrijkskunde (1e leerjaar: 2 6, elementaire begrippen aangaande de bevolking, inclusief culturele aspecten, verwoorden en desbetreffende bevolkingsgegevens aflezen van kaarten en Deze aardrijkskundemethode sluit aan bij het leerplan aardrijkskunde voor de 1e graad A-stroom en de 2e en 3e graad aso/tso/kso van het Katholiek Onderwijs 1e graad (989) a-stroom (863) b-stroom (601.

Leerkrachten wiskunde tweede graad aso, kso (leerplan a) en tso (leerplan a) Begeleiding. Julie Van Kerrebroeck is leerkracht wiskunde, fysica en Engels in het Sint-Lievenscollege te Gent (laptopschool sinds schooljaar 2017-2018). Daarnaast is ze ook pedagogisch ICT- coördinator 1-op-1-project. Praktisch Cursuscode: 20/WIS/041A Jouw bijdrage. Tweede jaar. In het tweede jaar verleggen we de focus naar sociaal en economische aardrijkskunde met hoofdstukken als demografie, culturele geografie, ruimtelijke ordening, stadsgeografie, de Europese Unie, duurzame ontwikkeling, vestigingsfactoren, grondstoffen en energiebronnen. Je verdiept je ook verder in de vakdidactiek. Derde jaa Opleiding tot leraar tweede graad Aardrijkskunde Definitieve versie - april 2020 Vastgesteld met instemming van VAR 25 mei 2020, door Academie Directie op 11 juni 2020 . Inhoudsopgav

Leerplan aardrijkskunde 1ste graad - september 2008VVKSO - BRUSSEL D/2008/7841/038 Leerplan aardrijkskunde 2de graad - september 2010VVKSO - BRUSSEL D/2010/7841/071 3.2.3 Atlassen en cursussen Aardrijkskunde Dr. Zahn, U. (1992), Diercke Weltatlas. Braunsweig: Westermann Interesse in de HBO-opleiding Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde? Deze opleiding kun je volgen bij Hogeschool Rotterdam Rotterdam. Check Studiekeuze123

Basisinformatie leerplannen tweede graad Katholiek

The Tweede Graad Aardrijkskunde Docent Department at Hogeschool van Amsterdam on Academia.ed In deze sessies bereiden we de implementatie voor van het leerplan aardrijkskunde en het geïntegreerde leerplan aardrijkskunde-natuurwetenschappen van de derde graad KSO/TSO, dat in voege treedt op 1/9/2017. De nascholing is gericht op het tweede jaar van de derde graad

Hbo-opleiding Leraar Aardrijkskunde tweedegraads voltijd

 1. g 2A AV Godsdienst of Niet-confessionele zedenleer 2 AV Aardrijkskunde 1 2015/003 AV Engels 2 2010/001 AV Frans 3 2010/00
 2. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Mens & samenleving 1ste graad A-stroom BRUSSEL D/2019/13.758/00
 3. LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: AV Natuurwetenschappen, AV Wetenschappelijk werk Basisoptie: Techniek-Wetenschappen Onderwijsvorm: A-stroom Graad: eerste graad Leerjaar: tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2018-001 Dit leerplan is de overname van het goedgekeurde leerplan van Provinciaal Onderwij
 4. der ervaring met het ad
 5. Bij de samenstelling van deze uitgaven werd het leerplan zeer nauwgezet gevolgd. In 2016 werd de reeks met de verschijning van de leerboeken ION 6.1 en ION 6.2 gefinaliseerd voor het aso. Meer nog dan in de tweede graad geldt het opzet om leerlingen een overzichtelijk naslagwerk voor chemie aan te bieden dat eventueel ook na het secundair onderwijs als referentie kan dienen
 6. Graad: derde graad Leerjaar: eerste en tweede leerjaar Leerplannummer: OO-2018-005 Dit leerplan is de overname van het goedgekeurde leerplan van GO! Leerplan gezamenlijk ingediend door GO!, POV en OVSG. BSO - derde graad - Specifiek gedeelte Organisatiehulp

