Home

Non verbale communicatie spel

Non-verbale communicatie Als je non-verbaal met elkaar communiceert dan praat je niet. Denk aan gebaren als wijzen of zwaaien. Ook onze gezichtsuitdrukkingen en onze lichaamshouding horen bij de non-verbale communicatie. Activiteit/Experiment - Begin met het volgende spel, Alle werkvormen op een rij. Doorzoek of filter alle werkvormen per categorie, thema, tijd, groepsgrootte, teamvorm of je eigen zoekterm 25 leermiddelen gevonden over non-verbale communicatie, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Verder spelen emoties een belangrijke rol. Voorbereiding Tijd Geen Stap 1 • Ontdekken Kies een collega met wie je in gesprek gaat. Jouw collega vertelt hoe haar dag tot dat moment verlopen is: wat heeft ze gedaan en hoe heeft ze dat ervaren. Luister goed en observeer haar lichaamstaal, haar non-verbale communicatie. Wat valt je op

werkvormen.info Overzicht werkvorme

Non-verbale communicatie: opdrachten. U kunt direct de opdrachten maken of eerst de theorie doornemen. Opdracht 1, 2 en 3 hebben betrekking op Elementen van non-verbale communicatie . Opdracht 4 en 5 gaan over Non-verbale communicatie in het taalonderwij Voorbeelden van Non-verbale communicatie De interpretatie van nonverbale communicatie luistert nauw en is tevens cultureel bepaald. Hoe dan ook door goed te letten op de nonverbale communicatie en erop in te spelen kun je de uitkomst van een gesprek beïnvloeden Voorbeelden van non-verbale communicatie op jonge leeftijd zijn: het wijzen naar objecten, het pakken van je hand en je meenemen en het aangeven van een speeltje of een boekje. Allemaal manieren om te communiceren zonder woorden Communicatie vindt plaats op twee niveaus a. door middel van verbale communicatie, dat wat je letterlijk zegt b. non-verbaal, zonder woorden: communicatie door middel van je houding, gebaren, gedrag, de toon waarop je spreekt, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking Non-verbale communicatie is belangrijk omdat via dit communicatie niveau gevoelens e

10 tips om jouw non-verbale communicatie nog te verbeteren. Goede communicatie is de basis voor elke succesvolle relatie, zowel persoonlijk als professioneel. Naast communicatie met woorden, of verbale communicatie (VC), communiceren we ook non-verbale communicatie (NVC), ttz gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen, houding, gebaren, oogcontact, aanraking, ruimte, stem, En dus telt je non-verbale communicatie zwaar mee. En al is de verleiding groot om vooral de inhoud in te duiken en je te laten leiden door vooral gedachtes (met het gevaar dat het erg vermoeiend wordt), blijft ons hele systeem dorstig non-verbale expressies van het beeldscherm absorberen om gevoelens van de ander in te schatten Non-verbale communicatie spelen kunnen bijna net zo leuk om te spelen als die waarin de deelnemers gaan in gesprek zijn. Als een bonus, de spelers leren lessen over menselijk gedrag wanneer zij aan stille spelen op feestjes of op het werk deelnemen 3 Non-verbale communicatie in de werksituatie van de klant 47 3.1 Spelen van werksituaties 47 3.2 Experimenteren met lichaamstaal en status naar aanleiding van werkvragen 50 4 Werken met essenties 53 4.1 Zoeken naar essentie 53 4.2 Werken met beelden, naar Boal 56 5 Werken. Communicatie bestaat voor ruim 80 procent uit non-verbale communicatie. Wat je zegt is belangrijk, maar nog belangrijker is hoe je de boodschap overbreng - je gebruikt er namelijk al je zintuigen bij. Ook voor de klas wordt veel informatie non-verbaal overgedragen

