Home

Vakkenpakketten havo

Welke vakken krijg je op het havo? - OC

Het vakkenpakket van leerlingen op het havo bestaat de eerste drie leerjaren uit een algemeen lesaanbod. Aan het einde van het derde leerjaar maken leerlingen een keuze voor een profiel. Er zijn vier profielen: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek Jij hebt interesse in economie, commercie, bedrijven, handel, management, logistiek, vastgoed, makelaardij, communicatie, marketing, rechten, politicologie, veiligheid en toerisme. Het kan nuttig zijn als je ondernemend bent of houdt van organiseren. Bij E&M is wiskunde (A of B) met de vakken economie en geschiedenis op havo en vwo verplicht Havo en vwo. Op havo en vwo bestaat het vakkenpakket uit 3 delen. Het algemene deel, de vakken die gevolgd moeten worden ongeacht de gekozen richting, en het vrije deel, dat zelf ingevuld mag worden. Daarnaast moeten de leerlingen een van de vier profielen kiezen en de daarbij verplichte vakken volgen, het profieldeel Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw: Nederlandse taal en literatuur; Engelse taal en literatuur; rekenen (telt niet mee voor eindexamen); maatschappijleer; culturele en kunstzinnige vorming (CKV); lichamelijke opvoeding; Profielen bovenbouw havo. Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5) De gemeenschappelijke vakken van de HAVO zijn: Nederlands; Engels; Maatschappijleer; Lichamelijke opvoeding; Culturele Kunstzinnige Vorming; De gemeenschappelijke vakken van het VWO zijn: Nederlands; Engels; Tweede Vreemde Taal; Maatschappijleer; Lichamelijke opvoeding; Culturele Kunstzinnige Vorming (of Klassieke Culturele Vorming voor Gymnasium) Het profielwerkstu

Als je de mogelijkheid wilt houden om na de mavo de havo te volgen dan moet je een zevende vak kiezen dat aansluit bij het profiel op de havo. Stem je profielkeuze op de mavo af op het profiel dat je straks op de havo wilt doen. (Zie keuze vakkenpakket 4 mavo met doorstroommogelijkheden naar havo). Vakkenpakket 4 mavo (doorstroom naar het MBO Profielkeuze havo en vwo. In het derde jaar van havo en vwo kiezen leerlingen een profiel. Er zijn vier verschillende profielen, maar ook combinaties zijn mogelijk. Een vervolgopleiding vraagt soms een bepaald vak of profiel. Belangrijk om daar bij de profielkeuze rekening mee te houden. De vier profielen. Er is keuze uit vier verschillende. Je zit in de derde klas van de havo of het vwo en je moet een profiel kiezen. Met je profielkeuze kies je de richting die je na je middelbare school op gaat. Maar welke profielen zijn er? Vergelijk de verschillende profielen en de richtingen die je ermee op kunt. Cultuur en Maatschappij (C&M) Het profiel Cultuur en Maatschappij is een breed. Profiel Economie en Maatschappij. Economie en Maatschappij is net als Cultuur en Maatschappij een breed profiel. Waar over het algemeen bij C&M meer nadruk ligt op cultuur en talen is hier meer aandacht voor economische vakken Je zit in de derde klas van de havo of het vwo en je moet een profiel kiezen. Vergelijk de verschillende profielen en ontdekt welke studies je ermee kunt volgen. Van profiel naar studie. In de online tool Van profiel naar studie zie je welke opleidingen je kunt doen met welk profiel

Voorlichting vakkenpakketten (2020) 2. Komen tot een vakkenpakket derde klas (8 vakken) Klas 3 3. Voorlichting examenpakket (2020) 4. Komen tot een examenpakket (6/7 vakken) 5. Voorlichting vervolgopleiding 6. Kiezen van een vervolgopleiding. (MBO/Havo/anders) Tijdpad. maart: voorlichting ouders en leerlingen onder- en bovenbouw over pakketten. Havo. Op havo (hoger algemeen vormend onderwijs) wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en je vermogen om je kennis toe te passen in een nieuwe situatie. Deze vaardigheden komen van pas wanneer je na vijf jaar je diploma hebt behaald en bijvoorbeeld wilt doorstromen naar het vwo of verder gaat studeren op het hbo (hoger beroepsonderwijs)

