Home

Aantal auto's per huishouden

Huishoudens naar inkomensklassen en autobezit per postcode-5 gebied, 2016. Tabel met het gemiddeld aantal personenauto's per huishouden, per inkomensklasse en de omgevingsadressendichtheid naar postcode-5 gebied op 1 januari 2016 Er geldt geen maximaal aantal passagiers in bedrijfsbusjes. Hieronder lees je de oude regels. Volledige lockdown vanaf 15 december 2020. Over hoeveel personen in één auto mogen plaatsnemen, is de politie duidelijk: maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens in één auto. Behoor je tot hetzelfde huishouden 500 auto's per vierkante km. 1.3 auto per huishouden en 1730 auto,s in het dorp Voordat zij een auto deelden, hadden autodelers gemiddeld ongeveer 1 auto per huishouden; sinds het autodelen is dat gedaald naar 0,7 auto per huishouden. Ook zijn ze minder gaan rijden: vóór het autodelen reden zij gemiddeld 9.100 kilometer per jaar, erna is dat gedaald naar ongeveer 7.500 kilometer per jaar (een daling van 15 tot 20 procent)

Godzijdank, want de wegen konden de toenemende stroom auto's al nauwelijks bijbenen. Nederland telt momenteel bijna 500 auto's per 1000 inwoners, waarbij de verdeling stad-platteland scheef is. Amsterdam heeft met 0,4 auto's per huishouden relatief de minste auto's, in meer rurale gemeenten loopt dit op tot 1,4 auto's per huishouden In 1950 waren er 139.000 auto's in Nederland, in 1960 waren dit er al 522.000. Het aantal auto's vervijfvoudigde bijna gedurende de jaren '60, in 1970 waren er in Nederland 2.405.000 auto's, een autobezit van 185 auto's per 1000 inwoners. De groei van het aantal personenauto's stopte daar niet

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar Aantal auto's en motoren in Amsterdam In totaal zijn er in Amsterdam 231.185 personenauto's geregistreerd wat neerkomt op 1.398 personenauto's per vierkante kilometer. Daarnaast zijn er 23.330 bedrijfsmotorvoertuigen en 18.320 motoren geregistreerd in Amsterdam Regels in de auto. Neem bij voorkeur geen mensen van buiten uw eigen huishouden mee in de auto. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Of u wel of geen mondkapjes voor publiek gebruik draagt in de auto hangt af van de situatie: Wel een mondkapje: u zit met iemand in de auto die niet uw huisgenoot is

Een auto per huishouden in het wetboek. schonere lucht, geen file, goed voor het openbaar vervoer er zou een regeling onderling getroffen moeten worden of paard en rijtuig aanschaffen. Dat ik. Helpt de aarde naar de klote, als ik koning was zou ik het direct invoeren. dank je voor je antwoord Het gaat om het behoud van de natuur. Het zou gezond voor de mensen zijn hebzucht brengt de mens ten. Er zijn in Nederland gemiddeld 93 personenauto's per 100 huishoudens. Sterk stedelijke gemeenten hebben gemiddeld een laag aantal personenauto's per huishouden en niet-stedelijke gemeenten hebben juist een hoog aantal personenauto's per huishouden Volgens de laatste berekeningen rijden er nu 7,2 miljoen auto's in Nederland rond die op naam staan van particulieren. Gemiddeld telt Nederland nu 93 personenauto's per 100 huishoudens De politie maakt een uitzondering voor mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, als er sprake is van ziekenzorg. Als je moeder bijvoorbeeld slecht ter been is en naar de huisarts moet, mag je haar met de auto ophalen en wegbrengen. 'Volgens de regels zouden we dat af moeten raden, omdat jullie niet tot één huishouden behoren