Het Centrum voor Lichaamstaal is 's Werelds #1 Lichaamstaal Training voor Business, opgericht door Patryk & Kasia Wezowski. Ze ontwikkelden tientallen tools voor non-verbale communicatie voor onderhandelingen, verkoop, leiderschap, rekrutering, coaching en training. Hun methodologie wordt getraind door 45 partners in 15 landen Maar ja, non-verbale communicatie 'rules' in communicatie dus ik voeg er graag een toe aan je repertoire. Je kan er gelijk mee oefenen. Waarom je dit wil weten! Maak een opname van een willekeurig gesprek, draai de film versneld en zonder geluid af en je ziet onmiddellijk de karakteristieke houdingen van de gesprekspartners Non verbale communicatie kan op drie manieren een rol spelen in gesprekken: Non-verbale gedrag is op zichzelf duidelijk Woorden zijn niet altijd nodig om ergens mee in te stemmen of iets af te keuren in een gesprek. Signalen zoals ja knikken, glimlachen en een duim opsteken geeft aan dat die persoon het wel met je eens is Je hebt geluk! Ik heb net mijn nieuwe boek geschreven: 101 Team Building Exercises Bestel het nu op: https://geni.us/teamexercisesEen must voor iederee..

02-09-2019 Non Verbaal → non-verbale communicatie Het Loopje II . Bewust worden van je eigen lichaamstaal. Goed observeren. Energiek werken met non-verbale communicatie. 16-03-2017 Non Verbaal → non-verbale communicatie Boetseren . Boetseer de acteur en experimenteer met non-verbaal gedrag Sporer en Schwandt (2006) lieten zien dat we meningen over anderen niet alleen baseren op wat ze zeggen, maar dat visuele en vocale cues ook een belangrijke rol spelen. Aan de hand van een artikel van Claeys en Cauberghe (2014) laat ik als communicatiespecialist zien hoe belangrijk non-verbale communicatie is in crisissituaties Non verbale communicatie Ik ben de opleiding beweging, dans en spel begonnen omdat ik meer wilde doen met non-verbale communicatie binnen mijn werk als hulpverlener. Daarnaast ben ik zelf een bewegingsmens en heb een passie voor expressief dansen Vooral de intonatie en de mimiek spelen hierbij een grote rol. Non-verbale communicatie communiceert over de verbale communicatie. Bij twijfel over de waarheid van de boodschap of de oprechtheid van de spreker wordt aan de non-verbale communicatie meer geloof gehecht dan aan de verbale communicatie Op Springest vind je 60 non-verbaal communiceren opleidingen, trainingen & cursussen. Lees ervaringen van deelnemers, vraag info aan of schrijf je direct in

Nonverbale communicatie Communicatie is er altijd en overal. Men kan niet niet communiceren. Niet alle communicatie is via gesproken taal. Ook nonverbale communicatie vindt voortdurend plaats middels lichaamstaal, lichamelijk contact, mimiek, houdingsexpressie, gebaren, bewegingsexpressie, oogbewegingen, zintuigen, geuren, intonatie en meer Hetzelfde geldt voor een telefoongesprek. Dit is louter verbale communicatie. Ben je echter aan het bellen via een bepaalde app en zet je vervolgens ook de camera aan, dan komt er plotseling ook non-verbale communicatie in het spel, wat het gesprek een hele andere kant op kan doen gaan

non-verbale communicatie - Zoeken - Leermiddelen - KlasCemen

Non-verbale communicatie. Het spel rekent af met een van de hardnekkigste problemen die je hebt als je met onbekenden samenspeelt: het gebrek aan communicatie. Natuurlijk,. Non verbale communicatie Telepathische communicatie Gedachte communicatie 6 Als je iets verkeerd opvat dan noem je dit foutieve.? Opvatting Interpretatie Feedback Wat is letterlijk de betekenis van communicatie? Het ontvangen van een boodscha Non-verbale communicatie: Hoewel de wetenschap van lichaamstaal een redelijk recente studie is, pas zo'n zestig jaar oud, is de lichaamstaal zelf natuurlijk al zo oud als de mensheid en op dat moment, een rol spelen. Iedereen zendt een bepaalde boodschap uit