Qompas ProfielKeuze - Profielen en vakke

Zit je in havo of vwo 3 en moet je ene profiel keuze maken. Dan kan deze test je helpen Het vwo heeft een onderbouw en een bovenbouw. In de bovenbouw kiezen leerlingen een profiel. Het vwo duurt 6 jaar Gratis profielkeuzetest HAVO - VWO. Deze profielkeuzetest geeft je informatie om een keuze te kunnen maken tussen de profielen van je HAVO en VWO opleiding. De test is gratis en je vult geen gegevens in voor commerciële doeleinden. Zonder een goede profielkeuzetest kan het maken van je profielkeuze vrij lastig zijn Vakkenpakketten op havo en vwo, 1998. Twee jaar na de keuze van het vakkenpakket zeggen havo-leerlingen vaker spijt te hebben van de door hen gekozen vakken dan vwo-leerlingen. Van de jongens in de vijfde klas van de havo geeft 34% aan dat zij achteraf gezien liever ten minste één ander vak gekozen zouden hebben

Begeleiding - Schoolwiki Topmavo

HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma Inleiding: sprekers beroepen Kiezen en profielkeuzebegeleiding Profielen en vakkenpakketten Sprekers en leerlingen klaar Opmerkingen / vragen na d Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo voor praktijkonderwijs, vmbo, isk, mavo, havo, vwo en gymnasium. Laat zien wat je kunt! Dat is ons motto, wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit Je hebt een havo- of vwo-advies op zak. Kies je voor het Trinitas College, dan ben je van harte welkom op de locatie Han Fortmann. De plek waar het draait om jouw talenten en interesses Profielkeuze; Cultuur & Maatschappij Al op jonge leeftijd moeten leerlingen een belangrijke keuze maken voor hun toekomst. In de derde klas van zowel de HAVO als het VWO moet elke leerling de profielkeuze doen Het vakkenpakket van leerlingen op het vmbo en de mavo bestaat de eerste twee jaren uit de vakken Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, biologie, natuur- en scheikunde, verzorging, informatiekunde, techniek, lichamelijke opvoeding en culturele vorming (CKV)

Vakkenpakket - Wikipedi

Leerlingen uit het VMBO hebben keuze uit twee vakkenpakketten. HAVO leerlingen kunnen uit drie profielen kiezen. De keuze voor het pakket of profiel wordt in overleg met de Commissie van Begeleiding vastgesteld. Leerlingen die na het behalen van hun VMBO-T diploma verder willen leren kunnen op onze school starten in 4 HAVO Ik heb een vraag: mijn dochter zit op 4 havo profiel natuur en gezondheid. Ze heeft toets week gehad en staat 5 bij scheikunde, wiskunde en biologie. Wat gaat het gebeuren? P.s. Ze heeft wel goede cijfers voor alle andere vakken. Reactie infoteur, 28-06-2012 Het beste is om hierover in gesprek te gaan met haar mentor. Rosanny, 16-03-201 Het havo is opgedeeld in een onderbouw (klas 1, 2 en 3) en een bovenbouw (klas 4, 5). In de onderbouw wordt een brede basis van algemene ontwikkeling en vaardigheden gelegd. Met in het tweede en derde leerjaar veel aandacht voor het bevorderen van zelfstandig leren Vakkenpakketten Altra College Bleichrodt Bovenbouw 4 en 5 HAVO 2016/2017 Profiel NT/NG EM CM Gem. deel Nederlands Engels Maatschappijleer Aardrijkskunde Rekenen Nederlands Engels Maatschappijleer Aardrijkskunde Rekenen Nederlands Engels Maatschappijleer Aardrijkskunde Rekenen Profielvakken Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologi Profielen op het VMBO. Ga jij straks naar de bovenbouw van het VMBO, dan kom je aan het eind van het tweede jaar voor een profielkeuze te staan. Er zijn 10 profielen die je op het VMBO kan kiezen. Vanaf het derde jaar zal je vervolgens verschillende vakken volgen die bij het gekozen profiel horen

