Home

Ventrikel hersenen functie

Functie van de hersenkamers - Medicinf

Functie van de hersenkamers De hersenkamers (ventrikels) zijn holten in de hersenen. Er zijn twee zijventrikels, een derde ventrikel (die in het midden ligt) en een vierde ventrikel, gelegen in of onder de kleine hersenen. Deze holten bevatten hersenvloeistof (ook cerebrospinaal vocht of liquor genoemd) Het ventrikelstelsel of ventrikelsysteem van de menselijke hersenen bestaat uit de beide zijventrikels, de derde ventrikel en de vierde ventrikel. Dit zijn onderling verbonden holtes die zich in de hersenen bevinden. In deze ventrikels bevindt zich het hersenvocht De ventrikels zijn onderling verbonden en staan in open verbinding met de subarachnoïdale ruimte (ruimte tussen het binnenste en middelste hersenvlies). Het vocht dat door de ventrikels stroomt, 'wast' en ondersteunt de hersenen en helpt bij het handhaven van de juiste temperatuur

Het derde ventrikel is betrokken bij diverse functies van het lichaam, waaronder: De bescherming van de hersenen tegen Trauma Route voor de circulatie van de cerebrospinale vloeistof Het transport van voedingsstoffen en Afval van het centrale zenuwstelse Liquorcirculatie In de hersenen bevinden zich ruimtes, de hersenkamers (ventrikels) genoemd. Er zijn twee zijventrikels die in de grote hersenen liggen, een derde ventrikel die in het midden ligt en een vierde ventrikel die in of onder de kleine hersenen ligt Een belangrijk kamer, de linker ventrikel, is verantwoordelijk voor het pompen zuurstofrijk bloed naar het lichaam en de hersenen via de aorta. Linker ventriculaire functie is het vermogen van de linker ventrikel om deze taak uit te voeren, en kan verminderen bij patiënten met hartfalen of schade lijdt aan een infectie of hartaanval

De derde ventrikel of ventriculus tertius is een deel van het ventrikelstelsel van de hersenen. Deze holte is gevuld met hersenvocht. In de holte van het derde ventrikel bevinden zich de plexus chorioides waar hersenvocht aangemaakt wordt. De derde ventrikel is gelegen tussen de twee thalami in het diencephalon. Zie oo De functies zijn grofweg als volgt verdeeld: in de linkerhersenhelft zitten vooral verbale zaken zoals taal, en in de rechterhersenhelft de non-verbale zaken zoals ruimtelijk denken, verbeelding, emotie etc. Kort gezegd is het de linkerhersenhelft van de grote hersenen dat het rechterdeel van het lichaam aanstuurt en omgekeerd; de rechterhersenhelft van de grote hersenen dat het linkerdeel van het lichaam aanstuurt Functies van het hersenvocht. Het hersenvocht heeft veel verschillende functies: Het beschermt het centrale zenuwstelsel tegen mogelijke trauma's, beroertes en stoten. We kunnen gerust zeggen dat het de intracraniële beweging tot wel 97% kan dempen. Het heeft een dubbele biologische functie

Ventrikelstelsel - Wikipedi

Functies van de hersenen - Hersenstichtin

 1. De hersenstam is een complex netwerk van draden en cellen die informatie van de grote hersenen naar de kleine hersenen en het ruggenmerg doorgeeft, en andersom. Daarnaast is de hersenstam verantwoordelijk voor de regulatie van vitale functies als ademhaling, bewustzijn en lichaamstemperatuur
 2. De ventrikels in de hersenen en het ventrikelsysteem in het algemeen lijken misschien een residu van ontwikkeling dat niet te veel functies heeft, maar in werkelijkheid zijn het elementen die van groot belang zijn voor het behoud van de gezondheid en de staat van de hersenen. Enkele van de belangrijkste functies die ze hebben, zijn de volgende. 1
 3. De vierde ventrikel heeft ter weerszijden kleine openingen waardoor liquor kan uitstromen naar de liquorruimten tussen de hersenvliezen. Tussen pons en cervicale deel van het ruggenmerg bevindt zich het distale deel van de hersenstam: het verlengde merg of de medulla oblongata. Figuur 8. De ventrikels in de hersenen, schematische weergav
 4. ONTWIKKELING EN FUNCTIE VAN DE PIJNAPPELKLIER: De pijnappelklier (epifyse) is een kleine endocriene klier die diep gelegen is in het centrum van de hersenen, achter het derde ventrikel, precies in de groef waar de twee helften van de thalamus samenkomen (vergelijk met de hypofyse). De pijnappelklier bestaat uit pijnappelkliercellen (pinealocyten) die de inval van licht registreren (absorptie.
 5. De hersenen nemen het grootste gedeelte van de schedelinhoud in beslag. Ze zijn voorzien van talrijke bloedvaten en ze worden omspoeld door liquor, waar ze als het ware in drijven. Liquor is het hersenvocht, dat er normaal uitziet als water. De liquor wordt geproduceerd in holtes in de hersenen, de hersenkamers of ventrikels