Non verbale communicatie. Mimiek van de man, oefening voor het herkennen van de meest voorkomende emoties aan de hand van de mimiek Non-verbale communicatie spelen kunnen bijna net zo leuk om te spelen als die waarin de deelnemers gaan in gesprek zijn. Als een bonus, de spelers leren lessen over menselijk gedrag wanneer zij aan stille spelen op feestjes of op het werk deelnemen, waar moreel gebouw is cruciaal voor een harmonieuze werkplek

Non-verbale communicatie: opdrachten - Digidac

Voorbeelden van Non-verbale communicatie - Entrepreneur

Non-verbale communicatie (of analoge communicatie) omvat elke vorm van uitwisseling van boodschappen tussen mensen of dieren via niet-talige signalen.Deze communicatie zonder woorden is ruimer dan non-verbaal gedrag (lichaamstaal in engere zin) waar het meestal toe gereduceerd wordt. Dit wordt verhelderd door de indeling van communicatie naargelang de boodschap wordt overgebracht met of zonder. Onderzoekers toonden aan dat slechts 7 procent van wat iemand voelt, in woorden wordt uitgedrukt. Zouden ouders de lichaamstaal van hun kind niet snappen, dan zou meer dan 90 procent van zijn gevoelens, gedachten en bedoelingen hen ontgaan. Bij kinderen speelt de non-verbale taal een nog belangrijker rol in de communicatie dan bij volwassenen

Video: Communicatie: verbaal en non-verbaal - De Leukste Kindere

Non-verbale communicatie: Gebaren Non verbale communicatie bepaalt voor 80 procent hoe we zullen overkomen bij iemand en daarom hebben we ook allerlei manieren ontwikkeld om onszelf op non-verbaal zo comfortabel mogelijk en efficiënt uit te spelen naar anderen

Non-verbale communicatie is dát wat je vertelt, met allesbehalve de inhoudelijke boodschap. Hieronder vind je een opsomming van 6 non-verbale aspecten waar je je bewust van mag zijn tijdens je presentatie. Pas de tips toe die ik per aspect benoem, en jij maakt met jouw presentatie gegarandeerd meer impact. 1 Welnee, communicatie is namelijk een spel en door de spelregels beter te begrijpen kan ook jij assertiever zijn in communicatie. In dit artikel leer je de 5 belangrijkste spelregels voor assertiviteit. Assertiviteit regel #1: Actie is reactie. Wanneer je met iemand communiceert vindt er een interactie plaats tussen jou en de ander In het onderzoek naar samenwerking en samenspel van jonge kinderen wordt geen doelbewust onderscheid gemaakt tussen non-verbale handelingen en verbale uitingen. Dit is wel relevant om te doen, omdat non-verbale handelingen en verbale uitingen twee verschillende variabelen zijn Geschatte leestijd: 8 minuten Je kunt ervoor kiezen om niet te spreken, maar non-verbaal kun je nooit stil zijn. In dit artikel legt Anne Beale (auteur, sociaal psychologe en expert op het gebied van non-verbale communicatie) de grondbeginselen uit van lichaamstaal en hoe je kunt begrijpen wat het vertelt over de gevoelens van mensen

19. Non-verbale communicatie- uitstraling en lichaamstaal Module Effectief communiceren. Universiteit / hogeschool. Fontys. Vak. Communicatietheorie. Geüpload door. Littlemissvocal . Academisch jaar. 2016/201 Non-verbale communicatie Hoogeveen oppert om als arts ook eens een video-interactiebegeleider in te schakelen. Dit kan helpen om de communicatie (nog) beter op de patiënt af te stemmen. Het belang en de betekenis van non-verbale communicatie bijvoorbeeld, wordt sterk onderschat › Non-verbale communicatie kom je continu tegen › Je non-verbale communicatie zegt meer dan 1000 woorden › Tip 1. Je eerste indruk spreekt boekdelen › Tip 2. Het is wat je niet zegt dat er toe doet › Tip 3. Spreken als de Wolf of Wall Street › Tip 4. De non-verbale taal van het lichaam › Tip 5. De spiegels van de ziel › Tip 6 In veel gevallen heeft slechts een bepaalde combinatie van lichaamstekens een betekenis. Vaak is dit afhankelijk van het moment en de situatie. Om goed thuis te raken in de geheimen van de non-verbale communicatie tonen wij op deze site elke dag een lichaamstaal foto met verklarende tekst