Het benodigd aantal panelen hangt af van het vermogen van de zonnepanelen in wattpiek (Wp, zie onder). De tabel gaat uit van panelen van 300 Wp. Met de formule: (gewenste opbrengst in kWh x 1,1) gedeeld door (het vermogen per paneel in wattpiek) bereken je het aantal voor panelen met een hoger of lager vermogen Het aantal personenauto's op naam van particulieren nam in 2015 toe tot bijna 7,2 miljoen, ruim 1 procent meer dan in het jaar daarvoor. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven staan de meeste auto's geregistreerd. Deze gemeenten zijn samen goed voor een tiende van alle personenauto's in Nederland

Daarom mag je alleen met mensen uit hetzelfde huishouden in een auto plaatsnemen. Om een aantal praktijkvoorbeelden te Zo'n driekwart van alle taxi's in Nederland vervoeren per contract Op elke tien huishoudens zijn er slechts drie auto's. In de rest van Nederland zijn dat er ruim negen, in Amsterdam gemiddeld vier Eén derde van de alleenstaande ouders bezit daarentegen geen wagen en ongeveer de helft van de alleenwonenden heeft geen auto, terwijl slechts 11% van de koppels met of zonder kinderen het zonder wagen kan stellen. Tabel 1: Aantal voertuigen per huishouden volgens type huishouden - procentuele verdeling volgens type huishouden

Huishoudens naar inkomen en autobezit per PC5-gebie

Corona, autorijden en boetes: met hoeveel personen mag je

 1. Net als in Staphorst spannen huishoudens in de gemeente Tubbergen landelijk gezien de kroon wat het aantal auto's betreft. Dat meldt het CBS. Met 1,4 auto per huishouden in de gemeente Tubbergen is dit het hoogste aantal van alle Nederlandse gemeenten, net als voor Staphorst geldt
 2. Anderzijds is ook het aantal huishoudens zonder een auto heel licht toegenomen in de afgelopen twintig jaar. In 1991 leefde 20 procent van de Nederlanders in een huishouden met twee auto's of meer.
 3. imaal 50 huishoudens en bij een waarde van maximaal 2,5 personenauto's per huishouden. Vervoer: Personenautos naar oppervlakte: Aantal personenauto's naar oppervlakte per km2 Het aantal personenauto's per km² land. Omgeving: Motorfietsen: Aantal motorfietsen
 4. der dan een jaar eerder
Cirkeldiagram of staafdiagram?

Hoeveel auto's staan er in jouw buurt? - Autoblog

Een huishouden kan in het bezit zijn van zowel een auto als een motorfiets. In dat geval wordt dit huishouden zowel bij de huishoudens met een auto als bij de huishoudens met een motor meegerekend. Naast het absolute aantal huishoudens met auto's/motorfietsen wordt ook het aantal huishoudens met auto's/motorfietsen als percentage van het totaal aantal particuliere huishoudens gepresenteerd Wijzigingen per 9 maart 2017 Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2015. Naast het absolute aantal huishoudens met auto's/motorfietsen wordt ook het aantal huishoudens met auto's/motorfietsen als percentage van het totaal aantal particuliere huishoudens gepresenteerd Tip: Lees ook ons artikel over de meest besmette onderdelen van de auto. Met hoeveel personen mag je in een auto rijden tijdens de Coronacrisis? Volgens de gestelde maatregelen moeten we dus minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden als we niet tot één huishouden behoren. Een regel die lastig is om aan te houden in een auto

Veel auto's per vierkante kilometer betekent niet per se dat er veel auto's per huishouden zijn. In tegenstelling tot de autodichtheid was het aantal personenauto's per huishouden in buurten met goedkope woningen gemiddeld het laagst. Bijna 70 procent van alle buurten met een woningwaarde onder 2 ton telde minder dan 1 auto per huishouden › Auto › Fiscaliteit › Gemiddelde transportuitgaven per huishouden en per jaar (in EURO) 4.b. Gemiddelde transportuitgaven per huishouden en per gewest; Aantal doden 30 dagen per leeftijdsklasse tijdens de week of het weekend ; 1.e. Verkeersongevallen - Evolutie van het aantal doden.