Hoe zit de havo in elkaar? Rijksoverheid

HAVO. HAVO staat voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs en duurt vijf jaar. Aan het einde van het derde jaar sta je voor een belangrijke keuze: een profiel waar je je de laatste twee jaar (de tweede fase) in gaat verdiepen In havo 4 hebben we te maken met een instroom van leerlingen van bijvoorbeeld het vmbo-t. Dat betekent dat we te maken hebben met steeds wisselende groepen leerlingen met diverse achtergronden. Toch hebben deze leerlingen voor een groot deel dezelfde behoeftes, als het gaat om goed onderwijs en een goede begeleiding Vakkenpakketten. KLAS 2. Profielkeuze. Na geslaagd te zijn, kunnen de leerlingen doorstromen naar het MBO of, indien zij voldoen aan alle vereisten, naar de havo. Keuzeproces De leerlingen zijn al vanaf het tweede leerjaar bezig in het keuzeproces voor een vervolgopleiding. Dit gebeurt in het kader van Loopbaan. De tweede fase is in Nederland sinds 1998 een synoniem voor de bovenbouw van de havo en het vwo en duurt van het vierde leerjaar tot en met het examenjaar. De eerste fase bestaat dan logisch gezien uit de eerste drie leerjaren van havo en vwo, ook wel onderbouw geheten. Volgens de wet houdt de tweede fase een aantal regelingen in voor de samenstelling van het voormalige 'vakkenpakket', vanaf 1998 'profielen' geheten, alsmede voor de studielast en de examenprogramma's voor elk van de schoolvakke

De combinatie van de Prognose en de Gekozen Vakken geeft als resultaat een aantal leerlingen per vak per opleiding.. Stel een leerling heeft een Prognose voor HAVO-4 van 80% en kiest daar een aantal vakken waaronder AK, dan zal de leerling voor AK (en de andere vakken) voor 0,8 leerling meegeteld worden.. Door dit voor alle leerlingen te doen, wordt er ten behoeve van de formatie met getallen. Vakkenpakket- en sectorkeuze 3 MAVO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - - op woensdag aanwezig op schoo In de derde klas van zowel de HAVO als het VWO moet elke leerling de profielkeuze doen. Een keuze die bepalend is v Gepubliceerd door Martina op 24-02-2009, laatst gewijzigd op 15-12-2020 Het VWO kent verschillende vakkenpakketten; Q1, Q2, R of S. Q1 bijvoorbeeld heeft Spaans, Q2 dan weer niet. Nederlands en Engels zijn hoofdvakken, terwijl Spaans een keuzevak is. Mochten er onvoldoende scholieren zijn met Spaans in het pakket, dan zal er geen klas worden gevormd De middelbare scholieren in Frankrijk kennen geen onderscheidt tussen HAVO en VWO. Alle leerlingen die het middelbare school diploma halen, kunnen allemaal naar een Franse universiteit. Dit komt een beetje overeen met het Amerikaanse systeem,.

