Home

Distale radiuskopfractuur

Distale radius fracturen - Startpagina - Richtlijn

Een distale radius fractuur is de medische term voor een gebroken pols. De radius is het bot dat van de elleboog naar de duim loopt. Dit bot wordt ook wel het spaakbeen genoemd. Een gebroken pols is een van de meest voorkomende botbreuken. In Nederland breekt per jaar ongeveer 0.4 procent van alle mensen zijn pols Samenvatting. De distale radiusfractuur is een veelvoorkomende fractuur die meestal ontstaat door een val op de uitgestrekte hand. Voor dit type fractuur worden verschillende classificatiesystemen gebruikt, maar in de literatuur is geen consensus over welk systeem gebruikt dient te worden Breuk Radiuskop. Het ellebooggewricht wordt gevormd door het bot van de bovenarm (humerus), de ellepijp (ulna) aan de pinkzijde en het spaakbeen (radius) aan de duimzijde. Een breuk aan het uiteinde van het spaakbeen, de radiuskop, is een veel voorkomende breuk ( radiusfractuur ). Deze breuk ontstaat vooral door een val op een uitgestrekte hand

Een geïsoleerde radiuskopfractuur geeft nooit flexie- en extensiebeperking, maar wel pro- en supinatie eperking. Let op geassocieerde letsels zoals Essex-Lopresti (radiuskopfractuur met distale radio-ulnaire luxatie (DRUJ)) Monteggia fractuur; Radiuskopfractuur met een fractuur van de proximale ulna Essex Lopresti fractuur; (Comminutieve) radiuskop of halsfractuur met letsel van het membrane interossae en distale radio-ulnaire luxati Radiuskopfractuur. Het ellebooggewricht wordt gevormd door het bot van de bovenarm (humerus), de ellepijp (ulna) aan de pinkzijde en het spaakbeen (radius) aan de duimzijde. Een breuk aan het uiteinde van het spaakbeen, de radiuskop, is een veel voorkomende breuk ( radiusfractuur ). Deze breuk ontstaat vooral door een val op een uitgestrekte hand Radiuskopfractuur Vaak na een val met een uitgestrekte arm met de elleboog in lichte flexie en pronatie. Bij lichamelijk onderzoek: typische drukpijn op het caput radii, een heamarthros, ecchymose, functie is beperkt door pijn (m.n. pro/supinatie), een mechanische blokkade Een breuk aan het uiteinde van het spaakbeen, de radiuskop, is een veel voorkomende breuk ( radiusfractuur ). Deze breuk ontstaat vooral door een val op een uitgestrekte hand. Deze breuk kan gepaard gaan met een breuk in het polsgewricht. Hier moet men op bedacht zijn na een dergelijke val

De distale radiusfractuur - Physio

Een collesfractuur is een breuk van het spaakbeen.De breuk is vernoemd naar Abraham Colles (1773-1843), een Ierse arts die de breuk voor het eerst beschreef in 1814, nog voor het gebruik van röntgenstraling.. De term collesfractuur wordt gebruikt voor een extra-articulaire (dat wil zeggen, binnen twee centimeter van maar buiten het polsgewricht gelegen) breuk in het distale eind van het. Voor het eerst beschreven in 1814 door Abraham Colles. Andere naam is Pouteau-Colles. Betreft een transversale, extra-articulaire, distale radiusfractuur, waarbij het distale fractuurstuk naar dorsaal is gedisloceerd. Indien intra-articulair, dan mag het geen Colles genoemd worden, maar is er sprake van een Barton fractuur 16.11 Distale radiusfractuur 291 16.12 Crush letsels vingers 293 16.13 Femurschachtfractuur 294 16.14 Distale femurfractuur 299 16.15 Proximale tibia fractuur 301 16.15.1 Epi-, en apofysiolyse en metafyse fractuur van de proximale Tibia 301 16.15.2 Eminentiafracturen 304 16.16 Crurisfractuur (= fractuur van de tibia en fibula) 30 Naast je radiuskopfractuur is een scapoidfractuur ook zeker geen pretje. Gebroken pols - distale radius fractuur Zie deze link voor oefeningen. Als je je pols niet gebruikt kunnen de buigers van je vingers verkorten. Dit zie ik regelmatig. Het is daarom belangrijk dat je deze voorzichtig gaat rekken (op geleide van pijn)

