Home

Ontbinden in factoren online

Video: Gratis calculator om te ontbinden in priemfactore

Ontbinden in priemfactoren is het schrijven van een getal als een product van priemgetallen. Bijv. 12 kan worden geschreven als 2*2*3 of 16 kan worden geschreven als 2*2*2*2. De priemgetallen worden priemfactoren genoemd. De priemgetalrepresentatie van een getal is uniek, m.u.v. de volgorde van de priemfactoren Factor Rekenmachine Geef een uitdrukking tegen factor: Factoring calculator zet een complexe expressie in een product van eenvoudige factoren.Deze calculator kan factoring factor een uitdrukkingen met veeltermen met betrekking tot een willekeurig aantal variabelen als meer complexe functie

Ontbinden in factoren deel 4: drie termen met de vorm a 2 + 2ab + b 2. Ontbinden in factoren deel 5: alle technieken door elkaar. Samenvatting. buiten haakjes halen. Zoek bij een optelsom van termen een zo groot mogelijke gemeenschappelijke factor en haal die factor buiten haakjes Toon alle vragen <= => x 3 +8= (x+2)(x 2-2x+4); x 2 (x-2)(x+2); x 2 (x-2) 2; x(x-3)(x+2) ? niet ontbindbaar ? (x-1)(x+3)(2x-3) x 4-4x 3 +4x 2 = (x+2)(x 2-2x+4); x 2. Ontbinden in factoren. Voordat je gaat ontbinden moet je de vergelijking op nul herleiden. dubbel haakjes wegwerken, buiten haakjes brengen ,factoriseren Oefening: Ontbinden in factoren 1. Ontbind zo ver mogelijk in factoren xy + x 1 y =2 2 a b a b =4 4 2 2 ab a b + 1=2 2 p q =16 16. Dit kan op verschillende manieren. Om vragen over ontbinden in factoren goed te beantwoorden, moet je dus deze verschillende manieren goed onder de knie krijgen! Methode. Manier 1: De gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen. x 2 + 3x = 0 --> Gemeenschappelijke factor = x --> x(x + 3) = 0; 16x 2 - 4x = 0 --> Gemeenschappelijke factor = 4x--> 4x(4x - 1) =

Factor Rekenmachine - numberempire

algebra 2-9 ontbinden in factoren - Wiskunde met video's

In deze video focussen we op een specifiek aspect van ontbinden in factoren, namelijk samennemen van termen. We maken twee oefeningen. We bekijken welke term.. Ik leg je in deze video uit van waar het ontbinden van een drieterm komt, stapsgewijs hoe je dit praktisch aanpakt en vervolgens de echte aanpak van ontbinde.. In deze video wordt het stappenplan schematisch voorgesteld en uitgelegd dat je dient te volgen bij het ontbinden in factoren. (Credits: Jana Neukermans Het ontbinden van factoren van een veelterm met graad hoger dan twee wordt gedemonstreerd voor een veelterm. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de regel van H..

Uitdaging. Als je 12x 2 a in zoveel mogelijk factoren wil ontbinden, krijg je het volgende: 2 · 2 · 3 · x · x · a. Soms is het overzichtelijker om haakjes te gebruiken om een formule op te schrijven. Om dit te doen moet je een gemeenschappelijke factor herkennen en buiten haakjes brengen Canvas not supporte Ontbinden in factoren. Je kunt getallen ontbinden in factoren. Dat wil zeggen: reken uit, door welke priemgetallen je het getal kunt delen. Twee voorbeelden: Ontbind 140 in factoren. Probeer de getallen achtereenvolgens zo vaak mogelijk te delen door 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

Ontbinden in factoren: de vier methoden. Dit overzicht staat in volgorde. Dat wil zeggen wanneer je in een oefening moet ontbinden in factoren en je weet niet hoe te beginnen, probeer dan eerst methode 1, dan methode 2, enzovoort. 1. Gemeenschappelijke factor afzonderen Gebruik distributiviteit om gemeenschappelijke factoren af te zonderen. Geef een veelterm in, de uitdrukking wordt ontbonden in factoren. Demo bij het leerkrachtenboek: Wiskunde met Geogebra 4.2 Meer info:. Leer en oefen basiswiskunde Online - Algebra, precalculus, getallen, differentieren en meer! Probeer gratis uit Introductie ontbinden in factoren: A × B = 0. 2. Factor buiten haakjes halen, tweeterm ontbinden. Oefenopgaven 1: Tweetermen ontbinden. 3. Som-product-methode, drieterm ontbinden. Oefenopgaven 2: Drietermen ontbinden niveau 1. Oefenopgaven 3: Drietermen ontbinden niveau 2. 4