Profielen HAVO en VWO ExamenOverzich

 1. 1256 Atheneum, Havo, Mavo. 91% Slaagpercentage 2019. Meer over onderwijs. Lees het laatste nieuws. 29-01-2021 Beleefmomenten: de laatste plaatsen! Lees verder.. 15-12-2020 Onderwijs periode 15 december t/m 15 januari: alle niet- examenklassen Lees verder.
 2. g en Lichamelijke Opvoeding. Op het Vwo dient de leerling daarnaast ook 1 moderne vreemde taal te doen. Een profieldeel
 3. Eindexamen bestaat uit 6 vakken, niet anders dan vroeger op de Mavo. Alleen kies je nu vakken in een profiel. Om door te stromen naar Havo moet je in 7 vakken examen doen. Die moeten aansluiten op een profiel in Havo 4. Dus het is opletten welk 7e vak je kiest
 4. Keuzekaart voor bovenbouw havo KEUZEKAART KBL _____ Het keuzetraject is voor de leerling bedoeld om zich te oriënteren op de mogelijkheden op Poort Lyceum. Voor de school, mede, bedoeld om de definitieve vakkenpakketten vast te stellen. Indien er te weinig gekozen wordt voor een vak dan kan deze keuze komen te vervallen. Vakkenpakketten havo
 5. Je kunt bij de havo-schakelopleiding op het VAVO Lyceum kiezen uit twee vakkenpakketten. A-pakket: voorbereiding op de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij B-pakket: voorbereiding op de profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek.Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties
 6. We bieden gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl. We zijn een sportieve school. Je kunt school en sport bij ons combineren, maar dat hoeft niet. Sportief zijn betekent voor ons dat je het beste uit jezelf haalt. Daarom krijg je alle ruimte om te doen wat je leuk vindt en te werken aan je passie of talent

 1. Alles over de centrale examens voor schooltype havo: alle examens, nieuws, planning, het rooster, faq's en wet- en regelgeving. havo in 2019 - Examenblad Naar de hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemen
 2. ister erkende onderwijsvorm, waarin naast de 'gewone' vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven wordt
 3. De leerlingen kunnen kiezen uit drie vakkenpakketten, die aansluiten bij de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Techniek of Landbouw. Als een leerling voor pakket 1 kiest is het mogelijk om twee keuzevakken op te nemen met het oog op doorstroom naar de havo..
 4. Vakkenpakket Na de brugklas zijn er veel mogelijkheden. Als je in de mavo verder gaat, volg je in de onderbouw veel vakken. Kijk in de lessentabel voor een overzicht.. Ook kies je in de loop van het jaar uit verschillende modules, zoals theater, fotografie, programmeren, dit heet Plustijd.Door het volgen van zo'n bijzondere module heb je de kans om uit te vinden wat je later als.
 5. Het resultaat is dat leerlingen in de tweede fase reusachtige vakkenpakketten hebben. Een havo-leerling die vroeger zes vakken volgde, heeft nu twaalf vakken op zijn lesrooster staan. Vwo'ers (voorheen zeven of acht vakken) kunnen hun pakket uitbouwen tot vijftien à zestien vakken. Natuurlijk zijn niet alle vakken even zwaar

vakkenpakketten van de havo's in de regio in beeld gebracht. Keuze in leerjaar 3 gericht op leerjaar 4 Wanneer kiezen? In januari/februari kiezen leerlingen hun vakkenpakket voor leerjaar 4. Dat betekent dat een leerling 6 vakken kiezen waarmee zij het examenjaar ingaan Het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) is een algemeen bijzondere scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo en tweetalig vwo. De school kenmerkt zich door een prettige open sfeer. Het behalen van een diploma dat bij de leerling past, is heel belangrijk. Maar ook het plezier dat we met elkaar hebben in en buiten de school