Breuk Radiuskop - Elleboogklinie

1 2 4 6 7 9 15 16 29 55 56 61 65 86 91 92 97 115 116 119 141 142 144 158 159 167 177 181 Inhoudsopgave F ractu enb ijk d Inh ouds pgave S ta rp g i n-F cu ebjk d P. Informatie film over radiuskopfractuur (in het kort) Lichamelijk onderzoek. Kliniek - Pijn aan laterale zijde van elleboog - Functio laesa elleboog - Essex Loprestie letsel (radiuskop/halsfractuur met distale radio-ulnaire luxatie) - Elleboogluxatie - Olecranonfractuur - Ruptuur van ulnaire collaterale ligamenten; Diagnostiek Radiuskopfractuur 117 Radiushalsfractuur 119 Luxatie van de elleboog 121 Zondagmiddagelleboog (pulled elbow) 124 Fractuur van (de proximale helft van) de ulnaschacht en luxatie Distale radiusfractuur met verplaatsing/angulatie in volaire rich-ting (fractura radii atypica, vroeger:. Distal humeral fractures in adults. J Bone Joint Surg Am. 2011 Apr 6;93(7):686-700. McCarty LP, Ring D, Jupiter JB. Management of distal humerus fractures. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2005 Sep;34(9):430-8. Wang Y, Zhuo Q, Tang P, Yang W. Surgical interventions for treating dista

Figuur 7. Spiraalfractuur distale fibula (a) Avulsiefractuur quadricepspees met retractie van de spier (b) Opmerking: bovenstaande fracturen zijn minder goed toepasbaar bij niet-pijpbeenderen (bijv. fracturen van de calcaneus en de carpalia) In dit geval kan beter gekozen worden voor de termen 'horizontaal, verticaal, coronaal, sagittaal of axiaal' verlopende fractuurlijn Humerusschachtfracturen: 3% van alle fracturen.Vroeger vooral conservatief: nu meerdere methoden (AO).ANATOMIE:Humerusdiafyse:• Proximale grens pectoralis major distale grens-supracondylaire rand.• Proximaal cilindrisch van vorm en distaal driehoekig.• Nervus radialis ligt posterieur in sulcus en loopt van posteromediaal naar anterolateraal. richtlijn 'Distale radius fracturen: diagnostiek en behandeling'. De richtlijn beperkt zich tot acute distale radius fracturen. Deze richtlijn is tot stand gekomen met de evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) methodiek. In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelij

distaal distaal bijv.naamw. anatomie verder verwijderd van het middelpunt van het lichaam geologie verder verwijderd van het achterland taalkunde verwijzend naar referenten op grote afstand van de spreker tandheelkunde de zijde van de tand of kies die het verst verwijderd is van de middellijn Bron: W.. Fracturen hand en pols: Distale radius •Complex regionaal pijnsyndroom (Sudeck dystrofie, algoneurodystrofie) - Pijn, stijfheid, zwelling, kleurverandering, temperatuurverandering, zweten, haargroei - Intensieve kinesitherapie met wisselbaden en mobilisatie - Preventief: Vitamine C 500 mg gedurende 30 dagen - Advies pijnklinie Een complexe radiuskopfractuur is vaak uiting van een zwaar ligamentair letsel aan de binnenzijde van de elleboog. Men moet hierop bedacht zijn. ook het interosseus membraan tussen de twee onderarm beenderen en de ligamenten van het distale radio-ulnaire gewricht gekwetst zijn Een complexe radiuskopfractuur is vaak uiting van een geassocieerd ligamentair letsel aan de binnenzijde van de elleboog. Men moet hierop bedacht zijn. ook schade aan het interosseus membraan tussen de twee onderarm beenderen en de ligamenten van het distale radio-ulnaire gewricht