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2019 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. De prognose beslaat de periode 2019-2050. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van de regionale prognose beschreven Een groot aantal cijfers uit het MON- en OViN-onderzoek wordt gepubliceerd op de online database van het CBS; Statline. Aan de hand van gegevens uit het MON en OViN, hebben wij het aantal autoverplaatsingen per huishouden gekalibreerd, voor het aantal autoverplaatsingen bij het bezit van 1 auto Uitgelichte thema's 12 Bevolking, aantal 63 Bevolking, percentage 36 Herkomst 34 Huishouden 32 Inkomen, opleiding en werk 48 Sociale zekerheid 11 Wonen, energie en bodemgebruik 148 Bedrijven 21 Motorvoertuigen 15 Voorziening, gezondheid en welzijn 86 Voorziening, detailhandel 63 Voorziening, horeca 79 Voorziening, onderwijs en kinderopvang 125 Voorziening, overig 11 Als je in België bent, gelden dezelfde regels als in Nederland: maximaal 2 personen per auto, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort. Frankrijk. Ook Frankrijk leent zich goed voor een autovakantie. Hier kun je ook met een vriendengroep je hart ophalen: er is namelijk geen maximum voor het aantal mensen dat in 1 auto mag zitten Het is mij nog erg onduidelijk. Begrijp dat als je tot 1 huishouden behoort je in 1 auto mag met een onbeperkt aantal. Niet tot 1 huishouden max. 2 personen. Maar mag ik dan wel met 2 personen uit hetzelfde huishouden, mijn man en ik + onze zoon die op een ander adres woont reizen in 1 auto ? Totaal dus dan 3 personen of is dit ook verboden

Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over Emmen

Dan zal er een andere manier gevonden moeten worden om te reizen naar de plek van bestemming, bijvoorbeeld meerdere auto's met alleen mensen uit hetzelfde huishouden. In de huidige regels is de 1,5 meter de regel. Dit zal ook gelden voor België. Als alles goed gaat zal de Oostenrijkse grens per 15 juni voor Nederland weer opengaan Al ruim een decennium lang bedraagt het totaal aantal jaarlijkse vakanties van Nederlanders circa 35 miljoen. Voor het vervoer naar de vakantiebestemming maakt men vooral gebruik van de auto. Voor buitenlandse bestemmingen is daarnaast het vliegtuig populair. Het aantal vliegvakanties is sinds 1990 ruim verdrievoudigd. In 2016 gaat iets meer dan de helft van de vakanties naa

Cijfers en onderzoek — Autodele

Aantal auto's in Nederland met factor 200 toegenomen

Tweederde Utrechters beschikt over een auto. Tweederde van de Utrechters (67%) beschikt binnen hun huishouden over een auto. Ondanks dat het aantal personenauto's sinds 2017 is toegenomen van 129.843 naar 131.482, is door de groei van het aantal huishoudens in de stad, het aandeel huishoudens met een auto sinds 2017 licht afgenomen van 69 naar 67%. 4% van de Utrechtse huishoudens heeft één. De regels over reizen per auto in Nederland zijn duidelijk: als je niet tot hetzelfde huishouden behoort, zal er 1,5 meter afstand gehouden moeten worden. Op deze regel zijn geen uitzonderingen. Meer dan 4 miljoen huishoudens hebben één of meer huisdieren: niet alleen honden en katten, maar ook dieren als vissen, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen. De meeste huishoudens hebben een kat (24%) of een hond (19%), direct gevolgd door de aquariumvissen die in 10% van de huishoudens aanwezig zijn

Autobezit - Wegenwik

Gemeente Amersfoort in cijfers en grafieken met meer dan 100 onderwerpen! [157.276 inwoners in 177 wijken en buurten met 67.181 woningen met een gemiddelde waarde van €281.000 en 108.630 auto's] Nieuwsgierig Het aantal parkeerplekken aan de Graadt van Roggenweg lijkt drastisch te verminderen als ik de plannen zo lees. In Leidseweg en omgeving (waar de woningen ook onder zullen vallen) geldt dat 0,4 auto per huishouden is (nu 290 auto's totaal). Als we dit aanhouden dan kom je op zo'n 160 auto's die er bij zullen komen