De ventrikels zijn onderling verbonden en staan in open verbinding met de subarachnoïdale ruimte (ruimte tussen het binnenste en middelste hersenvlies). Het vocht dat door de ventrikels stroomt, 'wast' en ondersteunt de hersenen en helpt bij het handhaven van de juiste temperatuur. Verlengde merg. Ook medulla oblongata genoemd Tumoren thv derde ventrikel en pineaalklier Definitie. De pineaalklier (ook epifyse of pineal gland genaamd) produceert melatonine en serotonine en is gelegen achteraan in de 3 e ventrikel. Tumoren in de 3 e ventrikel en pineaalklierstreektumoren hebben gemeenschappelijk dat ze door hun nauwe relatie met het vochtkamersysteem van de hersenen, een obstructie van hersenvocht-afvloei kunnen. In deze video wordt de bouw en functie van de hersenen behandeld.Bronnen:-Bestand: EmbryonicBrain.svg?uselang=nl - Wikipedia, the Free Encyclopedia, ingezien.. [hart] - De ventrikels of hartkamers zijn de holten in het hart waarmee door samentrekking van de hartspier het bloed de slagaders in gestuwd wordt. De linkerventrikel stuwt zuurstofrijk en koolstofdioxidearm bloed het lichaam in en is verantwoordelijk voor de bovendruk zoals die met een bloeddrukmeter gemeten wordt

Anatomie van de hersenen - Hersenstichtin

In de hersenen liggen onder de hersenvliezen grote ruimten die een vloeistof bevatten. Deze liquor, ongeveer 120 à 150 milliliter, bevindt zich in alle ventrikels, in het ruggenmergkanaal en in de subarachnoïdale ruimte. Hij is aangepast aan het milieu van de hersenen en regelt hun zoutsamenstelling en osmotische druk Als functie heeft het: regulatie zintuigelijke en motorische functies, visuele en auditieve reflexen, pupilverwijding en gehoor. (uittredende derde hersenzenuw=ocula motori). Metencephalon Voor het grootste gedeelte bestaat dit deel uit het cerebellum, maar ook uit de pons en de vierde ventrikel. (pons, cerebellum, 4e ventrikel) ventrikel. Het 4 e ventrikel - Hier wordt het vocht afgevoerd door het kanaal. Kanalen lopen om de hersenen - Het vocht gaat dan via het foramina naar het centrale kanaal in het ruggenmerg Het ventriculaire systeem is een reeks verbindende holle ruimtes, ventrikels genaamd, in de hersenen die zijn gevuld met hersenvocht. Het ventriculaire systeem bestaat uit twee laterale ventrikels, het derde ventrikel en het vierde ventrikel. De cerebrale ventrikels zijn verbonden door kleine poriën, foramina genaamd , en door grotere kanalen.De interventriculaire foramina of foramina van. Ventriculaire functie. In de hersenen, de functie om de hersenen te beschermen, die demping. De cerebrospinale vloeistof wordt geproduceerd ventrikels fungeren als een kussen om de impact van eventuele hoofdletsel minimaliseren

