Home

Troepenschepen nederlands indië

Troepentransport van Nederland naar Nederlands Indië

 1. Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de bekende Nederlandse rederijen maar werden ook schepen bij buitenlandse rederijen ingehuurd
 2. In de periode 1945-1950 zijn er ongeveer 150.000 militairen in het voormalig Nederlands Indië ingezet geweest. Veel onderdelen hebben hun geschiedenis opgeschreven en uitgegeven in een gedenkboek(je). Later hebben ook vele Indië veteranen hun belevenissen op papier gezet
 3. g van nieuwe para-commando-eenheden in Nederlands-Indië
 4. Als spilzieke rubberplanters in het voormalig Nederlands-Indië wat zij verdienden nog niet aan vertier en drank in de kolonie hadden De Duitsers hadden niet zo'n behoefte aan troepenschepen
 5. dordtenaZOEKer - zoeken van dordtse historische gegevens. De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)
 6. Om deze pagina te kunnen bekijken, moet je over een browser beschikken die frames ondersteunt, bijvoorbeeld Mozilla of Firefox
 7. Nederlands-Indië. In januari 1942 valt het Japanse leger het eiland Tarakan voor de kust van Borneo, het huidige Kalimantan, binnen. De eerste gevechten op zee vinden al snel hierna plaats. Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) capituleert op 9 maart 1942

Het boek is gebaseerd op alle bekende egodocumenten van militairen die in de jaren 1945-1950 in Nederlands-Indië gediend hebben. In totaal betreft het 659 dagboeken, brieven, memoires, interviews en andere bronnen, van 1362 militairen en veteranen, opgeteld een 'kleine' 100.000 pagina's tekst De jaren 1945-1949 staan helemaal in het teken van de Indonesische kwestie. Direct na de Japanse capitulatie roepen Soekarno en zijn nationalistische medestanders de onafhankelijke Republiek Indonesië uit. Nederland erkent de Republiek niet en zet alles op alles om Nederlands-Indië te behouden. Het parlement en het overgrote deel van de bevolking steunt het kabinetsbeleid. Perioden van.

Overzicht van de Nederlands troepen ingezet in het

73 aanbiedingen in januari - Bekijk alles met nederlandsch indie! Maak je verzameling compleet, koop Verzamelobjecten op Marktplaats. Ook siku, diddl en stenen honden worden aangeboden en gezocht op Marktplaats. Verzamelobjecten kopen of verkopen doe je via Marktplaats Naamlijst geborenen in Nederlands-Indië Naamlijst van in de 20e eeuw in Nederlands-Indië geboren en inmiddels overleden personen aan de hand van overlijdensadvertenties, archieven uit de BS of vermeldingen op grafstenen. De lijst geeft de familienaam aan en het geboortejaar. Indien van toepassing is er een link naar de naturalisatiegegevens

Nederlands Indië Korps Commandotroepe

Passagierslijst Nederlands-Indi van 1945-1964. Scheepsnaam: Vertrekdatum: Vertrekplaats: Aankomstdatum: Aankomstplaats: Aantal passagier De collectie troepenverschepingen van en naar Nederlands-Indië is in het verleden reeds diverse malen bewerkt. In 1976 werd de collectie geordend en beschreven en ontsloten door een plaatsingslijst. In 1982 werd de collectie opnieuw geselecteerd en geïnventariseerd. Dit resulteerde in een voorlopige inventaris Vanaf het begin zijn talloze mensen naar Nederland vervoerd op de terugreizen van de troepentransportschepen die, op hun heenreizen, de militairen naar Nederlands Indië brachten ten behoeve van de zogenaamde politionele acties Nederlandse militairen hebben in Nederlands-Indië (1945-1949) op grote schaal extreem geweld gebruikt tegen Indonesiërs. Dat waren geen incidentele misdragingen van een paar eenheden, zoals het. De kolonie Nederlands-Indië werd in maart 1942 bezet door Japan. De Nederlanders moesten de wapens inleveren en vanwege gebrek aan voldoende troepenschepen kwamen de laatste militairen pas in het voorjaar van 1951 naar huis