Radiuskopfractuur. definitie: breuk van de radiuskop (radius is het bot dat onder de duim in de onderarm zit) Oorzaken: Val op gestrekte hand. Kan gepaard gaan met elleboogluxatie. Frequentie: Risicofactoren: Verschijnselen: Drukpijn ter hoogte van het radiuskopj 4.3-A Radiuskopfractuur . Traumamechanisme. Val op gestrekte hand. Klinische presentatie. Pijn en zwelling laterale zijde elleboog, beperkte functie, pijnlijke pro- en supinatie. Extensie beperking. (radiushalsfractuur met distale radio-ulnaire luxatie) of olecranonfractuur Radiuskopfractuur Inhoudsdeskundige Dr. P.A. van Luijt, traumatoloog Technisch verantwoordelijke E. Beekhuizen, COO ontwikkelaar Opleidingsniveau studenten De casus is bedoeld voor medisch studenten in de doctoraalfase van de opleiding. Inzet in het onderwijs De casus wordt ingezet tijdens het blok- of lijnonderwijs waarin klinisch redeneren word

Radiuskopfracturen komen frequent voor en ontstaan na een val op de arm met de elleboog in lichte flexie en pronatie. Het letsel komt het meest voor bij patiënten in de leeftijdsgroep 45-50 jaar. Radiuskopfracturen gaan in 39% van de gevallen gepaard met klinisch relevant begeleidend letsel, zoals bandletsel, coronoideusfracturen en (osteo)chondraal letsel van het capitellum. Niet. Radiuskopfractuur 152 Radiushalsfractuur 152 Onderarm en pols 154 Onderarmfracturen 154 Monteggiafractuur 154 Antebrachiumfractuur 154 Galeazzifractuur 154 Distale radiusfractuur 156 Scaphoïdfractuur 157 Hand 158 Handfracturen 159 Bennett- en Rolandofractuur 159 Metacarpale fractuur 159 Phalangeale fractuur 159 Topletsel 161 Wervelkolom 16 gewijzigd december 2013: distale humerusfractuur gewijzigd december 2013: radiuskopfractuur gewijzigd maart 2014: Bekkenfracturen (avulsiefracturen) gewijzigd maart 2015: cervikale wervelkolom. gewijzigd maart 2015: hoge druk injectieletsel van de hand (met dank aan FEBA) gewijzigd juli 2015: Mallet vinge Een gebroken elleboog is een botbreuk, die zich voordoet op het midden van de arm, in het gebied van het ellebooggewricht. De voornaamste oorzaak is trauma, zoals vallen op de elleboog of vallen op een uitgestrekte hand.Een gebroken elleboog kan iedereen overkomen. Recente onderzoeken laten een hoog aantal breuken bij kinderen, vrouwen en ouderen zien

Radiuskopfractuur - Med-Inf

De epifysairschijf, ook wel groeischijf genoemd, is de plaats waar pijpbeenderen (de beenderen van boven- en onderarm, sleutelbeen, dijbeen en onderbeen) van zoogdieren zoals de mens langer worden. Een bot van arm of been bestaat uit één diafyse, twee metafysen en twee epifysen.De diafyse is het middenstuk, dat aan beide uiteinden geflankeerd wordt door een metafyse Radiuskopfractuur Distale radiusfractuur Metacarapale II t/m V fractuur Falanxfracturen van vingers en tenen Weber A fractuur van de laterale malleolus Metatarsale V fractuur . Immobilisatie-technieken Volaire onderarmsspalk Ulnair omvattende onderarmsspalk (envelopspalk) Bovenarmsspal

Radiuskop fractuur - traumaprotocol

Distale bicepspeesscheur De bicepspees kan aan de elleboog afscheuren bij zeer zware belasting. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij het optillen van extreem zware voorwerpen of zeer zware fitnessoefeningen Onderwerp Radiuskopfractuur Inhoudsdeskundige Dr. P.A. van Luijt, traumatoloog Technisch verantwoordelijke E. Beekhuizen, COO Flexafix: The development of a new dynamic external fixation device for the treatment of distal radial fractures Goslings, J.C. Link to publication Citation for published . Nadere informatie . 2020.

