Home

Stamkaart personeelsdossier

Stamkaart personeelsdossier - YourLegal

Stamkaart personeelsdossier De stamkaart is het voorblad van het personeelsdossier met de naw gegevens van de werknemer. Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding De stamkaart is het voorblad van het personeelsdossier met de naw gegevens van de werknemer. Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding Personeelsdossier, model stamkaart. De stamkaart is het voorblad voor de achterliggende stukken in het personeelsdossier. Hier kunt u een voorbeeld downloaden. Een personeelsdossier, digitaal of op papier, gaat altijd vooraf door een stamkaart. Hierop staan de belangrijkste gegevens van de medewerker bij elkaar Inhoud personeelsdossier. een stamkaart waarop de belangrijkste gegevens van de werknemer staan zoals persoonlijke gegevens (naam, adresgegevens, geboortedatum, ID-nummer, kopie van het identiteitsbewijs) en de functies die de werknemer in het bedrijf heeft (gehad). een getekende arbeidsovereenkomst Je kunt vanaf nu de stamkaart personeelsdossier digitaal inleveren en verzenden. Indien nodig is het losse document hier te downloaden

Demo personeelsdossier

Stamkaart personeelsdossier - De ContractenFabriek Alle

collectief personeelsdossier. Individuele dossier Het individuele dossier bevat een zogenoemde stamkaart. Op deze stamkaart - het eerste vel in het dossier - staan alle persoonlijke gegevens (naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, sofi-nummer), de functiehistorie binnen de organisatie en de beoordeling van de betreffende medewerker Het personeelsdossier begint met een stamkaart. Dit is het startpunt van ieder personeelsdossier. Op deze stamkaart staan: Voor- en achternaam: Geboortedatum: Adres; Telefoonnummer: E-mailadres; Bankrekening: Nationaliteit; Datum aanstelling; Na de stamkaart worden de meeste personeelsdossiers ingedeeld in verschillende subdossiers of categorieën

In uw personeelsdossier bewaart uw werkgever de gegevens die hij nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren. Een goed personeelsdossier bevat alle actuele gegevens op basis waarvan uw werkgever zijn beslissingen over u kan onderbouwen. Bijvoorbeeld salarisverhoging of ontslag Stamkaart Werkgever. Algemeen. Eigen risicodrager . Pensioenfonds . Kopie nota pensioen . Overzicht uitnodiging LH . Kopie uittreksel KvK . Wil jij gebruik maken van online personeelsdossier? Betaallijst . SEPA bestand . Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Ik ga akkoord met. Defensie heeft dossiers van militairen en burgers die niet meer in actieve dienst zijn. Dit betreft een groot deel van de bevolking van Nederland over de afgelopen 100 jaar. Wilt u uw eigen gegevens inzien, of die van een ander? Dat kan. Er gelden wel regels voor Stamkaart. Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart of stamblad kun je personeelsdossiers overzichtelijk houden

In een personeelsdossier houd je dus bij hoe je medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Je hebt dit nodig als je de ontwikkeling van je werknemers wil sturen, maar ook als je een medewerker wil ontslaan. In een personeelsdossier bundel je de belangrijke gegevens over je medewerker in één (digitale) map personeelsdossier. Ras en seksuele geaardheid: Deze gegevens horen niet thuis in een personeelsdossier. Vakbondslidmaatschap (tenzij de werkgever betrokken is bij de relatie tussen de werknemer en de vakbond, bijvoorbeeld omdat de werkgever de vakbondscontributie betaalt); Deze gegevens horen niet thuis in een personeelsdossier Een individueel personeelsdossier Stamkaart. Hierop vermeld je in het kort de meest relevante gegevens zoals functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding

Personeelsdossier, model stamkaart Personeelsne

Stamkaart werknemer.doc. VGM thema's. Aanschaf en keuring materialen VCA. Bedrijfsgezondheidszorg VCA. Inkoop van diensten VCA. Milieuzorg VCA. Ongevallen en VGM-incidenten VCA. Opleiding, voorlichting en instructie VCA. VGM beleid en -organisatie VCA. VGM-bewustzijn VCA. VGM-inspecties VCA De inhoud van het personeelsdossier bestaat uit een individueel dossier per werknemer, een salarisdossier en een collectief personeelsdossier. Het dossier bevat onder andere: Persoonsgegevens werknemer; Contracten en arbeidsvoorwaarden; Verslagen van functionering; Ziekteverzuim; Bekijk de gehele personeelsdossier checklis