Heen en terug naar Indie; Herinneringen aan de mailboot in

 1. En al viel met hun vertrek het doek voor Nederlands-Indië, voor veel veteranen bleef het boek open: geweld van beide kanten, de Molukse kwestie en veteranenzorg bleven onderdeel van hun leven. Bastion Nieuw-Guinea. In de jaren vijftig groeiden de politieke spanningen tussen Indonesië en Nederland over Nieuw-Guinea
 2. Henk Beekhuis en Herman van Oosten, De repatriëring uit Nederlands-Indië (Groningen 2001) A. Lagendijk, Schakel tussen twee werelden. Repatriërings- en troepenschepen naar een van Indië 1945-1951 (Amsterdam 1991) Archieven. Archief Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Correspondentie: vervoer van troepen en evacués; Website
 3. der waar. Indiëveteranen, historici en schrijvers van uiteenlopend pluimage bleven energiek produceren. Ook de doelgroep van hun noest
 4. 22-jan-2021 - Bekijk het bord Nederlands-Indië van Arie Euwijk op Pinterest. Bekijk meer ideeën over indie, boeken, nederlandse koloniale
 5. . Wel of niet het kamp in In 1942 wonen er, naast 60 miljoen Indonesiërs, ongeveer 360.000 Nederlanders en Europeanen in Nederlands-Indië

Nederlands-Indië. De geschiedenis van de Indische archipel is nauw verweven met die van Nederland. Vanaf het eind van de 16e eeuw kwam het huidige Indonesië meer en meer onder het gezag van Nederlanders. De aanwezigheid van allerhande kruiden. Nederlandse Koloniale Archipel Nostalgie Geschiedenis. Direct na de val en capitulatie van Nederlands-Indië, en de bezetting door Japan, brak strijd uit op de vele eilanden van groepen bewoners tegen de Japanners.Doordat de Japanners erin slaagden vrijwel het gehele verzet binnen een jaar uit te schakelen, werd de hoop op een geallieerde bevrijding via de weg van het verzet hierdoor ontnomen Erg mooie site! , boordevol met informatie over troepenschepen en aanverwant! zeer aan te bevelen! Hits: 791 Veteranen instituut . In 2003 werd de Stichting Het Veteraneninstituut (SVi) opgericht. Site met veel veelzijdige informatie over voormalig Nederlands-Indië.

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia

Passagierslijsten vormen een aanvullende bron. Je moet ernaar op zoek, ze zijn her en der verspreid en als je er een gevonden hebt is de informatie vaak nog summier, desalnietemin is het de moeite van het proberen waard De repatriëring of evacuatie van Nederlanders uit Nederlands-Indië (later Indonesië) wordt op deze website door Herman van Oosten ingedeeld in verschillende golven. De eerste golf (1945-1950) Capitulatie van Japan en Bersiap. Omvat ca. 100.000 personen Er staan maar 21.000 namen van de 300.000. Probeer volgend jaar nog maar eens. Hij moet al die namen een voor een invoeren, zoiets denk ik. Ben je ng steeds doorgedraaid

Boten- en passagiers-lijsten Nederlands-Indi

Wonen & Keuken. Gratis levering vanaf 20 euro. Nederlandse klantenservice De Japanse troepenschepen bereiken Java en hebben, net als op andere plekken in Nederlands-Indië, vervolgens weinig moeite met het verzet dat wordt geboden. Op 6 maart krijgen ze de hoofdstad Batavia in handen. Twee dagen later capituleren de Nederlandse strijdkrachten Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië. Hierbij werd niet alleen gebruik gemaakt van de bekende Nederlandse rederijen, maar werden ook schepen bij buitenlandse rederijen ingehuurd. In de linker kolom kan gezocht worden op scheepsnaam. www.hetdepot.co Geschiedenis. De Van Imhoff werd in 1914 gebouwd door Maatschappij Fijenoord in opdracht van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij, nadat het eerste gelijknamige schip in 1911 zonk.. Het schip is vernoemd naar gouverneur-generaal Gustaaf Willem van Imhoff en had een lengte van 103 meter en een brutoregistertonnage van 2980.. Het koopvaardijschip vervoerde vanuit Nederlands-Indië voornamelijk.

De bevolking van Nederlands-Indië kwam daar echter tegen in opstand. Onder leiding van Soekarno brak tussen 1945 en 1949 een opstand uit. Als 'tijdelijke' oplossing werden de 4.000 Molukse KNIL'ers met hun gezinnen (in totaal ongeveer 12.500 personen) met troepenschepen naar Nederland gehaald,. Nederlands-Indië, 1946. Als Indonesische nationalisten de republiek uitroepen, vertrekken troepenschepen met vrijwilligers en dienstplichtigen vanuit Nederland naar het oosten om de orde te herstellen

PDF | On Jan 1, 1993, E. Touwen-Bouwsma published A. Lagendijk, Schakel tussen twee werelden. Repatriërings- en troepenschepen naar en van Indië H. Krosenbrink, Wij, de jongens overzee M. Nederlands-Indië, ook bekend als Achter-Indië, Nederlands Oost-Indië, Oost-Indië en Indië, of informeel als de Oost, en Insulinde (Latijn voor Indische Eilanden), was vanaf 1816 de gebruikte officiële benaming voor alle in de Indische Archipel door de Nederlandse staat gekoloniseerde gebieden die in de jaren twintig v Nederlands-Indië in foto's, 1860-1940 Een collectie van Koninklijk Instituut voor taal-, En niet alleen Nederland had behoefte aan een kapitale grootmacht Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië Bronnen. Abraham Kuyper Collectio