Draaiende 3D weergave van de vier ventrikels in de menselijke hersenen en hun verbindingen. Van boven naar beneden: Blauw - zijventrikels, Cyaan - openingen die foramina interventricularia (Monro(i)) heten, Geel - derde ventrikel, Rood - aquaeductus cerebri (aquaduct van Sylvius), Paars - vierde ventrikel, Groen - sluit aan op het centrale kanaal In de hersenen bevinden zich vier hersenkamers (ventrikels). Deze zijn gevuld met hersenvocht (liquor). Het hersenvocht beschermt de hersenen tegen schokken. Daarnaast voert deze heldere kleurloze vloeistof ook afvalstoffen af en helpt het bij de handhaving van de juist temperatuur van de hersenen algemeenheid De hersenventrikels zijn de 4 communicerende holten van de hersenen, die zorgen voor de productie van de drank en de sortering ervan in het centrale zenuwstelsel. Fundamentele elementen van het ventriculaire systeem, de cerebrale ventrikels worden singulier genoemd: rechter laterale ventrikel, linker laterale ventrikel (deze eerste cerebrale ventrikels zijn symmetrisch), derde. Ventrikels zijn holtes in de hersenen waarin zich het hersenvocht bevindt. Deze holtes zijn onderling met elkaar verbonden. Het hersenvocht wordt gevormd in de plexus choroideus en doorloopt alle vier de ventrikels waarnaar het wordt afgevoerd via het vierde ventrikel en wordt afgebroken in de subarachnoide ruimte door de arachnoid villi

De kleine hersenen (cerebellum) bestaan uit twee hemisferen en liggen achter de pons ter hoogte van het vierde ventrikel. De buitenkant is schors (grijze stof), de binnenkant is merg (witte stof). De functie is het verfijnen van de bewegingen die door de grote hersenen zijn aangestuurd ontstekingsprocessen in de hersenen . meest voorkomende oorzaak expansie van de tweede, derde ventrikel - besmettelijke ziekten van de hersenen en de hersenvliezen. In reactie op infectie en ontsteking, vasculaire plexus gevestigd op de bodem van de laterale ventrikels, produceren veel vloeistof Schematische tekening van een overlangse hersendoorsnede bij de middellijn, waarop de 3e ventrikel open is te zien. Tegen de voorwand van de 3e ventrikel is een colloïdcyste, die ernstige problemen kan geven als hij de nabijgelegen opening van Monro verstopt Een belangrijke kamer, de linker ventrikel, is verantwoordelijk voor het pompen zuurstofrijk bloed naar het lichaam en de hersenen via de aorta. Linker ventriculaire functie is het vermogen van het linker ventrikel deze taak uit te voeren, en kan verminderen bij patiënten met hartfalen of schade hebben geleden aan een infectie of hartaanval

Waar zit de hypofyse? | De Hypofyse

Een meningeoom is een langzaam groeiende hersentumor dat uitgaat van het hersenvlies. Menigeomen kunnen overal voorkomen waar het hersenvlies zich bevindt, van frontaal in het hoofd tot in het wervelkanaal en tot diep aan de schedelbasis. Het hoort in de groep goedaardige tumoren, die slechts zelden kwaadaardig wordt Ventrikels. In de hersenen bevinden zich een aantal hersenkamers gevuld met liquor. Deze kamers worden ventrikels genoemd. In de hersenen bevinden zich: - twee laterale ventrikels - een derde ventrikel - een vierde ventrikel Plexus choroideus. De liquor wordt aangemaakt in de plexus choroideus die zich merendeels in de laterale ventrikels bevindt De functies van de kleine hersenen. De kleine hersenen hebben een belangrijke functie binnen het lichaam. Ze zorgen namelijk voor een groot gedeelte van de coördinatie van het lichaam. Dit houdt onder andere de fijne en grove motoriek in. Verder regelt dit gedeelte ook het richtingsgevoel,. Ventrikels. Holtes in de hersenen waar hersenvloeistof inzit, dat hersenvloeistof is een doorzichtige vloeistof. o Ruggenmerg o Hersenstam o Limbisch systeem Tentamen: het gaat erom dat je weet hoe de hersenen werken, welke functies het heeft en welke gebieden samenwerken