Ontbinden in factoren

 1. uten voor Middelbare school. Onze lessen in LessonUp zijn een aanvulling op ons online lesmateriaal. Wil je weten hoe dit er uit ziet
 2. ontbinden in factoren. altijd eerst de gemeenschappelijke factoren afzonderen. voorbeelden let op oefeningen 10x 5y 4xy 8yz 9x 6ax 2bx 3xz ab 3abc ac 5pq 15q
 3. Ontbinden in factoren (Dhr. Elemans, kopie) Nieuw didactisch materiaal. Complementaire hoeken; Grafisch onderzoek (veeltermfunctie)-Oefeningen 2 en 1
 4. ant die kleiner is dan 0, en kan dus niet verder ontbonden worden over factoren in de verzameling van de reële getallen
 5. Extra oefeningen ontbinden in factoren Omdat dit hoofdstuk bij veel leerlingen voor problemen zorgt, bied ik jullie nog enkele oefeningen aan op ontbinden in factoren. De oplossing staat onmiddellijk vermeld achter de opgave, de tussenstappen zijn voor jullie
 6. Title: Ontbinden in factoren - stappenplan Author: Sjoert Last modified by: Sjoert Created Date: 7/9/2012 10:37:00 AM Company: Hewlett-Packard Other title
 7. 81 Hoofdstuk 10 - Ontbinden in factoren Voorkennis V-1a Als x = 0,6 is de totale breedte 5,6 meter. De totale oppervlakte is 12 3 5,6 = 67,2 m2. b De lengte is 12 meter, de totale breedte is 5 + x meter, dus voor de oppervlakte geldt A = 12(5 + x).Dus formule 1 is goed. De oppervlakte van het grasveld is 12 3 5 = 60 m2, de oppervlakte van het tegelpad is 12 3 x = 12x m2

ontbinden in factoren oefeningen met oplossingen- Rekenen

 1. 0ntbinden: afzonderen, samennemen, merkwaardig product Om een veelterm te ontbinden in factoren, kan je verschillende methoden gebruiken. We bespreken de meest gebruikte methodes en geven enkele voorbeelden
 2. Veeltermen, ontbinden in factoren en merkwaardige Ontbinden in factoren : Schema Ontbinden in factoren : Algoritme Niveau en vak. secundair 1e graad: a-stroom aso: 2e graad kso: 2e graad tso: 2e graad vak: wiskunde: Info. Soort: Video: Publicatie: 25-05-2020: Nummer: 105560: Categorie Opname computerinstructie (screencast).
 3. Ontbinden in factoren Weg van onwrikbare standpunten tekst Gert van der Kolk 30 10-12-2018 12:00:55. arbo 12201 31 O m te weten of we veilig en ge-zond werken geven regels, richt-lijnen en procedures houvast. Hou ik de reling vast als ik de trap op- en afga? Wanneer hadden we de laatst
 4. Alle wiskunde vragen via www.jozefaerts.com . U kan mij direct bereiken door hier op te klikken Zelfstandige in bijberoep KBO nummer 0736.675.70