Profielkeuze havo en vwo op de middelbare school - Ouders

Er zijn vier profielen waaruit gekozen moet worden. Deze zijn; Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. Deze keuze voor een profiel bepaalt voor een deel welke studies er na het eindexamen gevolgd kunnen worden en dus ook welke eventuele beroepen later haalbaar zijn De argumenten zijn al van tafel, het plan voor minder profielen nog niet Minister moet nieuwe redenen zoeken om te snijden in vakkenpakketten havo/vw Het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) duurt vijf jaar. Met een havodiploma kun je studeren in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Aan het einde van het derde leerjaar kies je voor een van de volgende vakkenpakketten ofwel 'profielen' Even voorstellen | Havo decanaat: (Nieuwsbrief 7 januari 2020) Vanaf oktober 2019 ben ik het nieuwe gezicht van het havo decanaat. Ik ben inmiddels meer dan tien jaar werkzaam op het Fioretti College als 3 havo mentor en docent geschiedenis. In deze jaren heb ik veel leerlingen, op verschillende gebieden, van advies voorzien POORT, school voor mavo en havo KEUZEKAART van 4 MAVO naar 4 HAVO KEUZEKAART KBL _____ Het keuzetraject is voor de leerling bedoelt om zich te oriënteren op de mogelijkheden op Poort. Voor de school, mede, bedoelt om de definitieve vakkenpakketten vast te stellen. Indien er te weinig gekozen wordt voor een vak dan kan deze keuze komen te.

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - Wikipedia

Profielkeuze: welke profielen zijn er? - Studiekeuze12

 1. Contact. Jordanlaan 3, 3706 TE Zeist, tel. (030) 695 47 08, Contact Privacy. Copyright 2017. All rights reserved | Jordan - Montessori Lyceum Utrech
 2. stens 6,8 zijn. Voor de aanmelding voor 4 havo geldt een aparte toelatingsprocedure, deze vindt u hier. Magister Rooster Contact (072) 576 57 00 info@huygens.nl. Huygens College Heerhugowaard
 3. Sector HAVO/VWO President Kennedylaan 22b 5402 KD Uden 0413 - 283 000 (keuze 1) havo.vwo@udenscollege.nl; Sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden 0413 - 283 000 (keuze 2) vmbo@udenscollege.nl Bedrijfsbureau Schepenhoek 203 5403 GB Ude
 4. Kiezen in Vmbo-2 . De overgang van Vmbo-2 naar Vmbo-3 vereist dat leerlingen uit de vakken Frans (fr), economie (ec), geschiedenis (gs) en aardrijkskunde (ak) 2 vakken kiezen die zij in leerjaar 3 gaan volgen.Dat betekent dat zij 2 vakken laten vallen en hierin dus nooit eindexamen kunnen doen

Qompas ProfielKeuze - Profie

Een havo- of vwo- diploma oude stijl geeft geen toelatingsrecht meer tot het hoger onderwijs. Is dit je enige vooropleiding, dan kan je je aanmelden voor het hoger onderwijs met als vooropleiding een toelatingsexamen. Neem in dat geval contact op met de onderwijsinstelling van je eerste voorkeur SJD laat alle havo profielen toe. Met elk profiel kun je dus beginnen met deze opleiding. Kom je van het vwo, dan gelden dezelfde toelatingseisen. Voor mbo-ers (niveau 4) zijn er ook geen extra toelatingseisen. Beschik je niet over een toelaatbaar diploma voor deze hbo opleiding. Dan is er toch een mogelijkheid om te worden toegelaten Mavo Mavo betekent Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs.De opleiding duurt 4 jaar en na het behalen van het eindexamen stromen de leerlingen door naar het MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) of de havo (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)

Profiel kiezen: welke studie kun je met welk profiel

 1. Op het voortgezet onderwijs zijn er verschillen vakkenpakketten mogelijk. Deze vakkenpakketten worden profielen genoemd. Een scholier moet een profiel kiezen, waardoor de opleiding een bepaalde richting op gaat. Wil je meer weten over de vakkenpakketten bekijk dan de onderstaande niveaus. 1. Profielen VWO; 2. Profielen Havo; 3. Profielen VMB
 2. Werkstuk over Het Duitse schoolsysteem voor het vak duits. Dit verslag is op 2 maart 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo
 3. Decanaat HAVO. De decaan richt zich vooral op de keuzemomenten van leerlingen. Het gaat dan om het kiezen van een profiel, een afdeling, een vervolgopleiding en uiteindelijk een beroep. Het werkterrein van de decaan ligt vooral in klas 3 en in de bovenbouw
 4. Profielkeuzebrochure HAVO 2021-2022 Inhoud 1. Inleiding De vakkenpakketten van leerlingen gebruiken we om in de zomervakantie een rooster voor het nieuwe jaar te maken. De keuze voor een vakkenpakket is . definitief en de overweging vergt dus een inspanning van leerling, ouders