Goed personeelsdossier. Een goed opgebouwd personeelsdossier is dus meer dan noodzakelijk. Hoe maak je als werkgever zo'n dossier en welke plichten heb je daarbij? Hieronder volgt een checklist met dertien punten. 1. Begin personeelsdossier Start met het opbouwen van een personeelsdossier bij de aanvang van het dienstverband. 2 Een personeelsdossier is een geordende verzameling informatie van een medewerker. Personeelsdossiers zijn een belangrijk onderdeel van een personeelsadministratie. Iedere organisatie die medewerkers in dienst heeft, is dan ook wettelijk verplicht om personeelsdossiers te onderhouden en hier bepaalde informatie in op te slaan Als gevolg van de WAB moet u de arbeidsovereenkomst bewaren 'bij de salarisadministratie'. Maar hoe zit het eigenlijk ook al weer met de b.. Personeelsdossier: de do's and dont's Zodra u personeel in dienst neemt, bent u verplicht om bepaalde gegevens vast te leggen. Maar wat zijn nu precies de regels hierover ? Wat zit er in een personeelsdossier ? In een personeelsdossier zitten alle gegevens nodig voor de uitvoering van een arbeidovereenkomst

Inhoud personeelsdossier - wat is verplicht

 1. Ontvang iedere week nieuws Bomvol tips over wat jij moet weten over personeel. Al meer dan 13.000 ondernemers gingen je voor
 2. In het personeelsdossier mogen geen medische gegevens worden opgenomen. Het is ook niet toegestaan om gegevens op te nemen over geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig hinderlijk gedrag waarvoor een verbod is opgelegd
 3. imaal tot 5 jaar na uitdiensttreding van de werknemer worden bewaard. Digitaal personeelsdossier Tegenwoordig worden steeds meer documenten digitaal.
 4. istratie Collectief personeelsdossier Vertrouwelijke gegevens Het bewaren.
 5. g (AVG)

Het individuele personeelsdossier is een map met een aantal verplichte en optionele tabbladen. Daarnaast zijn er een aantal zaken die absoluut niet in het dossier terecht mogen komen. Een overzicht van de zaken die wel en niet in het individuele dossier moeten staan Collectief personeelsdossier. In het collectieve personeelsdossier bewaar je ziek- en herstelmeldingen, een kopie van alle stamkaarten en de vakantieregistratie per medewerker. Hoe gaat dit als ik mijn personeel heb ondergebracht bij Payned? Payned helpt je bij het opbouwen van een dossier Ondanks de automatisering, zijn er nog steeds organisaties met een papieren personeelsdossier. Of u nu werkt met papier of met een elektronisch dossier, hier leest u alles over bewaartermijnen, privacy en inhoud. Een personeelsdossier bevat alle relevante informatie over de arbeidsrelatie van de. Het personeelsdossier bestaat niet uit één dossier maar uit drie dossiers: • Individuele personeelsdossier • Salarisdossier • Collectief personeelsdossier Individuele dossier Het individuele dossier bevat een zogenoemde stamkaart. Op deze stamkaart - het eerste vel in het dossier - staan alle persoonlijke gegevens (naam, adres,.

Een personeelsdossier moet als eerste de persoonlijke gegevens van de werknemer bevatten, die je vermeld op de stamkaart. Hierop staan een aantal standaard gegevens van de medewerker, zoals persoonlijke gegevens, arbeidsovereenkomsten, functie(s) of onkostenvergoeding(en Formulier inhoud stamkaart personeelsdossier. Stamkaart Datum opmaak Collectief personeelsdossier In het collectieve personeelsdossier worden gegevens van alle werknemers opgeslagen. Denk aan: •ziek- en herstelmeldingen •correspondentie omtrent de zieke, zowel met het UWV, als de arbodienst als met de medewerker (met uitzondering van privacygevoelige informatie) •kopie stamkaarten •vakantiekaarten per.