ANATOMIE ELLEBOOG De elleboog is een complexer gewricht dan het in eerste instantie lijkt. Door de koppelwerking van de elleboog met de onderarm en de pols kan er bij bewegingen in beide gewrichten een probleem ontstaan. Het ellebooggewricht wordt gevormd door het bot van de bovenarm (humerus), de ellepijp (ulna) aan de pinkzijde en Radiuskopfractuur Symptomen, Oorzaken en Behandeling . Botbreuk. Veelvoorkomende botbreuken in de elleboog zijn de radiuskop- of radiushalsfractuur en breuk van de ellepijp (olecranon fractuur). Deze breuken worden veelal veroorzaakt door een val op een gestrekte arm ; Wat blijkt: ik heb een breuk in mijn elleboog (mijn radiuskop om precies te. Oorzaken: - groeistoornissen radius epifyse of ulna epifyse - posttraumatisch: Bij distale radiuskopfractuur of na radiuskopresectie kan radius proximaal migreren zodat ulna thv pols te lang wordt. - na ulna breuk, dan blijft het bot maar groeien waardoor ulna langer word

Radiuskopfracturen komen frequent voor en ontstaan na een val op de arm met de elleboog in lichte flexie en pronatie. Het letsel komt het meest voor bij patiënten in de leeftijdsgroep 45-50 jaar. Radiuskopfracturen gaan in 39% van de gevallen gepaard met klinisch relevant begeleidend letsel, zoals bandletsel, coronoideusfracturen en (osteo)chondraal letsel van het capitellum Fysiotransparant.nl is een service bedoeld voor patiënten, fysio- en oefentherapeuten, die zichzelf of hun klanten willen voorzien van uitgebreide professioneel gerichte informatie, adviezen en oefeningen voor hun klachten. De werkwijze is dat de therapeut de diagnose stelt en dan aan de patiënt aangeeft welke informatie en oefeningen zinvol zijn bij de aanwezige klacht more distal fractures that involve comminution of the radial neck. The modular heads are CoCr with a polyethylene liner that offers a choice of 18 mm, 20 mm, 22 mm and 24 mm diameters. 12 mm Neck 15º Groove Stem Shaft Free Axial Rotation Tilt ±17.5º Spherical Head Free Axial Rotation Neck Stem Tilt ± 10º 15º DESIGN RATIONALE

Wat is een intra-articulaire fractuur? Een intra-articulaire fractuur is een botbreuk die gaat helemaal in een gezamenlijke plaats van te stoppen kort van het gewricht, die een extra-articulaire fractuur wordt genoemd. De pols is bijzonder gevoelig voor intra-articulaire fracturen, hoewe 1 Bijlage I Functieonderzoek van de elleboog Het functieonderzoek van de elleboog wordt voorafgegaan door: inspectie; algemene palpatie om eventueel aanwezige temperatuurverhoging en zwelling van het gewricht vast te stellen. Passieve extensie. Passieve flexie. Passieve supinatie. Passieve pronatie. K. van Nugteren, D. Winkel (Red.), Onderzoek en behandeling van elleboog en onderarm, DOI. radiuskopfractuur Anamnese. IB is een interieurarchitect. Tijdens het snowboarden, 1 maand terug, is hij gevallen op zijn linker elleboog. Hij is naar spoed gegaan in Frankrijk. Op RX was een fractuur lijn zichtbaar thv radiuskop. Hij heeft 2 weken in een sling gezeten met de arm. De pijn is verminderd. Hij merkt dat hij niet alle bewegingen. algemeenheid De straal is het even bot dat, samen met de ellepijp (ten opzichte waarvan het zich in de laterale positie bevindt), het skelet van elke onderarm vormt. Gelegen tussen de humerus (superieur) en de botten van de carpus (inferieur), het vormt twee essentiële gewrichten voor de beweging van de gehele bovenste ledematen: de geleding van de elleboog en de articulatie van de pols