Meer exacte vakkenpakketten op havo/vwo 29 april 2009 | 35 keer bekeken De keuze van leerlingen voor een natuurprofiel op havo/vwo is de afgelopen jaren fors gestegen, zo blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek Wessel Gansfort. Groeien doen we samen. Wij geloven het verschil te kunnen maken in de ontwikkeling van leerlingen tot mooie mensen. CSG Wessel Gansfort biedt onderwijs aan voor vmbo-tl, havo en atheneum De onderwijsprogramma's van het vmbo-tl en havo vier verschillen laten zien in het vakkenpakket en de profielen en dat vmbo'ers op het havo vakken moeten inhalen. Naast de samenstelling van de vakkenpakketten voor het eindexamen op het vmbo ten opzichte van het havo sluit de inhoud van de vakken in de tl en de gl van het vmbo niet voor elk vak precies goed aan op de leerstof in havo 4 Voor havo- en vwo-leerlingen gebeurt dit in het voorexamenjaar. Om tot een goede keuze te komen, moeten de leerlingen gaan proefstuderen, Als leerlingen of ouders vragen hebben over vakkenpakketten, studies, profielen, sectoren of andere zaken kunnen zij het decanaat bezoeken Aantal exacte vakkenpakketten havo/vwo stijgt 30 april, 2009 | 34 Views De keuze van leerlingen voor een natuurprofiel op havo/vwo is de afgelopen jaren fors gestegen, zo blijkt uit onderzoek van het Platform Bèta Techniek

Wolfert Dalton biedt Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium aan. Daardoor heb je de mogelijkheid om door te groeien in hetzelfde schoolgebouw. Elke vwo-leerling kan in de brugklas kennismaken met Latijn en vanaf de tweede klas kiezen voor het Gymnasium De totale studielast van een havo leerling is bepaald op 40 weken van 40 uur = 1600 uur per schooljaar, dus 3200 uur in klas 4 en klas 5. DE VAKKENOPBOUW IN DE TWEEDE FASE In de Tweede Fase is de vakkenkeuze niet vrij, maar leerlingen moeten kiezen tussen VIER VAKKENPAKKETTEN. Deze vakkenpakketten worden PROFIELEN genoemd. Elk profiel bestaat uit Parallel aan het beoogde doorstroomrecht vmbo-havo wil minister Slob een wettelijk doorstroomrecht havo-vwo uitwerken. Scholen kunnen dan geen eigen eisen meer stellen aan de toelating van havisten tot het vwo. Dit staat in een brief die op 10 januari 2019 aan de Tweede Kamer gestuurd is

Vakkenpakketten - Toorop Mav

De leerlingen in 3-HAVO gaan zich dit schooljaar bezighouden met het maken van een profielkeuze. De profielkeuze bepaalt welke vakken de leerling in de bovenbouw krijgt en welke juist niet. Met de profielkeuze wordt er dus een keuze gemaakt uit verschillende vakkenpakketten Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) is covered by the responsibility of the Ministry of Education, Culture and Science and is funded entirely by central government. europass.nl Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt geheel door de rijksoverheid bekostigd Van havo 5 naar vwo 5 In de afdeling mavo en havo worden de vakkenpakketten profielen genoemd. Om een goede aansluiting naar een andere afdeling of naar het vervolgonderwijs te garanderen is de leerling verplicht een profiel te kiezen binnen het aangegeven aanbod Dit wetsvoorstel past in de Wet op het voortgezet onderwijs de profielen, de vier vaste vakkenpakketten, in de tweede fase (bovenbouw) van het vwo en havo aan. Het aantal verplichte vakken wordt verminderd en een aantal vakken wordt samengevoegd. Hierdoor worden de profielen beter organiseerbaar voor de scholen, beter werkbaar voor de leraren en beter bestuurdeerbaar voor de leerlingen