Gemiddeld aantal inbraakclaims per dag (afgelopen vijf jaar) Inbraakclaims in 2018 per 10.000 huishoudens per provincie. Inbraakclaims in 2018 per 10.000 huishoudens per gemeente. Snel naar. Was dit artikel nuttig? Ja Nee Nieuws & Publicaties. Actueel Blogs Openbare cijfers Longreads. Bijna een op de acht Almeerse huishoudens maakt in 2015 gebruik van een of meerdere inkomensregelingen van de gemeente Almere. In totaal gaat het om 9.937 huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Het aantal en percentage is hiermee licht gedaald ten opzichte van 2014: van 12,1 naar 11,7

Scheet kussen shrek kungfu panda, scheet kussen shrekMepal Lunchbox - Nordic Pink - Het Speelkado | Speelgoed

Wat zijn de regels wanneer je vandaag de dag met je auto op pad gaat? Wat mag en wat mag niet. We zochten het uit. Samen reizen in een auto mag sinds 1 juli weer. Mensen uit hetzelfde huishouden (mensen die onder één dak wonen) mochten dit al, maar nu mogen ook mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren weer samen in een auto reizen In principe zijn de regels rondom met meerdere mensen in de auto zitten niet veranderd. Het is nog steeds niet toegestaan om met meer dan 1 persoon uit een ander huishouden een rondje te gaan rijden. Ook mag u als u samen met een huisgenoot in de auto zit geen passagier meenemen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van 12 jaar of. Zo zijn in Park Eifel op dit moment maximaal 10 personen of maximaal 2 huishoudens toegestaan, terwijl in Park Allgäu maximaal 20 personen per huisje welkom zijn, ongeacht het aantal huishoudens Verhuisdozen per kamer. Behalve in de grootte van je huishouden, kun je het aantal verhuisdozen ook berekenen op basis van het aantal kamers. Uiteraard kunnen we hier slechts een ruwe schatting voor geven, omdat het aantal dozen helemaal afhangt van hoeveel spullen je in de verschillende kamers hebt staan

CBS Statlin

Maximaal aantal mensen in de auto . Mocht je vanaf 1 juni plannen hebben om te carpoolen of een roadtrip te maken met meerdere personen buiten je huishouden? Stel dat dan nog maar even uit, want ook na 1 juni geldt de regel dat je strafbaar bent als je met drie of meer mensen uit een ander huishouden i Van de huishoudens die sparen, spaart 40 procent onregelmatig; 27 procent van de huishoudens spaart een vast bedrag per maand; Deze groep spaart elke maand gemiddeld 9 procent van het maandinkomen; Gemiddeld spaargeld naar gezinssamenstelling. De hoogte van het totale spaarbedrag op de spaarrekening hangt af van een aantal factoren Je mag met maximaal 2 personen in de auto zitten, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort. Frankrijk Wie niet tot hetzelfde huishouden behoort, dient een mondkapje te dragen. Er geldt geen maximaal aantal personen. Duitsland Voor dit land zijn geen regels bekend. Luxemburg Een mondkapje is verplicht wanneer je reist met mensen buiten je. Hoe hoog is het gemiddeld energieverbruik? Op basis van uw gemiddeld energieverbruik (gas- en stroomverbruik) kunt u met onze energievergelijker de goedkoopste energieleverancier laten berekenen. De hoogte van het gas- en elektriciteitsverbruik is van een groot aantal factoren afhankelijk: grootte en ligging van het huis, aantal bewoners, gedrag, wijze van verwarming en mate van isolatie