Onderdelen van het personeelsdossier; verplicht en belangrijk Verplicht: Stamkaart van de medewerker; Arbeidsovereenkomst; Kopie ID bewijs (Paspoort, ID Kaart beide zijden) B. Een Nederlandse burger is wettelijk niet verplicht zijn kopie ID bewijs te geven, behalve in het geval van een indiensttreding bij een werkgever. Burger Service Nummer (BSN Author: Gerrit Created Date: 10/30/2014 12:59:00 Last modified by: Jonathan Berghuis Company: Learnit Training B

Laatste update: 7 december 2016, 16:52De gegevens die u als werkgever hoort te bewaren zijn onder te verdelen in een personeelsdossier, een salarisadministratie en een collectief dossier. Om deze drie dossiers overzichtelijk te houden, kunt u gebruik maken van een stamkaart die u bij elke dossiervorm opneemt. De gehele dossiervorming ziet er per medewerker als volgt uit: 1. Stamkaart Hierop [ Gedurende de werkzame periode voeg je steeds informatie toe. Na uitdiensttreding ben je nog niet klaar. Ook dan zijn er relevante stukken die thuishoren in een personeelsdossier. De basisgegevens van je medewerker voeg je toe op een stamkaart. Dit is het startpunt van elk personeelsdossier. Op deze stamkaart staan: • Voor- en achternaam Het personeelsdossier. Het is voor elke werkgever van belang om voor elke werknemer een personeelsdossier bij te houden. Bij persoonlijke gegevens moet naast de stamkaart met daarin informatie over zoals naam en adres onder andere ook gedacht worden aan een kopie van het identiteitsbewijs, de sollicitatiebrief, het CV, VOG, etc

Personeelsdossier per werknemer. Stamkaart: Op een stamkaart staan bijvoorbeeld de naw gegevens (naam, adres, woonplaats), sofinummer, geslacht e.d. Rechtspositie: Achter het tabblad rechtspositie zit onder andere de sollicitatiebrief inclusief CV, aanstellingsbrief, arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken CHECKLIST VOORBEELDDOCUMENTEN PERSONEELSDOSSIER Document met persoonlijke gegevens Naam, voornamen/roepnaam Adres (mobiel) telefoonnummer Geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, Geslacht Burgerlijke staat Geboortedatum kinderen BSN IBAN banknumme 1. Een individueel personeelsdossier Stamkaart Hierop zet u in het kort de meest relevante gegevens zoals functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding Stamkaart-dossieropbouw Download docx. Het personeelsdossier, een goed begin is het halve werk Print on demand € 18,75. Bestellen. Gerelateerde publicaties. CAO PO 2019-2020. Salaristabellen CAO-PO 2019-2020. ABC van de CAO PO 2019-2020. Relevant dossier. Persoonsgegevens

Stamkaart personeelsdossier - Staerk Accountant

Voorwaarden aanleg personeelsdossier Verder is het wenselijk om een stamkaart te maken waarop een samenvatting wordt gegeven van de loon- en persoonsgegevens van werknemer. Op deze kaart staan gegevens zoals naam, geboortedatum, adresgegeven,. Het individuele personeelsdossier Ieder personeelsdossier wordt als volgt opgebouwd: Het eerste vel is de stamkaart waarop de personele gegevens, functiehistorie binnen de organisatie en de beoordelingsresultaten van de medewerker staan. Achter de stamkaart volgen tabbladen waarop de achterliggende stukken vermeld staan Stamkaart Hierop zet u in het kort de meest relevante gegevens zoals functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding.Met behulp van een stamkaart of stamblad kunt u personeelsdossiers overzichtelijk houden 3. het collectief personeelsdossier. Individuele dossier. Het individuele dossier bevat een zogenaamde stamkaart. Op deze stamkaart - het eerste vel in het dossier - staan alle personele gegevens (naam, adres, nationaliteit, geboortedatum, BSN/sofi-nummer), de functiehistorie binnen de organisatie en de beoordeling van de betreffende. Het aanleggen en bijhouden van personeelsdossiers is belangrijk, zowel voor grote als voor kleine organisaties. Ten eerste is het belangrijk om alle afspraken die in de loop der tijd met de werknemer zijn gemaakt (arbeidsovereenkomst(en), salarisbrieven, afspraken over vermeerdering of vermindering van de arbeidsduur enz.) chronologisch bij elkaar te hebben