Ook de vaardigheden voor de tweede en derde graad zijn er verder in opgenomen zodat het boekje meerdere jaren in de loopbaan van de leerling doorheen het secundair kan meegaan. Voor de vakgroep aardrijkskunde is het een goed middel om leerlijnen aardrijkskunde op te stellen en te implementeren leerplan aardrijkskunde eerste graad (Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair OnderwijsGuimardstraat 1, 1040 Brussel) Aardrijkskunde. tweede GRAAD kso/tso . LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. VVKSO-BRUSSEL D/2012/7841/019 (vervangt leerplan D/2010/7841/072 vanaf 1 september 2012) Inhoud. 1Algemeen Wil je meer weten over Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde - Voltijd? Wij bieden je alle informatie, waaronder reviews van studenten, welke opleidingsmogelijkheden en bij welke hogescholen je moet zijn TeleScoop is de nieuwe reeks aardrijkskunde voor de doorstroom- en de dubbele finaliteit in graad 2 en bouwt verder op de leerlijn van TeleScoop in de A-stroom. De reeks zet sterk in op onderzoekend leren, steeds vanuit grote vragen en probleemstellingen met oog voor de leefwereld van jongeren

Tweedegraadslerarenopleiding - Toetshandreiking Aardrijkskunde 2 Begrippenlijst De nummering verwijst naar de domeinen in de Kennisbasis Aardrijkskunde (versie september 2017) van de tweedegraadslerarenopleiding. Domein 1: Natuurlijke systemen 1.2 Geologie en geomorfologie aardbevingen aardkern (binnen- en buitenkern) aardkorst aardmantel aardoli In deze Nieuwsbrief van Leen Van Hecke vind je meer informatie over:Nascholing: terreinvaardigheden in de nieuwe leerplannen eerste graadNetwerk aardrijkskunde eerste graad (eerste jaar)Voorstelling leerplan aardrijkskunde eerste graad met focus op het tweede jaarVLA Congres 'Ruimtebewust in de aardrijkskundeles. Eindtermen inspireren' - 21 maart 2020Leerplanstudie van he

Ontwerpleerplannen tweede graad Pedagogische begeleidin

Eén van de doelstellingen van het vak aardrijkskunde is dat de leerlingen later de nationale en internationale gebeurtenissen in een aardrijkskundig kader kunnen plaatsen (L. tweede graad ASO p.9). Daarom is het goed dat de leerlingen dit ook al doende leren in de klas 4 Aardrijkskunde-Natuurwetenschappen 3de graad D/2017/13.758/009 1 Inleiding en situering van het leerplan Inleiding In de derde graad kso/tso, voor de studierichtingen waar de natuurwetenschappelijke component vrij minimaal is, kunnen scholen kiezen om het geïntegreerd leerplan aardrijkskunde-natuurwe

Leraar Aardrijkskunde Bachelor deeltijd NHL Stende

 1. Het leerplan bevat de doelen, de verplichte leerinhouden en de didactische wenken voor de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport bestaande uit: - algemene doelstellingen voortvloeiend uit de visie op de studierichting Lichamelijke opvoeding en sport van de tweede graad (5.1); - doelstellingen i.v.m. taalontwikkelend vakonderwijs (5.2)
 2. 4.!Initiatiestage.2.. Situering!in!het!leerplan:! VVKSO2Brussel,!leerplan!aardrijkskunde!1e!graad,!1e!leerjaar!,!September!2008,!Brussel.! D/2008/7841/038
 3. Je klikt op de bovenste balk 'maandberichten' aan en nadien op aardrijkskunde. De toelichting van het geactualiseerde leerplan tweede graad voor het vrij onderwijs gebeurde op woensdag 28 april 2010 in de kleine Aula - Echo, Hertogstraat 178 - 3001 Heverlee. De namen van de vakbegeleiders vind je op de website van het DPB van jouw bisdom
 4. De geëvalueerde spelen sluiten daarenboven voornamelijk aan bij uitsluitend de leerplannen aardrijkskunde van de tweede graad secundair onderwijs. Een belangrijk knelpunt bij deze spelen is ook de tijd waarin het spel gespeeld wordt: enkele spelen kunnen mits aanpassingen binnen een blokuur uitgevoerd worden, maar de meeste passen beter binnen een projectdag
 5. Wil je meer weten over Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde - Deeltijd? Wij bieden je alle informatie, waaronder reviews van studenten, welke opleidingsmogelijkheden en bij welke hogescholen je moet zijn
 6. Na het voltooien van Aardrijkskunde: vakdidactiek 1 kan de student: de krachtlijnen en doelstellingen van het leerplan van de eerste graad secundair verwoorden. vlot documentatiemateriaal vinden. steunend op het leerplan, leerinhouden en werkvormen selecteren. concrete doelstellingen voor elke les formuleren