Er vertrekken veel troepenschepen naar Nederlands- Indië. Na een wekenlange boottocht is Jan eindelijk op zijn bestemming. In zijn koffer zit de schoen van Johan! Waar moet hij nu naar toe met die schoen? En, waar is de legerbasis van Johan? De. Classic Art Poster - Nederlands-Indië, binnenvak van poeri te Lingsar met soldaten tijdens Lombok-expeditie 1894, anonymous, 16 x 2 Nederlands Indië werd in 1798 gesticht, toen de Nederlandse staat het gebied van de failliet VOC overnam. 8.000 inheemse soldaten stierven in dienst van Nederlands-Indië, 1946. Nadat Indonesische nationalisten de republiek hebben uitgeroepen, vertrekken troepenschepen met vrijwilligers en dienstplichtigen vanuit Nederland naar het oosten om de orde te herstellen. Johan Knevel en Erik Verhagen, twee van die Nederlandse vrijwilligers, keren terug naar het land waar ze opgroeiden

Nederlands-Indië - Tweedewereldoorlog

2016 Sep 15 - COLLECTIE TROPENMUSEUM Galerij voor het kantoor van Hotel des Indes Batavia TMn Na 54 dagen aan boord van troepenschepen hadden de promoties 1940, 1941 en 1942 dus eindelijk Zuid Oost-Azië, maar niet de eindbestemming - Nederlands-Indië - bereikt. Opnieuw waren zij op weg naar hun bestemming - nu letterlijk en figuurlijk - gestrand, ditmaal wel op een van de meest exotische stranden in het verre oosten, het Greenlane Camp te Penang

Nederlandse soldaten in Indonesië, 1945-1950 Historie

Vandaag, zaterdag 27 februari 2016, is het 74 jaar geleden dat de Slag in de Javazee plaatsvond. Een geallieerd eskader van 14 schepen (Nederlandse, Amerikaanse, Engelse en Australische) onder commando van schout-bij-nacht Karel Doorman deed een mislukte poging de Japanse invasie van Java tegen te houden Wel is een opgave gepubliceerd van de Leendse oud-Indiëgangers, bestaande uit een lijst met namen, met vermelding van geboortedata, data van vertrek naar Nederlands-Indië en opgave van troepenschepen waarmee de Indiëgangers naar hun vaderland zijn teruggekeerd (zie Heemkronyk, jrg. 51 (2012), nr. 4, pag. 77-70; met een aanvulling in Heemkronyk, jrg. 52 (2013), nr. 1, pag. 19) Praktische opdracht over Hoofdstuk 7, Ten oorlog en Nederlands-Indië voor het vak geschiedenis en de methode Sfinx. Dit verslag is op 10 februari 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

1945-1949: Van Nederlands-Indië naar Indonesië Tijdlijn

De kolonie Nederlands-Indië werd op 8 maart 1942 door Japan onder de voet gelopen. Alles wat Nederlander, Indische-Nederlander of gelijkgestelde was, werd geïnterneerd of in gevangenissen opgesloten. De zeven Culemborgers die in deze periode om het leven kwamen staan ook in de slachtofferlijst Om die reden werd de Van Diemenstraat omgedoopt in Van Diemenhof. Pikant detail is, dat ten zuiden van de Broekstraat en genoemde straten zich een oud spoorwegemplacement bevindt. Vanaf die plek vertrokken eind jaren veertig van de 20ste eeuw militairen naar in havens liggende troepenschepen om uiteindelijk dienst te doen in Nederlands-Indië Met Onrust, het Nederlandse Duivelseiland heeft Dick Schaap een petite histoire geschreven van vierhonderd jaar koloniaal verleden in Nederlands-Indië. De journalist Dick Schaap (1928) diende als dienstplichtig soldaat in Indonesië Na een examen ben ik toegelaten tot de Vaste Staven Troepenschepen in de Nieuwe Alexanderkazerne in Den Haag. Ik vertoonde daar films voor soldaten die naar Nederlands-Indië vertrokken of die daar net vandaan kwamen. In die tijd ben ik lid geworden van de Spartacusbond