zogenoemde stamkaart. Hierin staan alle persoonlijke gegevens van de medewerker zoals naam, adres, nationaliteit, geboortedatum en het burgerservicenummer. STAMKAART 1. De arbeidsovereenkomst met beide handtekeningen mag in het personeelsdossier natuurlijk niet ontbreken. Voeg hier ook de arbeidsvoorwaarden bij. Let er op dat je bij nieuwe. Voor de zojuist aangestelde werknemer wordt een personeelsdossier samengesteld, waarop de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing is. Het startpunt van elk - al dan niet digitaal - personeelsdossier begint met een stamkaart met daarop onder meer: voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, bankrekening, nationaliteit, datum aanstelling en functie Een personeelsdossier wordt door een werkgever of een staffunctionaris, zoals een personeelsfunctionaris, aangelegd. Dit dossier bevat verschillende gegevens van een bepaald personeelslid die bij een bedrijf in dienst is. een bedrijf houdt in een personeelsdossier bij hoe de desbetreffende werknemer functioneert en of er bepaalde verbeterpunten zijn Personeelsdossier Personalia Aanwezig Stamkaart (adres +bankgegevens e.d.) * Kopie identiteitskaart * Sollicitatiegegevens Functiebeschrijving * Verklaring omtrent gedrag Arbeidsvoorwaarden Arbeidsovereenkomst * Afspraken wijzigingen arbeidsovereenkomst * Werknemersverklaring loonbelasting.

OCI Nitrogen te Geleen laat AFAS Profit het werk doen

Van ieder van bovenstaande werknemers moet sowieso een personeelsdossier worden aangemaakt en bijgehouden. Daarin neem je standaard verplichte zaken op zoals een stamkaart en een arbeidsovereenkomst maar ook beoordelingsverslagen en scholingsafspraken.. Maar wat als een werknemer zich misdraagt, disfunctioneert, vaak om onduidelijke redenen ziek is of waarmee je geregeld overhoop ligt Voorbeeld indeling personeelsdossier Hieronder hebben wij voor u een voorbeeld indeling gemaakt zoals u uw personeelsdossier zou kunnen inrichten. Bij vragen mag u altijd contact met ons opnemen. Persoonlijk personeelsdossier Stamkaart Arbeidsovereenkomst, arbeidvoorwaarden Beoordelingsgesprekken Financiële gegeven Stamkaart Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens zoals functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart of stamblad kun je personeelsdossiers overzichtelijk houden Een personeelsdossier (individueel) Dit dossier (stamkaart) bestaat onder andere uit: arbeidsovereenkomsten, kopie identiteitsbewijs, functieprofiel, opleidingen, beoordelingsgesprekken, financiële gegevens en ziekmeldingen. Een salarisadministratie (7 jaar bewaren

één specifieke werknemer (individueel personeelsdossier), en; al het personeel, aan de hand waarvan de werkgever personeelsbeleid kan ontwikkelen en uitvoeren (collectief personeelsdossier). Denk bij dit laatste aan ziek- en hersteld meldingen, verzuimcijfers, een kopie van de stamkaarten en verlofoverzichten. Let op Het personeelsdossier bij een ondernemer blijkt altijd een ondergeschoven kindje te zijn geweest. Dat is geen rare gedachte, omdat het beeld dat mensen hebben van een personeelsdossier er een is van: administratieve rompslomp, noodzakelijk kwaad en; mogelijk zelfs overbodig. Dit artikel is een betoog het beeld over personeelsdossiers te verbeteren Bewaarplicht van uw personeelsdossiers. Geplaatst op 21-12-2017 in Ondernemingsrecht Als werkgever beschikt u over een personeelsdossier voor elke werknemer De gegevens die u als werkgever hoort te bewaren zijn onder te verdelen in een personeelsdossier, een salarisadministratie en een collectief dossier. Om deze drie dossiers overzichtelijk te houden, kunt u gebruik maken van een stamkaart die u bij elke dossiervorm opneemt. De gehele dossiervorming ziet er per medewerker als volgt uit: 1 Stamkaart Hierop zet je in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart of stamblad kun je personeelsdossiers overzichtelijk houden