Ontbinden in factoren betekent per definitie schrijven als een product van zo veel mogelijk niet-triviale factoren. Daarbij mogen dezelfde factoren natuurlijk worden geschreven met machten. Dus, is ontbonden in (priem-)factoren, maar zijn allemaal geldige gelijkheden, maar geen (volledige) ontbindingen in factoren We hebben twee manieren om te ontbinden in factoren: • De gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen. Deze manier gebruik je als de opgave bestaat uit 2 variabelen, bijvoorbeeld: x 2 - 7x. Stel, je hebt de opgave x 2 + 3x = 0. We moeten dan x buiten de haakjes halen Zo ja, moet dit in factoren worden ontbonden. Even voor de goede orde: een priemgetal is dus een positieve integer dat enkel door zichzelf en door 1 gedeeld kan worden. Voorbeelden van de eerste priemgetallen: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,. Ik kan een vierterm ontbinden in factoren door samennemen van termen. 1) xy - x - y + 1 = 2) px + qx + 3p + 3q = 3) 2at - bt + 2a - b = 4) ax - 4ay - 2x + 8y = Oplossing. 5) ux + 2uy - 3uz + vx + 2vy - 3vz = 6) z 3 + z 2 + z + 1 = 7) 3x 3 + 9y - x 2 - 27xy = 9) 2xy 2 + 6y 2 - xz 2 - 3z 2 = 10) 4x 3 - 12x 2 - 5x + 15 = Oplossing. Terug. Eerst. Mevr. De Smet Merkwaardige producten en ontbinden in factoren 2012-2013. Oefening 4: Ontbind in factoren.Opgelet: Soms moet je kiezen welke termen. gemeenschappelijke factoren hebben.Een voorbeeld is:. 9x²y +16ab³ - 3x + 4b² = 3x(3xy -1) + 4b²(4ab +1) 1. 45abc² -9bc³ + 5x²y³ - 30xy² = 2. 49mn³ - 36pq - 63n² + 48p³q²

Ontbinden in factoren Slimlere . Ontbinden in factoren op drie manieren: Kwadratische vergelijkingen hebben de vorm ax2 +bx +c = 0.. \require{AMSmath} 1. Ontbinden in factoren Bij het oplossen van tweedegraads (of hogere graads) vergelijkingen gebruik je vaak een belangrijke eigenschap van. Ontbinden in factoren Nota: Dit commando ontbindt naar rationale getallen. Om te ontbinden naar irrationale reële getallen, zie het commando IFactor Commando. Om te ontbinden naar complexe getallen, zie de commando' Ontbind in complexe factoren Commando en CIFactor Commando Ontbinden in factoren. Waar zijn we eigenlijk mee bezig

Slimleren - Ontbinden in factoren op drie maniere

Re: Determinant, ontbinden in factoren. Dries, Maar als ik die (c-a) erbuiten plaats, dan vermenigvuldig ik daar toch elk element mee en dan kom ik toch iets anders uit priemfactoren | ontbinden in priemfactoren rekenen met getallen machten oefening 14 t/m 19 Videotekst voorbeelden van het ontbinden van een getal in priemfactoren We gaan een getal ontbinden in priemfactoren. 4 We beginnen bij 4. Is 4 deelbaar door het eerste priemgetal, 2? Ja, 4 = 2 x 2 = 22 12 Het volgende voorbeeld Verder lezen Ontbinden in priemfactore Leerlingen vonden dat gemakkelijker. § 10.1, In de eerste echte paragraaf wordt behandeld hoe je getallen als 360 en uitdrukkingen als 12 x 2 kunt ontbinden. § 10.2 gaat over het ontbinden in factoren van een tweeterm, op zoek naar de grootste gemeenschappelijke factor. § 10.3 heeft als titel over A X B = 0

Ontbinden in factoren - wikiHo

 1. In de wiskunde heet het ontbinden in priemfactoren, of alleen het ontbinden in factoren, van een geheel getal n, n>1, het vinden van de delers van n, die priemgetallen zijn. Wanneer zij weer met elkaar worden vermenigvuldigd is de uitkomst weer n.Voor ieder van de gevonden priemgetallen p kan het voorkomen, dat p het getal n meer dan één keer deelt. De hoofdstelling van de rekenkunde zegt.
 2. Kennis van ontbinden in factoren is uiterst nuttig. Anders dan u dacht is dit echter geen uitgebreid pleidooi de inhoud van het rekenonderwijs ter discussie te stellen. Het is de afgeleide van wat je ooit in het rekenonderwijs leerde die me het meest aan het hart gaat
 3. ste geen fouten maakt). Voorbeeld 2. Los op: We moeten dus en vinden.