Havo Reggestey

Welk profiel moet je kiezen? - Alle-Tests

Het Thomas a Kempis College in Zwolle is een brede scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl en heeft een speciale afdeling voor Jenaplan Voortgezet Onderwijs Net als de havo kent het vwo vier profielen (vakkenpakketten):. Cultuur & Maatschappij (C&M); Economie & Maatschappij (E&M); Natuur & Gezondheid (N&G); Natuur & Techniek (N&T); Bij de profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij (met wiskunde C/A) ligt de nadruk meer op talen en de maatschappij, bij de overige profielen meer op wiskunde en natuurwetenschappen

en vervolgopleidingen zinvolle vakkenpakketten. Maar óók aantrekkelijke en haalbare vakkenpakketten, met variatie waar mogelijk. Over de in Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo/vwovoorgestelde maatregelen is uitvoerig gesproken met diverse organisaties binnen het voortgezet onderwijs: d Wij bieden alle klassen een mavoprogramma aan. Voor de leerlingen die dat willen en kunnen is er het programma: 'Op Naar De Havo'. Wanneer wij denken dat de leerling het aankan, stroomt hij door naar de havo. We werken daarvoor nauw samen met o.a. Het Schoter. Na het eindexamen kunnen de leerlingen uitstromen naar het mbo of [ Onderwijs. Of je nou een doener bent, of goed bent in wiskunde, muziek of talen - op het Lauwers College vind jij je plek. Je kunt bij ons terecht voor vmbo, mavo, havo en vwo Kerngroep bovenbouw Havo In de bovenbouw krijgen de leerlingen les in het gekozen profiel en vakkenpakket, met als doel ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de werkwijze in het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). De leerlingen leren zelfstandig te werken en worden geholpen in het zelfstandig onder de knie krijgen van de leerstof

Hoe zit het vwo in elkaar? Rijksoverheid

Profielkeuzetest Testcentrum Groei B

 1. Als je een diploma voor vmbo, havo of vwo wil halen, moet je een toegestaan vakkenpakket hebben. Niet alle combinaties van vakken zijn mogelijk. Vakinformatie; Oefenen voor staatsexamens; Informatie over vakkenpakketten
 2. der exacte vakken zijn gaan kiezen. Hoewel het nog om de oude situatie ging, dus met vrije vakkenpakketten, voorspelden de onderzoekers dat deze uitkomst een negatieve invloed zou hebben op de keuze van de nieuwe profielen
 3. Havo. VWO. Open dagen bezoeken. Aanmelden mag bij meerdere scholen. Inschrijven bij maar 1 school. Ouders melden zelf aan bij een volgende school. Deze opleidingen kun je volgen met alle vakkenpakketten. Dierenartsassistent. Dier & Management. Hovenier. Groen, grond & infra
 4. uten) vrijdag 5 februari. V6 PWS presentatie digitaal 13:20 - 16:0
 5. g op Schravenlant. Historie: de Mammoetwet, basisvor
 6. Tabel vakkenpakketten voor het examen vmbo-tl in leerjaar 4..... 18 15.3.2. tabel overzicht wijze van afsluiting examenvakken.. 18 16. Overgangsnormen voor leerjaar 3 - havo kansklas - havo en vice versa) is altijd afhankelijk van de beschikbare ruimt