1,3 pa rkeerplaats per huishouden . Dat de parkeerbehoefte verschillend is voor nieuwbouwwijken waar het aantal voertuigen vaak onder het gemiddelde ligt en in de oudere wijken waar het aantal voertuigen boven het gemiddelde ligt. D at de ouder wordende thuiswonende jongeren zelf auto's aanschaffen (of gebruiken) 8 maanden elektriciteitsverbruik (grijs) door een gemiddeld huishouden in NL (gemiddeld elektriciteitsverbruik per huishouden per jaar: 2765 kWh, bron Milieucentraal. 1800 kWh is 1 ton CO 2) 2; Een half jaar lang rijden door 1 auto op benzine in NL (gemiddeld aantal km's per jaar met personenauto, benzine: 9.994 km , bron CBS) Deze figuur beschrijft per gemeente het aandeel huishoudens met problematische schulden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de populatie. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal huishoudens met en zonder geregistreerde problematische schulden getoond Het aantal apparaten dat verbonden is met WiFi in een huishouden is met 11 procent gestegen sinds augustus 2015. Daarnaast heeft tegenwoordig een kleine 6 procent van de huishoudens 'slechts. Verder wordt het aantal huishoudens in de statistiek (van bijvoorbeeld de CBS) ook bepaald door het aantal huisadressen te tellen. In 2011 woonden er in Nederland gemiddeld 2,2 personen per huishouden. Huishouden is een werkwoord dat teisteren betekent. Zo kunnen een orkaan, een vloedgolf en een leger huishouden

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2011 - 2012

Wetenswaardigheden, cijfers en statistieken over - Oozo

SKO heeft onderzocht wat het verschil in aantal televisies per sociale klasse is. Een huishouden met een hoog of laag sociale klasse wordt gebaseerd op kennis, bezit en arbeid. Bij huishoudens met een hoge sociale klasse ligt het gemiddeld aantal televisies op 1,8.Bij huishoudens met een lage sociale klasse ligt dit lager Hoeveel fietsen hebben onze bezoekers per huishouden? Dat is de nieuwste vraag, die we in de nieuwe fietspoll aan de orde stellen. Volgens de Fietswebwijzer worden van Fietsen Eén Twee Drie telt Nederland nu zo'n 18 miljoen fietsen, hetgeen wil zeggen dat gemiddeld elk huishouden minimaal één fiets telt

Corona en vervoer met auto, taxi, bedrijfsbusje of

Huishoudens die gevormd worden door paren met kinderen en paren zonder kinderen zijn de meest voorkomende meerpersoonshuishoudens. Paren zonder kinderen en paren met kinderen maken respectievelijk 28% en 26% uit van het totaal aantal huishoudens. door een optelling van de middenjaarschattingen van de bevolking per gemeente voor. Op zoek naar Aanbiedingen Vrije tijd, auto & huishouden? +750.000 elektrotechnische producten Gratis retourneren Gratis inkoopkoppelingen voor zakelijke besteller Aantal zonnepanelen berekenen. Als bekend is hoeveel kWh u nodig heeft per jaar, dan kan het aantal zonnepanelen berekend worden. Het benodigde aantal zonnepanelen is afhankelijk van de ligging van uw dak. Om het aantal zonnepanelen te berekenen, gebruiken wij de zogenaamde opbrengstfactor Het aantal geboorten bevindt zich al enige tijd onder het niveau waarop de bevolking zichzelf op den duur zou vervangen (ca. 2,1 kinderen per vrouw).Dat leidt tot vergrijzing en op termijn tot een krimp van de bevolkingsomvang Er zijn steeds meer huishoudens met twee auto's of meer in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Anderzijds is ook het aantal huishoudens zonder een auto heel licht toegenomen in de afgelopen 20 jaar

Waarom wordt er toegestaan dat een gezin meerdere auto's

8.2 Index uitstoot schadelijke stoffen personenautopark per kilometer (1990 = 100) 8.3 Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1990 = 100) 8.4 Opbouw totale emissies 1990-2016 in mln kg; 8.5 Aantal auto's gesloopt en geëxporteerd (incl. bestelauto's Drie huishoudens, één auto Eerst probeerde Griffioen nog aanbieders zover te krijgen een aantal deelauto's in hun garage te plaatsen, eerst betaalden we ieder 150 euro per maand,.