home / leerdoelen / persoonlijke leerdoelen / communicatie gesprekstechnieken leerdoelen / non verbale communicatie. Inzicht in non-verbale communicatie. Non-verbale communicatie speelt een grote rol bij uw communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Bewustwording van eigen houding kan de communicatie krachtiger en effectiever maken Waarom non-verbale communicatie (stelselmatig) wordt overschat Geschreven door Marieke Kleinloog op 28 mei 2020 Het lijkt een eeuwigheid geleden, dat we gezellig met z'n allen op kantoor zaten, overleggen hadden in muffe vergaderruimtes en het hele land door crosten op weg naar klanten 'Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is bedoeld voor baby's, p en schoolkinderen van 0-12 jaar die gebruik maken van kindercentra. Pedagogisch medewerkers1 die werken met kinderen van 0-12 jaar vormen de intermediaire doelgroep. Doe Non-verbale communicatie games zijn net zo leuk om te spelen als die waarin de deelnemers in gesprek. Als een bonus, spelers leren lessen over het menselijk gedrag wanneer zij deelnemen aan de stille spelletjes op feestjes of op het werk, waar moreel gebouw is van cruciaal belang voor een harmonieuze werkplek

10 tips om jouw non-verbale communicatie nog te verbetere

Non-verbale communicatie speelt dan ook een grote rol in hun sociale interacties. Britten doen juist het tegenovergestelde. Zij zijn vaak gereserveerd en proberen zoveel mogelijk emoties voor zichzelf te houden, waarbij ook non-verbale communicatie tot een minimum wordt beperkt Verbale en non verbale communicatie. In een gesprek zijn niet alleen de woorden die je zegt belangrijk, de verbale communicatie. Nog belangrijker is de manier waarop je die woorden zegt en hoe je je gezicht of lichaamstaal daarbij gebruikt: de non-verbale communicatie. Je gezichtsuitdrukkingen en lichaamshouding hebben grote invloed

Online coachen: zo werkt het non-verbale spel - Academiu

non verbale communicatie spel - wikisailor

Status en dominantie spelen ook een rol. De persoon met de hoogste status heeft in de meeste culturen het 'recht' de afstand te bepalen of de grens van het gebied van de ander te overschrijden. Houding en Gebaren gebaseerd op de Europese non verbale communicatie. Previous Theoretische verdieping 1. Non-verbale communicatie begint met goed oogcontact. Het lijstje van Forbes trapt af met de focus op oogcontact. Volgens expert Darlene Price verraadt je blik een hoop over je maten van betrokkenheid, interesse en warmte. Kijk je gesprekspartner minstens twee tot drie seconden aan, voor je wegkijkt of je blik op de volgende persoon richt Uit onderzoek is gebleken dat het non-verbale aspect doorslaggevend is voor de effectiviteit van communicatie. De opleiding Non-Verbale communicatie (NVC) is een 2-daagse opleiding voor professionals waarin je de lichaamstaal en andere non-verbale taal van je gesprekspartner(s) systematisch leert waar te nemen, te interpreteren en hier effectief op in te spelen Reset Partner geeft training bij situaties waar emoties en gedrag een rol spelen. Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator als neutrale deskundige de communicatie tussen partijen begeleidt, om tot gezamenlijk gedragen en voor beide partijen zo optimaal mogelijke besluiten te komen