Naast dit systeem is er altijd een papieren personeelsdossier aanwezig. Hierin zit o.a. de stamkaart (of personeelskaart) met alle belangrijke gegevens van de medewerker. De gegevens kunnen gebruikt worden voor de loonbetaling, correspondentie, het maken van selectiegegevens en voor een sociaal jaarverslag stamkaart personeelsdossier; personeelsdossier maken; indeling personeelsdossier; Info over checklist personeelsdossier. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Checklist Personeelsdossier - Reddit www.reddit.com. Reddit is een sociale nieuws website waar je zelf artikelen kan plaatsen of reageren op berichten Het ziet er naar uit dat wat u zoekt, niet te vinden is. Wellicht kan de zoekfunctie helpen

Regels voor personeelsdossier - MT/Sprou

persoonlijke informatie raadplegen bijvoorbeeld je personeelsdossier, stamkaart en indien van toepassing je salarisstrook en jaaropgaven. Tevens kun je je persoonlijke gegevens wijzigen, en zo voegen we langzaam steeds meer functies toe. Hieronder volgt een werkinstructie ESS m.b.t. digitale mutatiestromen Inhoud personeelsdossiers Het personeelsdossier is een middel om een effectief, efficiënt en sociaal verantwoord te Aan de hand van een stamkaart met persoonlijke gegevens kun je alle door de fiscus, de arbeidsinspectie, de bedrijfsarts etc in een oogopslag bij de hand hebben FORMULIER INHOUD STAMKAART PERSONEELSDOSSIER . STAMKAART Datum opmaak: Naam medewerker:. Een personeelsdossier bestaat over het algemeen uit meerdere dossiers: een individueel dossier, een salarisdossier en een collectief dossier Het individuele dossier bevat de volgende gegevens: 1. een 'stamkaart' met de volgende..

Stamkaart Individueel dossier Salarisdossier Collectief dossier De stamkaart Dit is het eerste blad in het personeelsdossier; hierop staan de personele gegevens en de functiehistorie van de werknemer vermeld. De stamkaart geeft snel inzicht in het dossier en laat ook zien of u het juiste dossier heeft gepakt Microsoft Excel is een van de meest veelzijdige en nuttige programma's in de Office-suite. Of u Excel-sjablonen nu nodig hebt voor het budgetteren van het volgende boekjaar, het bijhouden van uw bedrijfsvoorraad, het plannen van maaltijden, of het maken van een Fantasy Sports-opstelling, er staan heel veel Microsoft Excel-sjablonen tot uw beschikking Een digitaal personeelsdossier beheert u met Document Management DigiOffice DMS veilig en optimaal. Alle mutatieformulieren zoals declaraties, adreswijzigingen, verlofaanvragen et cetera vertrouwelijk verwerkt Personeelsdossiers voor startende ondernemers In het personeelsdossier (digitaal of op papier) bewaart u alle stukken per personeelslid. Denk hierbij aan alle stukken aangaande de sollicitatie, de arbeidsovereenkomst en de aanvullingen/mutaties daarop en alle relevante gesprekverslagen, e-mails en andere contactmomenten U dient zelf de beschikking te hebben over alle gegevens van uw. Een geheimhoudingsverklaring kan op veel momenten goed van pas komen. Bijvoorbeeld wanneer u een goed idee aan een investeerder voorlegt, wanneer u een boekenonderzoek ('due dilligence') laat doen vanwege het verkopen van uw bedrijf, of als u ondernemer bent en uw medewerkers of opdrachtnemers belangrijke bedrijfsinformatie zullen inzien.. In dit artikel bekijken we die.