Neuroanatomie 1

De kleine hersenen in ons lichaam zijn onontbeerlijk om goed te functioneren. Lees nu meer informatie over de kleine hersenen en hun functies Algemene voorbeelden. Liquor is het hersenvocht, dat er normaal uitziet als water. De liquor wordt geproduceerd in holtes in de hersenen, de hersenkamers of ventrikels De verschillende onderdelen van de hersenen zullen hier uitgelegd worden. Achterhoofdskwab De achterhoofdskwab wordt ook wel occipitaalkwab genoemd. Deze hersenkwab is achterin de hersenen te vinden, tegen de achterkant van het hoofd. De achterhoofdskwab is de kleinste hersenkwab. Hij heeft een functie bij het waarnemen van dingen Een ventrikeldrain is een drain of shunt (kunststof afvoerbuisje) in de ventrikels van de hersenen en wordt door een neurochirurg geplaatst in de steriele omgeving van een operatiezaal. De functie van de ventrikeldrain is tweeledig. Enerzijds kan men via deze drain de druk van het hersenvocht meten. Anderzijds kan men, indien nodig, bij overdruk ventrikelvocht draineren (afvoeren) in een. De laatste jaren is duidelijk geworden dat disfunctie van de rechter ventrikel een veel voorkomend probleem is bij intensive-carepatiënten. Traditioneel werd de functie van de rechter ventrikel gezien als het passief doorvoeren van bloed naar de pulmonale circulatie aangezien ablatie van de wand van de rechter ventrikel bij proefdieren geen duidelijke hemodynamische effecten had.1 Herhaling.

Functie van de hersenen. De hersenen hebben veel verschillende functies en elk onderdeel van je hersenen neemt een deel van deze functies op zich. De hersenen zijn vooral belangrijk voor het besturen van je lichaam. Beweging, gevoel, gedrag en dingen als lichaamstemperatuur, hartslag, ademhaling en bloeddruk worden hier ook geregeld We onderscheiden twee zijventrikels, een derde ventrikel (die in het midden ligt) en een vierde ventrikel, gelegen in of onder de kleine hersenen. Op deze overlangse doorsnede van de hersenen is de circulatie van de liquor schematisch weergegeven. hk = hersenkamers; 4 = 4e ventrikel; a = aquaduct

Functie van de hartkleppen Om ervoor te zorgen dat het bloed altijd de juiste richting op wordt gestuurd, maakt het hart gebruik van een viertal hartkleppen. Dit zijn: de klep tussen linker atrium (ontvangst bloed uit longader) en linker ventrikel (hartkamer): mitralisklep; de klep tussen de linker ventrikel en aorta-ingang: aortaklep Deze anatomie set bestaat uit het Klassiek model Hersenen, 5-delig en het Hersenventrikel Model. Het hersenmodel is precies doormidden gesneden en is gegoten uit een mal van een echt menselijk brein. Het ventrikel model toont beide zijventrikels en het derde en vierde ventrikel. Het is een lev Ventrikel septum defect Elk jaar worden er kinderen geboren met hartafwijkingen, zogenaamde congenitale afwijkingen.Een daarvan is het ventrikel septum defect oftewel het bekende gaatje tussen de kamers van het hart.. Ventrikelseptumdefect Een ventrikelseptumdefect (VSD) is een gaatje in het tussenschot van de kamers van het hart.Dit is een aangeboren hartafwijking In de wand van de ventrikels zitten heel veel bloedvaten. Dit vaatrijke weefsel scheidt een helder vocht af, het hersenvocht. Het hersenvocht zit in de ventrikels en tussen de hersenvliezen. Het hersenvocht heeft verschillende functies maar d e belangrijkste functie is schokken opvangen en zo zorgen voor bescherming van de hersenen en het. De belangrijkste functie van het vierde ventrikel is demping voor de hersenen voorzien van met cerebrospinale vloeistof. Andere functies zijn die het centrale kanaal van het ruggenmerg en bescherming van de hersenen van een trauma zou kunnen ervaren. Dit zijn zeer belangrijke functies en trauma aan het vierde ventrikel kan zeer gevaarlijk zijn

Kleine hersenen De kleine hersenen (Latijn: cerebellum) zijn een onderdeel van het centrale zenuwstelsel. De eerste functie van de kleine hersenen is de coördinatie van bewegingen om ze vlot en nauwkeurig te maken. Schade aan de kleine hersenen leidt tot schokkerige bewegingen en kan ook evenwichtsproblemen geven Dit model toont de ventrikels van beide kanten van de hersenen, de derde en vierde ventrikel en de Aquaeductus cerebri (Sylvius). De hersenenventrikels zijn op ware grootte. Wordt geleverd inclusief standaard. Afmetingen: 14 x 11 x x14cm Met product-manual in L/D/E/F/S/P/I/ MRT-tekenen van ventriculomegalie omvatten: een donker (lage intensiteit) signaal van het ventrikel van de hersenen (in het coronaire vlak) in T1-modus en licht (verhoogde kracht) in beelden gescand in de T2-gewogen modus. Volwassenen kunnen CT of X-ray van de hersenen ondergaan met radio-isotoop contrast - ventriculografie