Overzees verkeer tussen Holland en Nederlands-Indië

Oct 14, 2017 - Nederlands-Indië 1922 - Jaarbeurs Bandoeng - NVPH 149/159 (2 x) EUR 15.00 Meer informati Fotoboek met herinneringen van Indische Nederlanders aan hun (jeugd)jaren in Nederlands-Indië in de periode 1900-1942. De twee samenstellers van dit fotoboek (oblong-formaat) hebben vele Indische Nederlanders geïnterviewd die herinneringen hebben opgehaald aan hun leven, vaak in hun jeugdjaren, in het Nederlands-Indië van vóór de Tweede Wereldoorlog

Mogelijk interessante kranten uit Nederlands-Indië zijn 'De Javabode', 'De Locomotief', 'Het Dagblad' en 'De Preangerbode'. Informatie over verschillende legeronderdelen is te vinden op dit handige troepenoverzicht. Een zeer uitgebreide site met informatie over de troepenschepen die naar Nederlands-Indië voeren is hier te vinden Rampokan bij Boeken.com. Bij boeken.com vind je altijd wat je zoekt Varen in oorlogstijd. Bertus Fockens, zeeman-bakker bij de Amsterdamse rederij Stoomvaart Maatschappij Nederland, zijn reizen op het m.s. Oranje en Johan van Oldenbarnevelt, 17 januari 1940 tot 19 januari 1946, en een bijzondere vondst www.troepentransportschip.nl. www.veteranen-online.nl. Troepentransportschepen of troepenschepen vervoerden tussen 1945 en 1951 tienduizenden soldaten en burgers naar en van Nederlands-Indië Met de 'Waterman' vertrok ik op 16 september 1949 naar Nederlands-Indië. Mijn hele diensttijd in Indië was ik gelegerd op Sumatra in de buurt van Medan tegen de grens met Atjeh. Met het Zwitserse emigrantenschip ss. 'Nelly' keerde ik terug naar Nederland. Vergeleken met andere troepenschepen was de 'Nelly' een comfortabel schip

Nederlands-Indië, 1946. Als Indonesische nationalisten de republiek uitroepen, vertrekken troepenschepen met vrijwilligers en dienstplichtigen vanuit Nederland naar het oosten om de orde te herstellen. Johan Knevel en Erik Verhagen, twee van die Nederlandse vrijwilligers, keren terug naar het land waar ze opgroeiden Nederlands-Indië, 1946. Als Indonesische nationalisten de republiek uitroepen, vertrekken troepenschepen met vrijwilligers en dienstplichtigen vanuit Nederland naar het oosten om de orde te. Gedicht wat mij toegestuurd werd door Anneke Sikkens. Zo mooi, dat ik het wel moest posten. Het gaat over haar vader Piet steltenpool. geb 29 -7- 1927 (veteranendag ) overleden 2006 NA 50.. In 1803, het jaar waarin hij 29 jaar wordt, komt hij in Nederlands-Indië aan. Het is in die tijd niet vreemd dat buitenlanders in het Nederlandse leger of de zeemacht dienen. Nederland is namelijk altijd te klein geweest om zelf al de mensen te leveren die nodig zijn voor het leger, voor het bestuursapparaat en voor het bedrijfsleven in Oost-Indië

 • Mijn AIDA.
 • Tool Verplaatsen Photoshop.
 • Seatguru klm 787 9.
 • Kookwinkel korting.
 • Helikopter boven Hilversum.
 • Sem vrijstaand bad.
 • Esprit denim a Slim is a Slim.
 • TT Tac Pouch 8.
 • Sunshine Matisyahu.
 • Hand , voet mond ziekte nagels laten los.
 • Grondzeil voortent.
 • Springtij Katwijk.
 • Photonics betekenis.
 • SFAM verzekering contact.
 • Fabrieksinstellingen Windows 7.
 • Bacteriële infectie koi zout.
 • Adidas Zwemboxer.
 • Hersenvliesontsteking forum.
 • Peter sagan wiki nl.
 • Xbox One S 1TB MediaMarkt.
 • Gesprekskaarten autisme.
 • Origins robot.
 • Vlaszak 1 Breda.
 • Huttentocht Zwitserland beginners.
 • Click PVC GAMMA.
 • Adidas Originals Slippers sale.
 • Buena Vista Social Club album.
 • Mercedes velgen.
 • Wikkerink Winterswijk gas.
 • 10 Miles Antwerpen 2020.
 • Trekker kleding.
 • Islam quiz 50 vragen.
 • PUUR Plus Hond.
 • Ontslag bedrijfseconomische redenen uitkering.
 • Waar leven ratten.
 • Skinny jeans dames grijs.
 • Maarkedal Toerisme.
 • Huis van Bewaring Rotterdam Noordsingel.
 • Het Communistisch Manifest PDF.
 • Duinschooten Noordwijkerhout.
 • Cake topper One.