Neem kennis van de definitie van 'in factoren ontbinden'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'in factoren ontbinden' in het grote Nederlands corpus Samenvatting Ontbinden in factoren. Wat is ontbinden in factoren?. Definitie Een veelterm. ontbinden in factoren. Een veelterm ontbinden in factoren is die veelterm. schrijven als een product. Afzonderen van gemeenschappelijke factoren. Werkwijze Ontbinden door. afzonderen van. gemeenschappelijk

Ontbinden in factoren betekent: schrijven als een vermenigvuldiging. De vermenigvuldiggetallen 8 en x + 5 heten de . factoren. 15a Thomas heeft de oppervlakte 6x + 12 ontbonden in factoren door een rechthoek te maken met breedte 6 en lengte x + 2. In zijn schrift staat: 6x + 12 = 6(x + 2) Ontbinden in factoren is een getal opschrijven in een rij getallen die met elkaar vermenigvuldigd het oorspronkelijke getal geven. Deel door het laagst mogelijke getal. Het getal dat je dan krijgt deel je weer door het laagst mogelijke getal. Dit doe je totdat jij bij 1 uitkomt

Als je daarna ontbonden hebt in factoren kan je nog noemers wegwerken. Dit hangt af van de leerkracht. Voor sommige hoeft dit niet, voor andere wel. Zijn er nog lesvideo's i.v.m. ontbinden in factoren? Wil je meer weten over OIF, check dan zeker en vast ook deze lesvideo. Bij WeZooz Academy zit je goed voor online bijles Betekenis 'ontbinden' Je hebt gezocht op het woord: ontbinden. 1 ont·b i n·den ( ontbond, heeft ontbonden ) 1 losmaken : een huwelijk ontbinden de echtscheiding uitspreken 2 opheffen : een commissie ontbinden 3 ( wiskunde ) de factoren van een getal bepalen : een getal in factoren ontbinden 2 ont·b i n·den ( ontbond, is ontbonden ) 1 tot ontbinding overgaan : een lichaam ontbindt snel in.

Hogeregraadsvergelijkingen - ontbinden in factoren

1. Ontbinden in factoren - WisFaq

2. Ontbinden in factoren is voor Havo A1 geen onderdeel van de examenstof. 3. Ontbinden in factoren moet je vooral goed beheersen om hogere graads vergelijkingen en ongelijkheden te kunnen oplossen. Het boekje 'Vergelijkingen en ongelijkheden 2' kan je daarbij helpen Ontbinden in factoren OPDRACHT 1: Ontbind in factoren door gemeenschappelijke factoren af te zonderen. 1) 3a+3b= 2) -3a-3b= 3) 3a+3= 4) 3a+3b+3c= 5) 4a²+16ab Vertalingen van 'ontbinden in factoren' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio In de wiskunde is de factorisatie of het ontbinden in factoren van een product het herschrijven van dat product in kleinere delen, die met elkaar vermenigvuldigd weer het oorspronkelijke product opleveren. Die kleinere delen heten de factoren van het originele product. Bijvoorbeeld de gehele getallen, polynomen en matrices kunnen in factoren worden ontbonden Ontbinden in factoren. Het laatste getal (de c volgens ax^2 + bx + c) daar moet je 2 getallen voor zien te vinden die met elkaar vermenigvuldigt 4 leveren: 1 x 4 = 4, 2 x 2 = 4, -2 x -2 =

Vertalingen in context van ontbinden in factoren in Nederlands-Engels van Reverso Context: Maar, als u een probleem van eender welk ander onderwerp probeert op te lossen, bijvoorbeeld ongelijkheden of ontbinden in factoren, zal het programma vragen voor een licentie Online vertaalwoordenboek. EN:ontbinden in factoren. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004

ontbinden in factoren vertaling in het woordenboek Nederlands - Fins op Glosbe, online woordenboek, gratis. Bladeren milions woorden en zinnen in alle talen Wat is de betekenis van ontbinden in factoren? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord ontbinden in factoren. Door experts geschreven

Ontbinden in factoren - Hoe breng je een factor buiten

44 leermiddelen gevonden over ontbinden in factoren, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Ontbinden in factoren-In deze oefening moet een gegeven getal worden ontbonden in zijn priemfactoren. Factorization-in this exercise you have to factorize a given number into its prime factors. Similar phrases in dictionary Dutch English. (1) in factoren ontbinden to factorize. stemming. Ontbinden in factoren betekent 'Schrijven als een product'. Het ontbinden in factoren bij een kwadratische vergelijking is de vergelijking schrijven als een product. Hieronder vind je een korte uitleg over 'ontbinden in factoren'

Translations in context of ontbinden in factoren in Dutch-English from Reverso Context: Maar, als u een probleem van eender welk ander onderwerp probeert op te lossen, bijvoorbeeld ongelijkheden of ontbinden in factoren, zal het programma vragen voor een licentie Ontbinden in factoren [math]a^2+2ab+b^2[/math] Denk eraan dat je soms eerst kan afzonderen!!!!