operatieve behandeling van radiuskopfractuur 2. osteosynthese van distale radiusfractuur 1. plaatosteosynthese van radiusschachtfractuur. radiografie van radius en ulna. radiografie van schacht van radius of ulna. reduceren van gesloten Monteggia-fractuur van cubitus Repositie/fixatie: eerst repositie van de condylen door middel van K-draden, gevolgd door schroeven en dan plaat/pen fixatie. Eerst distale fixatie en dan proximaal. Keuze tussen intramedulaire versus plaat- en schroeffixatie. Intramedulair: minder buigzaam dan de plaat, denk aan femuras. Plaatfixatie: standaard voor operatieve behandeling He was treated with radial head resection. However, at routine follow-up he indicated pain and loss of function of his wrist due to a distal radio-ulnar dislocation with a high position of the ulna, causing loss of pronation and supination. This is also known as the Essex-Lopresti lesion 2.4.1 Radiuskopfractuur de articulatievlakken tussen de distale humerus, proximale radius en proximale ulna. De humerus is het langste bot in de bovenarm met een cilindervormige diafyse die verbreedt naar het distale uiteinde waar het de mediale en laterale condyl vormt

Distale humerusfractuur 76 Radiuskopfractuur 76 Radiuskopluxatie en Monteggiafractuur 77 Galeazzifractuur 78 Pronation douloureuse 79 Bicepspeesruptuur 80 Epicondylitis 80 Bursitis olecrani 82 Hand 83 1. Functionele anatomie en biomechanica 83 2. Klinisch onderzoek 84 3. Aandoeningen van de pols en hand 86 Polsfractuur 86INHOUD 7. 5.3 Monteggia fractuur 93 5.4 Galeazzi fractuur 94 5.5 Essex Lopresti fractuur 95 6. PoLs 6.1 Distale radiusfractuur 100 6.2 Scaphoideum fractuur 102 6.3 Peri-lunaire luxaties en fracturen 105 7. hAnd 7.1 Algemene evaluatie van handtrauma op de SEH 110 7.2 Fractuur basis MC-1, Bennett's & Rolando's fractuur 11 ; g is een reversed Colles fractuur Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Breuk radiuskop - Elleboogklinie

Dit boek behandelt de meest voorkomende vormen van pathologie van elleboog en onderarm. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de tennis- en golferselleboog, bursitis, het compartimentsyndroom, myositis ossifi cans, elleboogprothesen, zenuwcompressie, de bicepspeesruptuur, de radiuskopfractuur, osteochondrosis dissecans en de werperselleboog Wat betekent intra-articulair? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord intra-articulair. Je kunt ook zelf een definitie van intra-articulair toevoegen Distale radiusfractuur 4 4. Laterale malleolusfractuur 3 2 1. Proximale bulafractuur 1 1. Proximale ulnafractuur 1 1. Radiuskopfractuur 1 1. Scaphoidfractuur 1 1. Supracondylaire humerusfractuur 2. De elleboog verbindt de bovenarm met de onderarm. Buiging van de arm zorgt ervoor dat we de hand in de richting van het hoofd en de schouder kunnen bewegen. Activiteiten als eten, haren kammen,tanden poetsen en dergelijke zouden onmogelijk zijn zonder de scharnierfunctie van de elleboog. Dit boek behandelt de meest voorkomende vormen van pathologie van elleboog en onderarm [Wrist pain following radial head fracture caused by a tear in the interosseous membrane (Essex-Lopresti lesion)],Pijn aan de pols na een radiuskopfractuur door bijkomende scheuring van de membrana interossea (laesie van Essex-Lopresti)

gesloten manueel reduceren van radiuskopfractuur. gesloten manuele reductie van fractuur van distale mediale condyl van femur. gesloten manuele reductie van fractuur van laterale femurcondyl. gesloten manuele reductie van luxatie van interfalangeaal gewricht 1. manipulatie van articulatio radiocarpalis 2 Radiuskopfractuur. Een fractuur aan de radiale kop komt voor wanneer de wielrenner de val opvangt met een uitgestoken arm. Afhankelijk van de Mason classificatie zal er gekozen worden voor een conservatief of operatief beleid. De meeste radiusfracturen zijn weinig of niet verplaatst, waarbij er conservatief wordt behandeld Overzicht van traumatologische ziekten en behandelingen waarvoor u bij ons terecht kunt Scaphoidfractuur of naviculare fractuur van de polsFRACTUURINDELING:- localisatie- dislocatie- scapholunaire dissociatie (>2mm): carpale instabiliteit- perilunaire luxatiefractuurTHERAPIE:conservatief:- bij elke klinische verdenking op een fractuur (drukpijn en verstrijken tabatière, asdrukpijn 1e en 2e straal) wordt gedurende 7-10 dagen een naviculare spal Doorverwijzer, door Orthopedie Herentals. U bent hier: Home > Doorverwijzer Doorverwijzer: Gewricht > Letsel > Vooronderzoeken Elleboogpijn na trauma Denk aan: Beenderige letsels