Een uitgebreide samenvatting van de linker ventrikel functie in de echocardiografie. De samenvatting is gemaakt met behulp van het boek Praktische echocardiografie van Hamer en Piepe Functie van hersenvocht Het overgrote deel van de schedelinhoud wordt in beslag genomen door de hersenen. Daarbij zorgt de harde schedel voor bescherming tegen stoten van buitenaf. In het hersenvocht ook wel liquor genoemd drijft als het ware de hersenen, zodat er een beschermlaag is met de schedel

Motorische zenuwen: die brengen de signalen van hersenen naar spieren. Dit kunnen spieren in je benen zijn, maar ook de spieren in bijvoorbeeld de darmwand zodat die kan samentrekken. Het autonome zenuwstelsel controleert en coördineert alle automatische functies van je lichaam, bijvoorbeeld hartslag, spijsvertering en ademhaling De achterhoofdskwab of occipitaalkwab ligt aan de achterzijde van je hoofd. Hier wordt informatie verwerkt die van belang is voor het zien. Prikkels die via je netvlies in je oog binnenkomen worden door zenuwenbanen naar de visuele hersenschors gestuurd

Waar is de derde ventrikel, en hoe werkt het Functie

De pons houdt met twee stevige armen de kleine hersenen vast en verzorgt daarmee het contact tussen de grote en kleine hersenen. Het is ook een onderdeel van de hersenstam. De pons zorgt ervoor dat prikkels van het evenwichts- en gehoororgaan doorgegeven worden aan de kleine hersenen Linker ventrikel functie is nog steeds een essentieel onderdeel van de hartfunctie. Bijzonder waardevol de motor en aandrijving en het predikaat . in de richting van het hoofd en de hersenen, en het andere voorziet de rest van het lichaam met bloed. Linker ventrikel functie in detail Hypertrofie van de linker ventrikel en het leger. Hypertrofie van de linker ventrikel en het leger behoren tot een aantal populaire problemen. Het feit is dat veel afhangt van de toestand van de persoon zelf. Als de ziekte zich in een vroeg stadium bevindt, is deze asymptomatisch, dan kan een persoon volledig dienen in het leger

Liquorcirculatie - Radboudum

Functie van het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel zorgt voor de verbinding vanaf de hersenen en ruggenmerg naar de rest van je lichaam. Het perifere zenuwstelsel zorgt ervoor dat signalen van je zintuigen bij je hersenen terecht komen Echo hersenen Plexus choreoïdeus cystes kunnen worden gezien op een echo van de hersenen als kleine holtes in de zijholtes in de hersenen. Zelden zitten deze cystes in de 3e hersenholte. De cystes zijn vaak het beste te zien na een zwangerschapsduur van 14 weken. De cystes moeten meer dan 2-3 mm groot zijn om zichtbaar te zijn op een ECHO

Wat is de linker ventrikel functie? - Ziekten en Voorwaarde

Illustratie over Beeld dat menselijke hersenen toont binnen de schedel, met detail van de ventrikels en meninges. Illustratie bestaande uit wetenschap, mater, anatomie - 851557 De hersenen zijn het meest ingewikkelde menselijk orgaan. Van de buitenkant lijken ze een beetje op een walnoot, door al die plooien en groeven. Van binnen is het niet meer dan een leverkleurige weke massa, niet veel groter dan twee gebalde vuisten. Toch is deze massa heel belangrijk voor ons functioneren Start studying hersenen structuur en functie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools De functies van de grote hersenen zijn voornamelijk de meer complexe taken, zoals het aansturen van bewegingen, verwerken van ervaringen en zaken als rekenen, taal, plannen en persoonlijkheid. Voor het bekijken van de functie van de grote hersenen worden deze ingedeeld in zogenaamd