Zowel theorie als oefeningen komen aan bod. Vlakke meetkunde - Begrippen - 1ste graad - Wiskunde. Aardrijkskunde 1ste jaar 1ste graad ASO. Rekenen met positieve en negatieve getallen: ordenen. Met praktische rekenhulp, oefeningen en externe links naar oefeningensites. Verken de wiskunde wereld van de eerste, tweede en derde graad en test je Beste leraar aardrijkskunde Ik wens je heel veel doorzettingsvermogen, goede moed, collegialiteit en positivisme in 2020, blijf geloven in je dromen! 1. Vakgerichte informatie Wil je meer info over de modernisering, de visie, structuur, lessentabellen, interdisciplinaire aanpak, ga dan naar de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, waar je alles netjes gebundeld vindt AARDRIJKSKUNDE Belangstelling voor de aangeboden leerstof groeit naarmate ze aansluit bij de actualiteit (Leerplan aardrijkskunde, derde graad ASO/KSO/TSO p. 10 ). Het valt op hoe dikwijls er in de leerplannen naar de actualiteit wordt verwezen

Documentatie - Federatie Steinerschole

 1. Leraren aardrijkskunde 3de graad secundair onderwijs: Doelstelling: Kennismaken met de leerplanthema's aardrijkskunde 3de graad (aso) met specifieke aandacht voor didactische aanpak. Korte inhoud: Bepaalde leerinhouden uit het leerplan aardrijkskunde van de derde graad zijn niet evident om uit te leggen aan leerlingen
 2. De tweede en derde graad van het secundair onderwijs kent vakgebonden eindtermen per onderwijsvorm (aso, bso, tso, kso) en per graad. 2de graad ASO BSO KSO TSO Vakgebonden eindtermen Aardrijkskunde Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Moderne vreemde talen Frans-Engels Natuurwetenschappen Nederlands Wiskund
 3. Vanaf september 2018 is de herwerkte editie van Pienter 4 tso beschikbaar. Na de herwerking van Pienter 3 tso in 2017 zorgt deze update ervoor dat de volledige tweede graad geactualiseerd is
 4. 3.1.1.2 Aardrijkskunde in aso tweede en derde graad (leerplannen 2002/001, 2006/035 en 2006/046)8 3.1.1.3 Elektriciteit, lassen - constructie, mechanica in bso tweede graad Basismechanica (leerplan 2013/001)..10 3.1.1.4 Kantoortechnieken, verkoop en toegepaste economie in tso tweede graad in de studierichting Handel (leerplan 2006/128.

Video: Aardrijkskunde hoe? - WD

3de graad aSO met wetenschappen, leerplan VVKSO Aardrijkskunde D/2010/7841/073 Thema 4.1 themaoverschrijdende doelstellingen • doel 2 cartografie: Met een toepassing van GIS de beteke-nis ervan voor de samenleving illustreren - met ook in de didactische wenken de nadruk op 'de betekenis illustre-ren' aan de hand van diverse websites Docent Aardrijkskunde, tweede graad, 0,8 Fte, vast, per z.s.m. Op een college voor havo, vwo en gymnasium, in de regio van Amsterdam Oost is een.. Tweede graad TSO. Bij de overgang naar het eerste leerjaar van de tweede graad kies je een studierichting, die reeds min of meer definitief is. In het TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) bieden wij drie studierichtingen aan in de tweede graad

Fysica Tweede Graad Aso (Economie, Grieks, Grieks-latijn

Graag ontmoet ik je op onze 'inspiratienamiddag leerplan eerste graad' op woensdag 22 mei in Mechelen. 1. Vakgerichte informatie. Toch nog even herhalen. De eindtermen 'ruimtelijk bewustzijn' komen in de eerste graad in 4 ontwerpleerplannen voor. In de A-stroom in het vak aardrijkskunde en het vak natuur, ruimte & techniek Leerplan PAV 3de graad BSO. Het leerplan Cultuur- en Gedragswetenschappen is een De overkoepelende doelstellingen O1 en O2 zijn ook opge nomen in het leerplan van de tweede graad HUMANE WETENSCHAPPEN TWEEDE GRAAD ASO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS 3 3 AV Gedragswetenschappen Leerplan opgenomen in deze brochure. 2de graad