Radiuskopfractuur (breukje in de kop van het spaakbeen) Pikante grappen. MAKKELIJKER, SNELLER EN VEILIGER Bevel Mite. De (tennis)elleboog download report. Transcript De (tennis)elleboog. Operative treatment included reduction and fixation of the distal radio-ulnar joint after resection osteotomy of the distal ulnar shaft according to Sauve and Kapandji. Pijn aan de pols na een radiuskopfractuur door bijkomende scheuring van de membrana interossea (laesie van Essex-Lopresti). info:. • In combinatie met andere carpale letsels en/of een distale radiusfractuur. • Haemartros bij uitgesloten intra-articulaire fracturen heeft de hoogste verdenking op acuut SL-letsel. ‣ zwelling en 'fatpad' sign op laterale X-foto LET OP ‣ Alléén een SL-letsel geeft in de acute fase nog GÉÉN SL-dissociatie

Na de overgang stijgt de kans op botontkalking (osteoporose). Maar hoe weet je of je als vrouw in de gevarenzone zit? Laurens Kaas pleit voor screening op basis van breuken van de radiuskop (het uiteinde van een van de botten in de onderarm). Hij ontdekte een duidelijke piek in het aantal vrouwen met zo'n breuk in de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar. Een dergelijke breuk zou kunnen wijzen. Distale hu­merus fracturen­­ Classificatie · AO . Röntgendiagnostiek . X-humerus AP en lateraal, X- elleboog AP en lateraal. Behandeling · Conservatief: Beperkt indicatiegebied gezien vaak trage consolidatie en secundaire disclocatie - distale radiusfractuur, eerste behandeling na 6W gips. Voer uit. (bij onderzoek zei Mathias dat dorsiflexie en supinatie beperkt waren, niet echt pijn) Bijvraag: wat waren de conclusies van het artikel over patellapeestendinopathie? - doktersvoorschrift, tenniselleboog. Behandel. -doktersvoorschrift scheenbeenvleesontsteking. Onderzoek Let op distale doorbloeding, met name bij circulaire verbranding extremiteiten. Let ook op verbranding van de oogharen (verdenking cornealaesie). SEH-behandeling. AB: zuurstof 15 L/min NRM bij rook en/of afgesloten ruimte, overweeg preventieve intubatie bij verdenking inhalatietrauma

Radiuskopfractuur

 1. à Radiuskopfractuur: Mechanisme: een val op de uitgestrekte arm. Lichamelijk onderzoek: geringe zwelling, pijn bij pro- en supinatie van de onderarm. Het distale deel van het rectum is extraperitoneaal gelegen (distaal an de zogenaamde peritoneale omslagplooi)
 2. Dit boek geeft aan de hand van een groot aantal casuïstiekbeschrijvingen een concreet beeld van de klachten, symptomen, diagnostiek en therapeutische mogelijkheden bij patiënten met kunstgewrichten van de bovenste extremiteit
 3. 6.1 Distale radiusfractuur 100 6.2 Scaphoideum fractuur 102 6.3 Peri-lunaire luxaties en fracturen 105 O-Methode (AO richtlijn). • Noteer werk. Betreft een transversale, extra-articulaire, distale radiusfractuur, waarbij het distale fractuurstuk naar volair is gedisloceerd. Indien intra-articulair,
 4. Het distale deel van het pijpbeen staat naar buiten, van ventraal naar lateraal gedraaid. Voorbeelden zijn een versterkte exotorsie van de tibia (dikwijls bij klompvoeten) en endotorsie van de tibia bij kinderen die met de voeten naar binnen gedraaid lopen ('toeing-in')