Wat mag wel en wat mag niet in het personeelsdossier

stamkaarten bijgehouden door het Commissariaat voor Indische Zaken. Na de Voor de personeelsdossiers van de ambtenaren die werkten bij het Ministerie van Koloniën in Nederland in de periode van 1926-1959, zie toegang 2.10.36.10 Een functioneringsgesprek te voeren met je werknemers? De juiste informatie voor een goed functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek De mensen in je organisatie vormen het belangrijkste kapitaal, zij maken het verschil en zorgen voor groei en tevreden klanten. En om je mensen tevreden te houden is het belangrijk dat alle administratieve processen zijn gewaarborgd. 24/7 beschikbaar in een online systeem

Checklist Personeelsdossier: (Verplichte inhoud) personeelsdossier en archivering Bijzonderheden archivering Wordt waar opgeborgen Verplicht/ altijd aanwezig Personalia Stamkaart Kopie identiteitskaart Eerstedagsmelding Sollicitatiegegevens Functiebeschrijving Bewijs van goed gedrag Rapport Psychologisch onderzoek Onder couvert Onder couvert In Als je een nieuwe medewerker in dienst neemt, is er een hoop te regelen. Wat allemaal? Dat vind je in deze handige checklist Particulieren zijn niet verplicht hun administratieve gegevens (zoals bankafschriften en loonstrookjes) te bewaren. Maar de Belastingdienst mag tot 5 jaar terug belasting navorderen. Daarom is het verstandig om uw administratie in ieder geval 5 jaar te bewaren. Dan heeft u bewijsstukken, als u het.

Fiscale bewaarplicht: elke ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren. Wij streven wel naar minder administratieve lasten. Lees mee Mensen zijn het krachtigste kapitaal in schoolorganisaties, immers zonder leerlingen en leerkrachten is er geen school. Een belangrijk, noodzakelijk middel bij goed werkgeverschap is het personeelsdossier. Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is het belang van een volledig. Downloaden. Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht (pdf - 162kB); Lees voor: Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster); Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader Indeling en opbouw personeelsdossier; Stamkaart nieuwe medewerker; Tips voor functionerings- en beoordelingsgesprekken; Verklaring ontvangst bedrijfsprotocol (personeelsgids) Verklaring ontvangst verzuimbeleid en verzuimprotocol; Verlofkaart (excel) Verzuimbeleid en verzuimprotocol; Verzuim; wat vragen en vastleggen? NB Dit pakket wordt.

Voor 3: Het collectief personeelsdossier A. Ziek‐ en herstelmeldingen B. Correspondentie omtrent dezieke, zowel met GAK‐instelling, als Arbodienst als met de medewerker zelf voor zover het geen privacygevoelige informatie betreft. C. Kopie stamkaarten D. Vakantiekaarten per medewerke • Indeling en opbouw personeelsdossier • Stamkaart nieuwe medewerker • Tips voor functionerings- en beoordelingsgesprekken • Verklaring ontvangst bedrijfsprotocol (personeelsgids) • Verklaring ontvangst verzuimbeleid en verzuimprotocol • Verlofkaart (excel Bewaartermijn personeelsdossier. Veel werknemersgegevens bewaar je in een personeelsdossier. Zolang een werknemer bij je in dienst is, kun je volstaan met het van tijd tot tijd opschonen van dit dossier personeelsdossier in. Indien het verslag niet akkoord is klikt je op 'niet akkoord' en gaat het verslag terug naar de leidinggevende. Indien het verslag een inhoudelijke of tekstuele aanpassing behoeft klikt je op 'verzoek tot aanpassing document', waardoor de leidinggevende het verslag kan aanpassen om het vervolgens opnieuw in te sturen

Checklist personeelsdossier. Als u personeel in dienst heeft, dan hoort daar naast een salarisadministratie ook een personeelsdossier bij.In bijgaande overzicht geven wij aan welke gegevens in een personeelsdossier kunnen worden opgenomen. NB: Het is geen uitputtende opsomming Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering Bijzonderheden archivering Wordt waar opgeborgen Verplicht /altijd aanwezig Personalia Stamkaart Kopie identiteitskaart Melding Bedrijfsvereniging Sollicitatiegegevens Functiebeschrijving Bewijs van goed gedrag Rapport psychologisch onderzoek - - - - Naast de invoer van salarisgegevens heeft u via de portal de mogelijkheid om een personeelsdossier te onderhouden voor uw werknemers waarin zaken zoals: arbeidsovereenkomsten, identiteitsbewijzen, loonheffingsverklaringen, diploma's, enz. vastgelegd kunnen worden. Ook worden hier alle loonstroken en jaaropgaven automatisch opgeslagen Het ministerie van Defensie gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wilt u weten hoe? Dat kan. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat welk recht u daarvoor heeft. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op deze pagina leest u welke uitzonderingen dat zijn. En u leest hoe u kunt nagaan welke persoonsgegevens Defensie van u heeft en welke u daarvan bijvoorbeeld kunt inzien. Personeelsdossier. Stamkaart. 2.5. Tijdadministratie. In bijna iedere organisatie werken zowel fulltime als parttime werknemers. In steeds meer organisaties werken werknemers bovendien op andere tijden en verschillende locaties