- Non-verbale communicatie is een aanvulling, versterking, herhaling en/of illustratie van verbale spelen _. Een Chinese vrijwillig(st)er leest de volgende zin in de onbestaande taal voor, telkens met een andere emotie. De emotie die hij/zij moet uitdrukken, zal de leerkracht geven Non-verbale communicatie in de praktijk. Als het gaat om non-verbale communicatie leren wij deelnemers om het 'bij jezelf blijven' letterlijk te nemen. Je bent je gewaar van je eigen lichaam. Zowel als je door de gang loopt, een e-mail stuurt of overleg voert. Altijd. Dat klinkt gemakkelijk, maar de uitvoering is knap lastig

5x meer bereiken met non-verbale communicatie Onderwijs

 1. Non verbale communicatie met de mond: Het op de lippen bijten of het met de tong bevochtigen van de lippen duidt op verlegenheid, onzekerheid, aarzeling en besluiteloosheid. Het op elkaar houden van de lippen is een teken van rust en zelfvertrouwen terwijl het open houden van de mond nervositeit, haast, verwondering of verbazing weergeeft
 2. Non-verbale analyse vaardigheden. Non-verbale signalen spelen een grote rol in onze totale communicatie. Het is niet makkelijk om objectief te kijken, we interpreteren non-verbaal gedrag van de ander heel snel en vaak onbewust. Een oordeel vormt zich vliegensvlug
 3. In de superdiverse klassen van de grootstedelijke omgeving spelen vele culturen en gebruiken een rol. Het is voor docenten moeilijk om al deze - soms respectloze - non-verbale communicatie te herkennen, te plaatsen en er goed mee om te gaan
 4. Non verbale communicatie. Wist u dat meer dan 90 % van het effect van uw boodschap wordt gecreëerd door lichaamstaal en non-verbale communicatie zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek en oogcontact? Wilt u het gewenste effect bereiken en impact maken met uw boodschap dan is het belangrijk met deze non-verbale factoren rekening te houden
 5. Hoe om spelletjes te spelen met behulp van non-verbale communicatie Er zijn vele vormen van non-verbale communicatie die vaak uiten meer dan woorden. Omdat veel stille acties zijn universeel en instinctief, ze belangrijk in onze interacties met andere mensen. Non-verbale games zijn een leuke uitdaging die helpt zowe

Lichaamstaal Spel Lichaamstaal Trainin

Tja, emoties in communicatie. Emoties zijn er in allerlei varianten. Zeker in gesprekken zijn ze bewust of onbewust aanwezig. Het is goed om te beseffen dat emoties onze communicatie sturen. Waarschijnlijk weet je het wel dat als je je onzeker voelt dat je communicatie verbaal en non-verbaal anders zal zijn dan wanneer je je krachtig voelt Daarbij spelen onze eigen perceptie en die van onze gesprekspartner een belangrijke rol. Wat je zegt en vooral ook wat je niet zegt, maar laat zien, moeten in balans zijn. Het door Geert gehanteerde begrip non-verbale lek (NVL) is het mechanisme waarmee we die balans, onbewust, in onze communicatie proberen te bereiken Van alle communicatie, is maar liefst 93% non-verbaal. Van die 93% is meer dan de helft lichaamstaal. Vaak passen we lichaamstaal onbewust toe, maar als je weet hoe het werkt, kun je er ook slim gebruik van maken. Non-verbale communicatie is belangrijk tijdens onderhandelingen, tijdens presentaties of sollicitaties Nascholing: Non-verbale communicatie met paarden voor therapeuten en coaches. Paarden zijn vluchtdieren en daarom geprogrammeerd om snel omgevingssignalen te herkennen en daarop te reageren. Ze reageren niet op woorden, maar op non-verbale expressie, zoals lichaamshouding, spierspanning, hartslag. Dat doen ze ook bij jou We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Wil je niet dat jouw gegevens opgeslagen worden middels deze cookies