Derde ventrikel - Wikipedi

VBR = Ventrikel-aan-hersenen verhouding Op zoek naar algemene definitie van VBR? VBR betekent Ventrikel-aan-hersenen verhouding. We zijn er trots op om het acroniem van VBR in de grootste database met afkortingen en acroniemen te vermelden Neuro anatomie hersenen&ruggenmerg. 4 grote delen: Cerebrum Diencephalon Truncus Cerebri Cerebellum. Centraal zenuwstelsel organisatie grijze stof Neurale cortex: grijze stof op oppervlak v/d hersenen Centra: verzamelingen van cellichamen van neuronen Kernen: verzamelingen van cellichamen (binnenkant CZS) Hogere centra: meest complexe regio organisatie witte stof Banen: bundels CZS axonen die.

HydrocefalieZHB 1 Week 1 Foreign Language Flashcards - Cram

Gevolgen per hersengebied Hersenletsel-uitleg

Controleer 'ventrikel' vertalingen naar het Deens. Kijk door voorbeelden van ventrikel vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Vertalingen in context van ventrikel functie in Nederlands-Engels van Reverso Context: De meeste patiënten vertoonden verbeterde symptomen en/of verbetering van linker ventrikel functie nadat zij de juiste medische therapie kregen

Het limbisch systeem: wat is het en hoe werkt hetPracticum 5 We gaan nu dePPT - Geregeld leven PowerPoint Presentation - ID:2965879

Functie. Het cerebrale aquaduct werkt als een kanaal dat door de middenhersenen loopt en het derde ventrikel verbindt met het vierde ventrikel van de hersenen en het cerebrospinale vocht (CSF) vindt zijn natuurlijke pad door de hersenventrikels en het kanaal dat deze ventrikels verbindt In dit tweeluik wordt het nut van kennis over hersenen en cognitie besproken door Janiek Huijser, student Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit, Amsterdam, met een Master in Applied Neuroscience in Human Development van de Universiteit Leiden en Dietsje Jolles, Universitair Docent Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Leiden, tevens Cognitief Neurowetenschapper Functie van de kleine hersenen. De kleine hersenen worden ook wel het cerebellum genoemd. Deze liggen aan de achterzijde van het hoofd, onder de grote hersenen en op de overgang naar de hersenstam. De kleine hersenen hebben heel veel taken, zo zijn ze bijvoorbeeld erg belangrijk voor het evenwicht en de coördinatie Het brein is een van de vitale organen bij de mens. Het brein heeft zijn eigen onderdelen en functies, die elk bepaalde taken hebben die het werksysteem van het lichaam beïnvloeden. Hier zijn enkele dele

 • Grootste sprinkhaan.
 • Piteba notenkraker.
 • Hashtagify me.
 • Gevlochten dames riem.
 • Cavia lang haar kopen.
 • Kerst jingles mp3.
 • Etos flesvoeding ervaring.
 • Non dualiteit.
 • Altea bezienswaardigheden.
 • Ramadan 2020 kalender.
 • MyPaint wacom.
 • Verjaardag in Efteling Hotel.
 • Appelslak eitjes verplaatsen.
 • Vervoeging contacter frans.
 • Dip Dye zakjes.
 • Sluikstorten melden Hasselt.
 • Vandekerckhove Oosterzele.
 • Tagliatelle recept roomsaus.
 • Natuurhistorisch Museum Brussel.
 • Engelse schrijfster historische romans.
 • MIG lassen ampère en plaatdikte.
 • Bloed van iemand anders ingeslikt.
 • Excel grafiek kleur afhankelijk van waarde.
 • Gewoon JIP verkooppunten.
 • Achterstandswijken Eindhoven.
 • Weer Maastricht.
 • Walking Dead season 11.
 • How to get a background on your pc.
 • Hoe oud wordt een krokodil.
 • Islamitische Uitnodigingskaarten huwelijk tekst.
 • Buikband zwangerschap HEMA.
 • Rolverdeling man vrouw CBS.
 • Roggevlokken recept.
 • Mirto alcoholpercentage.
 • Gazelle Onderdelen achterlicht.
 • Ontzag puzzelwoord.
 • Gucci shoes black.
 • Fotograaf Stein.
 • Camping Martbusch.
 • Opel Adam aankoopadvies.
 • Marmoleum Click kopen.