4.1.1.2 Wiskunde in aso tweede graad (leerplan D/2002/0279/047) Graad 3 ASO Grieks-wiskunde aardrijkskunde, Frans Graad 3 ASO Latijn-moderne talen aardrijkskunde, Frans Frans Graad 3 ASO Latijn-wetenschappen aardrijkskunde, Frans aardrijkskunde LEERPLAN GESCHIEDENIS (algemeen vak - lestijd: 2 uur per week) Secundair Onderwijs - Iste graad, A-stroom ingediend door: Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw lid van de European Council of R. Steiner-Waldorf Schools p/a Kasteellaan 54 9000 Gent 09/233.04.06 datum: 31 mei 1998 Inhoud 1 tweede leerjaar van de derde graad moeten er aan deelnemen. De uitwerking van de GIP. Algemeen gezien bestaat een GIP uit een opdracht, een logboek, een uitgewerkte eindtekst. en/of een afgewerkt werkstuk. Gewoonlijk bestaat de GIP in de studierichting. Textielproductietechnieken uit een studie van de productie van een bepaald weefsel, en hierbi aardrijkskunde leerplan derde graad aso: vvkso: amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven Tijdens deze nascholing maak je kennis met een aantal werkvormen, programma's en apps die je kan gebruiken om je lessen biologie voor de 3de graad actiever te maken. Je probeert een aantal concrete voorbeelden van toepassingen uit waarmee je nadien direct aan de slag kan in je klas

Oproep leraren leerplancommissies tweede graad Katholiek

TWEEDE GRAAD TSO/KSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO - BRUSSEL D/2012/7841/079 Vervangt leerplan D/2010/7841/021 vanaf 1 september 2012 NATUURWETENSCHAPPEN Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel . 2 2de graad tso/ks Leerplan aardrijkskunde tweede graad ASO van het VVKSO, leerplan aardrijkskunde 2e graad ASO, Brussel, 2010 Leerstofthema 4.1 Thema overschrijdende doelstellingen Leerplandoelstellingen 8 zelfstandig en creatief een aangepast en beperkt aardrijkskundig onderzoek. Competentiegericht leerplan secundair onderwijs - vak: AV Aardrijkskunde, basisvorming, specifiek gedeelte TSO Toerisme onderwijsvorm: ASO-TSO-KSO ; graad: tweede graad ; leerjaar: eerste en tweede leerjaa

Startpagina van de website Nascholingen. 9/20/01-IND MOD SO-ICT2de graad: Gemeenschappelijk leerplan ICT implementeren in de tweede graad (individu In het tweede semester loop je een korte stage om de basis van het lesgeven onder de knie te krijgen. In het tweede jaar volg je vakken bij de Lerarenopleiding. Daar ligt de nadruk op de verbinding tussen theorie en praktijk. Door de theorie begrijp je hoe leerlingen aardrijkskunde leren - en wat dat betekent voor je lessen Kies je voor Leraar Aardrijkskunde bij NHL Stenden Hogeschool dan studeer je aan een kleinschalige opleiding met volop persoonlijke aandacht. Docenten weten wie je bent, hun deur staat altijd open. Bij ons leer je door te doen. Jij staat vanaf het eerste jaar voor de klas en doet volop vaardigheden en ervaring op. Je combineert je liefde voor Aardrijkskunde met je wens om met jongeren om te gaan CLIL voor aardrijkskunde in het Frans. ICT Het ICT-leerplan wordt in verschillende vakken geïntegreerd. STEM-projecten Alle leerlingen in de eerste graad maken kennis met de interdisciplinaire aanpak van STEM in de vakken techniek en wetenschappelijk werk. Lessentabel eerste jaar > Lessentabel derde jaar > Wil jij iets betekenen in het leven van jongeren? Heb je goede sociale vaardigheden en wil je leerlingen inspireren met behulp van vernieuwend onderwijs en ICT? Natuurrampen, bevolkingsgroei, geologische processen, klimaatverandering. Binnen de opleiding Leraar Aardrijkskunde tweedegraads staat het bestuderen van gebieden centraal. Met een geografische bril kijk je naar alle facetten van regio's