Een tweeterm ontbinden in factoren. Docent: anoniem . Een drieterm ontbinden in factoren. Een drieterm ontbinden in factoren. Docent: anoniem . Samen ben je slimmer. Het Scholieren.com Videoplatform helpt jou met je huiswerk, door handige uitlegvideo's te verzamelen op één plek ontbinden in factoren van expressies en haakjes wegwerken This is the main site of WIMS (WWW Interactive Multipurpose Server): interactive exercises, online calculators and plotters, mathematical recreation and game

Frans secundair onderwijs: Tijdens de lessen Franse

1.2 Ontbinden van getallen : 108 kun je onder andere schrijven als product van 18 en 6, kortweg: 108 = 18 · 6. We zeggen: 108 is het product van de factoren 18 en 6. Het schrijven als product heet ook wel ontbinden. Op zijn beurt kun je 6 ontbinden in 2 · 3 0ntbinden in factoren... Om een veelterm te ontbinden in factoren, kan je verschillende methoden gebruiken. We bespreken de meest gebruikte methodes en geven enkele voorbeelden. Reststelling of delers van de vorm (x-a) We proberen een veelterm te ontbinden door op zoek te gaan naar delers van de vorm (x-a) Ontbinden in factoren; De product-som-methode; Kwadratische vergelijkingen oplossen; Vergelijkingen met haakjes oplossen; Vergelijkingen met breuken oplossen; Snijpunten van grafieken; Vergelijkingen toepassen bij een probleem (vwo) Rekenen met procenten. Rekenen met procentuele toename & afname

Die blauwe pijl zie je rechts onder weer terug met dezelfde lengte. Nu wordt die ontbonden langs de b-b as en loodrecht daarop. Daar gelden zijdenverhoudingen als 3:4:5 omdat de schuine zijde weer berekend kan worden als √(3 2 +4 2) = √25 = 5 Uitgedrukt in deze schuine zijde zijn beide rechthoekszijden van 3 en 4 dus 3/5 x 5 en 4/5 x Ontbinden in factoren met behulp van distributiviteit (geen variabelen) Google Classroom Facebook Twitter. E-mail. Grootste gemene deler. Voorbeelden van grootste gemene delers. Grootste gemene deler uitgelegd. Oefening: Grootste gemene deler Ontbinden in factoren . ontbinden in factoren tweeterm. Johan Gademan. Toevoegen aan favorieten Uitlegfilmpjes Op prikbord plaatsen Video. Facebook. Twitter. Directe link. Aantal keer bekeken: 1408 Favoriet: 1 Toegevoegd: 04 november 2014 - 08:0

Een drieterm ontbinden in factoren. Wiskunde havo en vwo havo (1 & 2) en vwo (1, 2 & 3) Uitlegvideo 134 9.4. Geef een cijfer. In deze video laat ik jullie zien hoe je een (kwadratische) drieterm kunt ontbinden in factoren. Wiskunde Ontbinden in factoren Drieterm Kwadratische vergelijking. Deel deze video Je kunt getallen ontbinden in factoren. Je schrijft ze dan als vermenigvuldiging van de priemgetallen waardoor ze deelbaar zijn. Als je bijvoorbeeld 66 wilt ontbinden in factoren schrijf je 66 = 2 x 3 x 11 In het filmpje Ontbinden in factoren - waarom eigenlijk? hebben we geleerd wat ontbinden in factoren is en waarom het heel handig kan zijn. In dit filmpje bekijken we enkele voorbeelden van kwadratische vergelijkingen waarbij ontbinden in factoren van pas komt. Vervolgens kun je hier zelf mee oefenen bij de opdrachten