Recht op informatie. Vaak kunt u zelf beslissen of u uw persoonsgegevens met een organisatie wilt delen. U kunt er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om een bepaalde app te installeren op uw telefoon Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Operationeel personeelsmanagement - 3e druk 201 2.3 Het personeelsdossier Ieder personeelsdossier is opgebouwd uit meerdere onderdelen: • het persoonlijke dossier (stamkaart, sollicitatiegegevens, arbeidsovereenkomst(en), functie-historie en -beoordelingen, ziekte), • het salarisdossier (ook voor de fiscus), e Je kunt bijvoorbeeld een stamkaart als rapport selecteren. Hierdoor kun je bijvoorbeeld direct in de workflow de eigenschappen van een organisatie bekijken. Je kunt alleen rapporten selecteren die gebaseerd zijn op het rapporttype Dossieritem. Vink Toelichting aan als je een begeleidende tekst (memo) wilt invoeren

Video: Personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegeven

Stamkaart Werkgever - Check Salarisse

Hoofdstuk 30. Dit systeem is de toegangspoort naar informatie die voor jou van belang is. Veilig, makkelijk toegankelijk en digitaal beschikbaar via iedere computer met internetverbinding. Je kunt je persoonlijke informatie raadplegen, zoals je personeelsdossier, stamkaart, je salarisstroken en jaaropgaven origineel naar de belastingdienst sturen en kopie in het personeelsdossier opbergen. Stamkaart Formulier digitaal invullen. Afdruk maken voor personeelsdossier MedZ is het prikkelende vakblad voor de praktijkhoudende huisarts. Het blad is beschouwend en kritisch, maar biedt de huisarts ook praktische handvatten om de dagelijkse praktijkvoering te verbeteren • Maak uw hoofd leeg• Maakt u deze beleggings- fouten ook? •Checklist personeelsdossier •Vermogensbeheer ontrafeld•Sparen of beleggen? www.medischondernemen.nl vakblad voor huisartsen.

Persoonsarchief Archief van Defensie Defensie

Bewaartermijn Personeelsdossier - Hoe lang wettelijke

PZ Assist - Personeelsdossiers en de AVG (2

 • De Schipper Lommel Facebook.
 • 100 Canadese Dollar goud 1980.
 • Formaldehyde uitdampen.
 • Woodstock'69 geplande evenementen.
 • Collistar Magic Drops vs Clarins.
 • Rescam alternative.
 • Like Flo Glamour Day.
 • Rhönrad kopen.
 • Nieuwe map maken in Mail iPad.
 • David ramsey films en tv programma's.
 • Abe Straattaal.
 • Cirkel synoniem.
 • Vouwen met A4 papier makkelijk.
 • Tbs kliniek Breda.
 • Brandstofpomp Ford Transit vervangen.
 • Huis te koop geen makelaar.
 • Drukwerk huwelijk.
 • Midsommar Trailer.
 • Romeo and Juliet Shakespeare.
 • Boko haram region.
 • Angels Bible.
 • Valse kroep baby.
 • Bootje varen Friese Meren.
 • LCHF dieet ervaringen.
 • VW Polo Mk4.
 • ESEA Refrag.
 • RIVM Mycoplasma soa.
 • Www Hyundai ix20.
 • De Maricken huur.
 • Markiezen zelf maken.
 • Tool Verplaatsen Photoshop.
 • Synthese tert butyl chloride.
 • Capsicum annuum eetbaar.
 • Magnetische permeabiliteit.
 • VWO België.
 • BePureHome Staande lamp.
 • Frettenkooi perfect.
 • Certificaat op maat.
 • YourSurprise whiskey.
 • Pokémon Go Apeldoorn locaties.
 • Anton de komplein route.