Auto Omgevingsstatistieken Deze tabellen, gebaseerd op gegevens van de FOD Economie, tonen de evolutie van het gemiddeld aantal voertuigen per huishouden in België over de laatste jaren aantal persone in personen auto. meer dan een maand geleden Maar hoe zit het dan als ik met 3 of 4 personen in mijn privé auto rijd , zowel gezinsleden als vreemden. Mag je met 3 personen niet zijn de een huishouden in 1 auto zitten. Of het raadzaam is is een andere vraag. Dus mag het,.

Veel auto's in grote steden ondanks laag autobezi

schaalvariabele wordt gebruikt, zoals het gemiddeld aantal uren gebruik van een apparaat per dag. Voorbeeld: in een huishouden waar de televisie 4 uur per dag aanstaat gebruikt de televisie 2x zoveel stroom als in een huishouden waar dezelfde televisie 2 uur per dag aan staat aantal woningen (1 januari 2020) 912.372; Verkeer. lengte van wegen in kilometers (2019) 20.778; waarvan provinciale wegen in kilometers (2019): 1.341; Regionaal product. bruto regionaal product (2019): € 81,8 miljard; bruto regionaal product per inwoner: € 39.330; gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (2018): € 42.100; Arbeidsmark

Minder auto's per gezin in grote steden - NR

Aantal personen in huishouden: Gemiddeld gebruik per jaar: Kosten per maand in €* *Bij een gemiddeld elektriciteitstarief (tarief na 1 juni 2020) van 22,03 eurocent per kWh en vastrecht van € 25,82 per maand (inclusief 21 procent btw). Inclusief de jaarlijkse belastingteruggave van € 527,17 (2020). Afgeronde bedragen Het gemiddeld aantal huisdieren per huishouden is gedaald. Het aantal honden met stamboom bedraagt 37% van de totale populatie. Voor katten bedraagt dit aandeel 3% van het totaal aantal katten. Ze worden gefokt door zo'n 8.000 honden- en 5.100 kattenfokkers

Coronavirus en autorijden: met hoeveel passagiers mag je

8.2 Index uitstoot schadelijke stoffen personenautopark per kilometer (1990 = 100) 8.3 Index uitstoot schadelijke stoffen door het vrachtautopark per kilometer (1990 = 100) 8.4 Opbouw totale emissies 1990-2013 in mln kg; 8.5 Aantal auto's gesloopt en geëxporteerd; 8.6 Gemiddelde demontage leeftijd personenauto' Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit uw eigen huishouden in de auto zit. Als je met mensen uit hetzelfde huishouden in de auto zit, hoef je geen mondkapje te dragen Stroomverbruik meten. Je kunt het stroomverbruik per dag, per maand en per jaar zelf meten. Dat kun je doen aan de hand van een energieverbruiksmanager, maar ook door naar de meterstanden te kijken. Hierbij worden gas en stroom gescheiden, dus dat is makkelijk. Veel energieleveranciers bieden apps aan waarin je, als je een slimme meter hebt, het verbruik per dag kunt zien Het aantal huishoudens met twee of meer auto's daalde fors, sinds de invoering van een forse prijsverhoging voor de tweede en volgende parkeervergunning. Voor een parkeervergunning van een eerste auto betaalt de Hagenaar 3 euro, voor de tweede en daaropvolgende vergunning 35 euro per maand

Mobiliteit in Cijfers Auto's 2013 - 2014

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig? Consumentenbon

2 Aantal huishoudens naar meest gesproken taal en tweede gesproken taal Het aantal huishoudens van inbraak in huis/auto in de afgelopen 12 maanden bij de politie naar leeftijdsgroep en geslacht van hhh HWG-01 Geselecteerde CARICOM landen naar gemiddelde huishoudomvang per Census ronde (2000, 2010). 2.3 Penetratiegraad particuliere verzekeringen naar soort huishouden 18 3 Verzekeraars 19 3.1 Aantal verzekeraars 19 4.13 Premie per polis 45 4.14 Schade: dus exclusief onderdelen van auto-/motorverzekering Begin 2020 waren er in het Vlaamse Gewest 2,84 miljoen private huishoudens. Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden uit 2,31 personen. Sinds 2000 steeg het aantal private huishoudens sneller dan het aantal inwoners. De gemiddelde grootte van een privaat huishouden is dan ook gedaald Totaal: € 194 per maand (€ 2.328 per jaar) Volgens het Nibud onderschat 91% van de Nederlandse gezinnen het aantal abonnementen dat ze hebben lopen. Het is dus hoog tijd om even te controleren of jij ergens onnodig kosten voor maakt Het aantal gehuwde paren met thuiswonende kinderen bedraagt ruim 1,5 miljoen en is daarmee in de meerderheid. Het aantal niet-gehuwde paren met kinderen bedraagt 440.959. In 2019 zijn er 582.106 eenoudergezinnen (22 procent van de gezinnen), waarbij het in de meeste gevallen gaat om een alleenstaande moeder met een of meer kinderen