Ontbinden in factoren - Wiskunde Academi

We zeggen nu dat x² - 5x ontbonden is in factoren. Als je een formule als x² - 5x wilt ontbinden in factoren, kijk je op de eerste plaats naar gelijksoortige symbolen (zoals x, x², 2, 6 - getallen zijn ook een soort! - etc) die in alle termen voorkomen die bij elkaar opgeteld, of afgetrokken, worden. In x² - 5x is dit x, waardoor je Ontbinden in factoren Ontbinden in factoren Voor het oplossen van een op nul gestelde vergelijking (zie Op nul stellen vergelijking ) kan het soms handig zijn om de uitdrukking te ontbinden in factoren Ontbinden in factoren is een methode om sommige kwadratische vergelijkingen op te lossen. In dit filmpje leren we wat ontbinden in factoren precies is en hoe we het kunnen gebruiken. We kijken vooral naar de oppervlaktes van rechthoeken. Om meer te oefenen kun je de andere filmpjes Ontbinden in factoren bekijken

Frans secundair onderwijs: Le Passé Récent en Futur ProcheFrans secundair onderwijs: Wanneer gebruik je een bijwoordWiskunde secundair onderwijs: Pythagoras in de ruimteFrans secundair onderwijs: Le Comparatif et le Superlatif

Factorisatie / ontbinden in factoren. Pagina: 1. Acties: 30 views sinds 30-01-2008; Reageer; maandag 18 december 2006 17:38. Acties: 0 Henk 'm! studiovincenth. Topicstarter. Ik vraag me af of er een methode bestaat om de volgende vraag (Engels dus punt is. Ontbinden in factoren met de product-som-methode gaat als volgt. Gegeven x 2 - 10x + 21. Zoek twee getallen waarvan het product 21 is en de som -10. Dat zijn de getallen: -3 en -7. Ontbinden in factoren levert dat: x 2 - 10x + 21 = (x - 3)(x - 7) Zou je (x - 3)(x - 7) met de haakjes-methode weer uitwerken, krijg je uiteraard weer x 2 - 10x + 21 ontbinden in factoren 1.0 (wiskunde) een getal uitsplitsen in getallen die als ze met elkaar vermenigvuldigd worden, dat getal opleveren. Woordsoort. Type: verbinding: Woordrelaties. Hyperoniem: ontbinden: Algemene voorbeelden. Lies krijgt voor wiskunde een taak om te leren ontbinden in factoren terwijl Karel moeilijke vraagstukken oplost Havo 3 - Ontbinden in factoren Author: Microsoft Last modified by: Microsoft Created Date: 2/16/2006 6:44:00 AM Company: Windows XP Other titles

 • Catawiki kunstveiling schilderijen.
 • Chrome camera settings.
 • Appartement te koop Oranjelaan Roermond.
 • Water met komkommer, citroen en gember.
 • John Morgan net worth.
 • Kik fake camera 2020.
 • Catalogus 2 euro gedenkmunten 2017.
 • Pochette Métis Louis Vuitton.
 • Hersentumor uitzaaiing levensverwachting.
 • De Molen zwembad.
 • Bram Verbruggen Defensie.
 • Abonnement Hellendoorn.
 • Goedkoop 3 gangen menu Nijmegen.
 • Parelhoen geslacht bepalen.
 • Geplande evenementen in Münster.
 • Grootste discotheek Italië.
 • Stem inspreken film kind.
 • Oldtimer Wrangler.
 • M Design zaakvoerder.
 • Balinese namen.
 • Movies found online.
 • Dodge Nitro 2019.
 • Blauwe kringen onder ogen kind oorzaak.
 • Montague Paratrooper te koop.
 • Isla Fisher Age.
 • Okergeel verf.
 • Luier inzamelpunt Amsterdam.
 • Kaartje Parijs.
 • Lang haar mannen knot.
 • Wandeling Drongen.
 • Elektrische gitaar kind.
 • Verschil hersenen mens en dier.
 • Antistax Forte 90.
 • What is notch's real name?.
 • Perman ADP.
 • Italiaanse bootnamen.
 • David ramsey films en tv programma's.
 • Jacob Batalon.
 • Dim sum scampi.
 • Bosch dynamo aansluiten.
 • Weetjes over Volkswagen.