Dit zelfde bestand is ook te gebruiken voor het importeren van de bestaande vakkenpakketten in Keuzevak via Gekozen vakken Importeer vakkenpakket. LeerEngen Rapportage Magister 6.2.7.2 - Minkema College Toestemmingen Leerlingen Cijfers 4 havo mm,-'vp p.tvp 1 L6252 NT opvþp p.'vp Beekdal Lyceum. Het Beekdal Lyceum is een havo-vwo-school met een brede brugperiode havo/vwo. In de onderbouw kiezen leerlingen voor een sport- of voor een kunst- en cultuurprofiel Een leerling is bevorderd van 2-havo naar 3-havo wanneer: - Hij/zij maximaal 3 tekorten heeft en - de som van de vakken bij A genoemd tenminste 53 punten bedraagt. Een leerling is bevorderd van 2-atheneum naar 3-atheneum wanneer: - Hij/zij maximaal 3 tekorten heeft en - de som van de vakken bij A genoemd tenminste 53 punten bedraagt De Onderwijsraad beveelt in het advies 'Vroeg of laat' aan om de profielen (de vier vakkenpakketten) in de middelbare scholen af te schaffen (NRC Handelblad, 9 maart) 2e fase HAVO GROENE HART LYCEUM TECHNASIUM NT technasium NG technasium GEMEENSCHAPPELIJK DEEL Nederlands 400 Nederlands 400 Engels 360 Engels 360 Maatschappijleer 120 Maatschappijleer 120 Lich. Opvoeding 120 Lich. Opvoeding 120 CKV 120 CKV 120 PROFIELVAKKEN Wiskunde B 360 Wiskunde A (of B) 320 (360) (verplicht) Natuurkunde 400 Biologie 40

Spijt van het vakkenpakket - CB

'Studiehuis trekt niveau havo en vwo omlaag' AMSTERDAM - Het nieuwe programma in de hoogste klassen van het havo-vwo heeft gezorgd voor een daling van het niveau Verdeling in typen vakkenpakketten voor havo-leerlingen (%) Type vakkenpakket Cohort 1996/97 vakkenpakket Cohort 2001/2002 vakkenpakket Cohort 2001/2002; profielkeuze Natuur en Techniek 15 14 14 Natuur en Gezondheid 22 21 16 Economie en Maatschappij 34 33 36 Cultuur en Maatschappij 30 33 35 N 1.233 1.635 2.04

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 - PDF Gratis ..

Rotterdam - De Passie1Don Zuiderman: Interview: Frans Schouwenburg

Vakkenpakketten - SO/VSO OdyZe

Project Latijns Amerika: uitnodiging voor de Latijns
 • Donkere rand nagel.
 • Schleich manege 42416.
 • Valse kroep baby.
 • Hommelnest grootte.
 • Family7 T Mobile.
 • R.o. afkorting juridisch.
 • Wigs online.
 • Leiemeers Kuurne.
 • Kruidvat Talkpoeder Navulling.
 • Pokémon Go Apeldoorn locaties.
 • Hallux valgus operatie ervaringen 2019.
 • Baby salopette patroon Gratis.
 • Gero 100 Haags Lofje.
 • Grazen.
 • Natuurgeneeskunde aftrekbaar.
 • Chalet te huur Stekene.
 • Actuele prijzen slachtvee.
 • Beeldspraak vergelijking voorbeelden.
 • Wanneer verschijnt Libelle kalender 2021.
 • F Secure oneclient based product.
 • Achtergrond food fotografie kopen.
 • Verlatingsangst hond na operatie.
 • Beni Ouarain poef.
 • Gevriesdroogde meelwormen bewaren.
 • Ruit.
 • LV Trainer sneaker.
 • Contact met de Pleiaden.
 • Thailand informatie spreekbeurt.
 • ICloud handmatig synchroniseren.
 • Oude schoolplaten vogels.
 • Youtube soad.
 • Final fantasy xiv game download.
 • Hiërogliefen ontcijferd.
 • Afluisteren door justitie.
 • Hair transplant.
 • AutoCAD symbolen Beveiliging.
 • Albanië rondreis auto.
 • HTC 10 Kamera kann nicht gestartet werden.
 • Chrysler 300C kopen.
 • General Lee flag meaning.
 • Katrien Duck pocket.