Request PDF | On Jan 1, 2018, P. R. G. Brink and others published Letsels van de elleboog en de onderarm | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Study 461 Blok Groen flashcards from Sophie J. on StudyBlue er zijn twee mogelijke opties voor de behandeling van een type II radiuskopfractuur. wanneer zal men opteren voor optie één en wanneer voor optie twee? - conservatief wanneer het verplaatste fragment <30% van de radiuskopoppervlakte beslaa

Breuk Radiuskop - De Elleboog - De Elleboo

Distale radiuskopfractuur: Bij een compartimentensyndroom van het onderbeen, zoals dat kan optreden na een crurisfractuur, treden meerder klinische verschijnselen op. Welk van de volgende verschijnselen is een zeer laat optredend symptoom? a. Parese van de extensoren van de voet b. Gespannen pijnlijke spiercompartimenten c. Verlies van distale. Type-132 fractures should be treated by revision to a long stem with adequate distal fixation and supplemental bijna altijd meer schade in de arm bestaat dan alleen een radiuskopfractuur Voorbeeld: een diacondylaire distale femurfractuur met zeer sterke comminutie heeft de code 33-C3.3. De ao -classificatie is zeer goed toepasbaar bij alle diafysaire fracturen en bij een aantal epi- of metafysaire fracturen zoals die van de distale humerus, de pols, het distale femur en de proximale tibia Indeling:1. Geisoleerde tibiafractuur2. Dubbele onderbeenfractuur of crurisfractuur1. GEISOLEERDE TIBIAFRACTUU radiuskopfractuur + scheur membrana interossea --> secundair polsprobleem door proximaalwaartse migratie van radius --> distale ulnakop prominentie: ULNA + ulna

Radiuskopfractuur - encymed

Beeldvormende diagnostiek radiusfractuur - Richtlijn

www

 1. Drukpijn radiuskopje, pijn bij pro- en supinatie onderarm. Zwelling elleboog. Een geïsoleerde radiuskopfractuur geeft nooit flexie- en extensiebeperking,. Het elleboog gewricht, articulatio cubiti, bestaat uit drie gewrichten. (supinatie en pronatie). De ulna maakt ook nog onderdeel uit van de pol
 2. M. Siawash http://www.blogger.com/profile/17156642163370263469 noreply@blogger.com Blogger 17 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-2085186245142314075.post.
 3. g is de organisatiecultuur een niet te onderschatten factor
 4. Behandeling extra-articulaire distale radiusfractuur
 5. Startpuntradiologie.n
Radiuskopfracturen | Orthopedie Izegem
 • Clip Within Temptation.
 • Wingamm Micros VW T6.
 • Sportpark Kadoelen.
 • Gietvloer badkamer ervaring.
 • Ontbijten in Lelystad.
 • Vitamine D angst.
 • MixPad Tutorial.
 • Bidvest rental car south africa.
 • 99 Luftballons lyrics meaning.
 • Glazen tafellamp.
 • Toyota Aygo occasion Private Lease.
 • Rose tattoo meaning.
 • Mamalicious jurk kant groen.
 • Skafit vergoeding.
 • Bartimeüs kinderbijbel.
 • Tweeling Boogschutter.
 • Happy Birthday funny gif with sound.
 • Collistar Magic Drops vs Clarins.
 • Manon klanttevredenheid.
 • 50 trillion Zimbabwe dollars to Euro.
 • Levenslang België duur.
 • Máxima outfit.
 • Bavelseparklaan 20 Breda.
 • Zalf tegen zwelling Etos.
 • Selfie Ring Light statief.
 • Kosten 12 zonnepanelen inclusief installatie.
 • Coop Klantenservice.
 • Pierre Rieu.
 • 28 weken zwanger ligging baby.
 • Syntus contact.
 • Lichtkegel verkeersregelaar.
 • Zware objecten ophangen.
 • Politie termen.
 • Unerase.
 • Puisten schaam streek zwanger.
 • Uss Enterprise Star Trek cast.
 • Lichte meubels.
 • Hoeveel tijgers zijn er nog op de wereld 2020.
 • Linnaeus Plant.
 • Doorwerking EHRM.
 • Spieratrofie hond.