Één non-verbale communicatie oefening - Academiu

 1. g bij consumenten
 2. g dat non-verbale communicatie meer dan de helft van de totale communicatie bevat. Eerder onderzoek naar non-verbale communicatie is op te verdelen in twee onderdelen
 3. Communicatie mensen in uw omgeving zijn u vreemd. gedragsproblemen opsporen en behandelen en hebt u een spil functie in het kiezen van interventies. TREFWOORDEN verwarde ouderen, communicatie, de helft van de menselijke communicatie is non-verbale communicatie.3,4 Deze wordt begrepen met het limbi
 4. Sterker nog: non-verbale communicatie blijft bij de ontvanger vaak beter hangen dan wat je daadwerkelijk zegt. Goed om rekening mee te houden. Want een deel van die communicatie is dan weliswaar onbewust, het heeft wel een doorslaggevend effect op de manier waarop je overkomt in een gesprek. Dat zit al in de kleinste signalen

Non-verbale communicatie gaat nog verder. Amy Cuddy heeft onderzoek gedaan naar lichaamshouding en wat dat doet met jezelf. Ze deed daarbij een verbluffende ontdekking. Door een bepaalde houding aan te nemen, verander je ook hoe je jezelf ziet, zowel in positieve als negatieve zin Contact bestaat voor 95% uit non-verbale communicatie, oftewel lichaamstaal. Ineke Moerman laat je op een creatieve en verrassende manier zien wat jouw lichaamstaal je zegt communicatie Door Juliette julietteklerkx 1. valkuilen bij actief luisteren 1.1. toenemende deskundigheid snel een klinische blik 1.2. adviezen of oplossingen 1.3. niet genoeg luisteren 1.4. eigen emoties 2. verbale communicatie 2.1. woorden en/of geluiden 3. non-verbale communicatie 3.1. lichaamshouding, bewegingen en mimiek 4. professionele.

Sociale vaardigheden - Non-verbaal gedrag Mens en

 1. g
 2. Non verbale communicatie heet dat, als verzamelterm. Of je nu in een date zit of een salespitch. Je lichaamstaal zegt meer dan je lief is. Veel psychologen beweren zelfs dat anderen meer lezen uit je lichaamstaal dan dat ze luisteren naar wat er uit je mond komt
 3. Effectieve en efficiënte communicatie. Als huisarts moet u non-verbale signalen van patiënten herkennen en meenemen in uw reacties. Maar het is net zo belangrijk dat u zich bewust bent van uw eigen non-verbale gedrag. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten ervan
 4. Het doet ons meteen denken aan bovennatuurlijke krachten, aan het 'zesde zintuig', dat slechts weinigen onder ons bezitten. Maar in dit boek bewijst Marc Salem, mentalist en autoriteit op het gebied van non-verbale communicatie, dat ieder van ons de mentale vermogens bezit om te achterhalen wat anderen denken

Non verbale communicatie - Afstand #53 - YouTub

 1. dset van iemand.Ik noem het niet voor niks ook wel 'Het Gesprek zonder Woorden'. De uitgangspunten van non-verbale communicatie staan als een huis
 2. Non-verbale communicatie zones. Alle mensen hebben bepaalde zones om zich heen. Een soort onzichtbare luchtbellen. Binnen deze luchtbellen worden alleen mensen toegestaan die hier ook thuishoren. In de intieme zone van een mens mogen dus alleen de intimi komen. In de persoonlijke zone komen de mensen met wie een persoonlijk gesprek wordt.
 3. Je non-verbale communicatie zegt meer dan 1000 woorden. Bij iets simpels als iemand zijn hand schudden wordt er al zoveel bepaald. Deze alledaagse handeling geeft aan wie de baas is, wie onderdanig is, of geeft aan dat jullie gelijk zijn. Dit wordt bepaald door de positie van de handen en de druk die je op elkaar uitoefent
 4. Non-verbale communicatie analyse Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het non-verbale deel zo'n 93 % van je communicatie bepaalt. Vertel me meer Om je bewust te maken waar jouw ruimte tot groei zit voeren wij non-verbale communicatie analyses uit. En.non-verbaal liegen lukt niet. We laten je in deze analyse zien waar jou spanningen, onderdrukte emoties en Non-verbale communicatie.
Wat is verbale communicatie? – Vis-ffc