In het Sociaal Statistisch Bestand 2014 is het gebruik van 21, vooral gemeentelijke, regelingen per huishouden geïnventariseerd. Van de zelfstandig wonende huishoudens in Nijmegen maakt 17% gebruik van een of meer gemeentelijke inkomensregelingen (bijzondere bijstand, kwijtschelding, Leergeld, etc.) en/of heeft een bijstandsuitkering Per jaar vergroot overstappen op volledig elektrisch rijden - bij een gemiddeld aantal kilometers - de vraag met 4.000 kWh. We gaan in dit voorbeeld kijken naar ' van gas los ' met het huis, wat heeft het voor impact op een huishouden als je over wilt stappen Verhouding aantal katten op aantal honden 1,69 1,63 1,69 2,56 Honden per huishouden met hond 1,29 1,30 1,30 1,06 Katten per huishouden met kat 1,65 1,63 1,72 1,37 Aantal huishoudens met minstens één hond 905.000 478.000 384.000 43.000 Aantal huishoudens met minstens één kat 1.197.000 619.000 493.000 85.00 Deze figuur beschrijft per gemeente het aandeel huishoudens met problematische schulden ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de populatie. Door met de muis over de grafiek te gaan wordt per jaar ook het absolute aantal huishoudens met en zonder geregistreerde problematische schulden getoond En toen bedroeg landelijk het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden €24.700 per jaar. Een gemiddeld huishouden bestaat uit 2,2 personen. Besteedbaar inkomen is het inkomen na aftrek van belasting en premies, inclusief toeslagen, vakantiegeld etc. Zoals je ziet zit er een behoorlijk verschil tussen het modaal inkomen (weliswaar bruto.

 • Wonen Limburg Panningen.
 • Minecraft get custom heads.
 • Dropshotten op snoek.
 • Zoo Wuppertal map.
 • Mahjong Solitaire.
 • Technogym BENELUX.
 • Wafels bakken.
 • 3 ingrediënten recepten.
 • De kronieken van narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast full movie.
 • Smartphone geschikt voor gehoorapparaat.
 • Blue Nile Gorge.
 • Bospop 2019.
 • Wc betegelen of niet.
 • DogsIncluded Nederland.
 • Vanillestokjes Sligro.
 • Lunagang osrs.
 • Volkoren noodles Dirk.
 • Peesplaatontsteking voet in gips.
 • Pasen hoofdletter.
 • Mepal broodtrommel Tijger.
 • Oorbellen set zilver.
 • Auto ontvochtigen.
 • Grote Clubactie 2019 inloggen.
 • 28 Days Later.
 • Klysma apotheek.
 • Jfk airport code.
 • Verouderen 7 letters.
 • Google sphere spinner.
 • Kosten Almelose Ruiterdagen.
 • Islam quiz 50 vragen.
 • Marokkaanse salade AH.
 • Deutsche Lottozahlen heute.
 • Mentos kauwgom.
 • Bloons TD Battles may mod download.
 • Behandeling verstikking.
 • Catalpa bignonioides 'Nana of bungei hoogstam bolvorm.
 • Reisdagboek Hema.
 • Wilde bijen in de stad.
 • Lexilogos Arabic Latin.
 • Gratis oefenexamen trekkerrijbewijs.
 • Vega mascara.