Tweede graad: Muziekatelier (vanaf 8 jaar) | Kortrijk

Vandaag stellen we de ontwerpleerplannen voor de tweede graad ter beschikking om scholen en leraren ten volle te ondersteunen bij de inhoudelijke voorbereiding van die nieuwe tweede graad. Sinds 9 oktober ondernam de Vlaamse regering jammer genoeg geen verdere stappen in het dossier van de eindtermen tweede en derde graad en is ze helemaal nog niet aan onze fundamentele bezwaren tegemoet gekomen HET LEERPLAN ISLAMITISCHE GODSDIENST VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS IN VLAANDEREN Geldig vanaf schooljaar 2012 - 2013 Erkende instantie voor het organisere Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS FOTOGRAFIE. Tweede graad TSO 1 ste en 2 de leerjaar . Home ; Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS FOTOGRAFIE

Landingspagina BIOgenieTweede graad - Stad BruggeTweede graad - avAnt provinciaal onderwijsSportdag voor de tweede graad2de graad – SMC Lede | Laat iedereen schitteren!Tweede graad ASO / Tweede graad / Studieaanbod | SG

De Lerarenopleiding Aardrijkskunde is de op 1-na-beste lerarenopleiding van de HAN; De opleiding is vernieuwend. Er wordt veel aandacht besteed aan nieuwe werkvormen, ICT, internationalisering en actuele vakinhoud. Extra begeleiding door HAN studiesucce Het Sint-Jozefsinstituut in Ternat is opgericht door de Broeders van de Christelijke Scholen. Dit betekent dat we ons laten inspireren door het voorbeeld van Jan-Baptiste De La Salle, die op zijn beurt in de voetsporen van Jezus liep Dit is het leerplan voor de tweede graad aso,tso en kso (behalve Handel, Handel-talen en toerisme.) 197k: v. 1 : 3 nov. 2011 02:29: Steven Heyndrickx: Ċ: Informatica-2011-040bso.pdf Weergeven Downloaden: Dit is het leerplan van de tweede graad bso (behalve kantoor en verkoop) 96k: v. 1 : 3 nov. 2011 02:31: Steven Heyndrickx: TV Techniek - eerste graad A-stroom 4 Opbouw van het leerplan Graadleerplan Het leerplan is voor de graad uitgeschreven. Voor de concrete invulling van het eerste en het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij de school. De vakgroep overlegt en bepaalt wat tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoort. Visie op het va Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Aardrijkskunde bij Hogeschool Rotterdam. Waarom krijgen sommige gebieden de ene aardbeving na de andere te doorstaan? En wat zijn de gevolgen van ontbossing en erosie? Als leraar aardrijkskunde geef jij straks de antwoorden op deze vragen Lesdoelen voor aardrijkskunde 4, toegepaste didactiek. Didactisch handelen Kunnen vakgebonden eindtermen en leerplandoelen tweede graad analyseren en komen tot operationele lesdoelen Kunnen binnen competentiegestuurd leerplan tweede graad GO! Leerplandoelen clusteren tot concrete lessenreeksen met bijhorende evaluatiematrix

 • Hommelnest grootte.
 • Pokemon Ruby best Pokémon.
 • A75 Frankrijk tol.
 • HP Sprocket New Edition.
 • IZA declareren.
 • Praktijkverpleegkundige opleiding.
 • Visa Indonesia.
 • Coldplay Timeline.
 • IDOLS slechtste.
 • Afmetingen A7.
 • Vuurvaste steenstrips.
 • Antislip sokken dames HEMA.
 • MiddelenBewust Leger des Heils.
 • IPhone 7 Rose Gold.
 • Mancave bar kopen.
 • Runescape player name.
 • Intratuin gratis posters.
 • Strandtrailer boot.
 • PH waarde zwembad te hoog.
 • Enduro motor voor lange mensen.
 • Who is Doom.
 • Roompot Beach Resort zwembad openingstijden.
 • De Vrede Ichtegem.
 • Kaartspel rammen.
 • Andijvie stoven.
 • Visvijver Limburg.
 • Kipling tas outlet.
 • Antistax Forte 90.
 • Rode klaver werking.
 • De Vliet Huidkliniek Leiden.
 • Bloed van iemand anders ingeslikt.
 • Sequels betekenis.
 • Mijn Bevolkingsonderzoek oost afmelden.
 • Spierscheur bovenarm.
 • Geschiedenis van de rok.
 • Brazilië voetbal WK.
 • Hertz grensoverschrijding.
 • KBC identiteitskaart inlezen.
 • Naam in het Chinees schrijven.
 • Cher Lloyd discography.
 • Victure wildcamera.