In deze training word je je bewust van je verbale en non-verbale communicatie. Ademhaling, spierspanning, mimiek en lichaamstaal worden behandeld in concrete oefeningen. Met een expert ga je aan de slag met articulatie (mondspieren gebruiken), volume maken met ademsteun en spierspanning. Daarna ga je hetgeen geleerd is in praktijk brengen In de workshop Non-verbale communicatie leer je non-verbale signalen bij anderen te herkennen, te analyseren en erop in te spelen. Je leert ze bovendien actief in te zetten om je effectiviteit te vergroten Veel verschillen in communicatie tussen man en vrouw, of mannen en vrouwen onderling hebben ook te maken met seksualiteit. In een contact tussen man en vrouw spelen seksuele aspecten zeker een rol, hoewel ik het niet met Freud eens ben dat alles altijd met seks te maken heeft

Workshop Communiceren & interacterenvoedingsinfoEen waardevol dagje samenzijn - Training, Coachingbol

werkvormen.info-FPOU

Hoe speelt non-verbale communicatie een rol bij

Goede communicatie is de basis voor elke succesvolle relatie, dit zowel professioneel als persoonlijk. Communicatie verloopt op 3 niveaus: Verbaal (7%): Je woorden, de boodschap die je overbrengt. Para-verbaal (38%): Je stem, je intonatie en je spreektempo. Non- verbaal (55%): Je houding, je mimiek, je bewegingen, hoe je eruit ziet en of je oogcontact maakt Non-verbale communicatie gebeurt voor een groot deel 'fysiek' via je gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshouding. Daarnaast heeft ook je stem veel impact. Denk aan volume, snelheid en de intonatie die je gebruikt. Zo kan je met je lichaamstaal en stemgebruik je uitstraling ondersteunen of volledig saboteren 4. Het effect van je non verbale communicatie op jouzelf. We hebben het uitgebreid gehad over het feit dat non verbale communicatie van grote invloed is op je omgeving. Mensen reageren daar op. Wij merken dat dit gegeven er toe leidt dat je bijna automatisch aanneemt dat je door de lichaamstaal van iemand te lezen, interpreteert hoe diegene.

 • SVR.
 • Twentsche Golfclub.
 • Dagboek met slot goedkoop.
 • Ketoconazol crème hoofdhuid.
 • Sharpei opvoeden.
 • Neuscorrectie kapje eraf.
 • Keukenkast ophangen gipswand.
 • Oosterse karmozijnbes onkruid.
 • Hunkemöller boxer.
 • Trouwen in het buitenland Turkije.
 • Antihistamine apotheek.
 • Rolverdeling man vrouw CBS.
 • Rozemarijn roken.
 • Jessie Maya Instagram.
 • Oogwit kat.
 • Geplande evenementen in Münster.
 • Reisadvies Nederland België.
 • Lunchroom Bergschenhoek.
 • Kralen armband kind.
 • Rechte zomerjurken.
 • Gemeente Woensdrecht bellen.
 • Unerase.
 • Niacine flush.
 • Muziek op USB zetten imac.
 • Samenstelling gezelschapsaquarium.
 • Freerunning Sint Niklaas.
 • Image to video.
 • Telefoon uitlezen op afstand gratis.
 • Griekse gele rijst.
 • Psychopathie kenmerken.
 • Fixer Upper episodes.
 • Remeha qSense handleiding.
 • Varta Gel batterij 100Ah.
 • Jaguar XE occasion.
 • Spinnenweb schminken makkelijk.
 • Russian Sleep Experiment Creepypasta.
 • Buikband zwangerschap HEMA.
 • Cast seeds of Yesterday.
 • PH waarde zwembad te hoog.
 • Kinderboerderij verjaardagsfeestje.
 • Grappige motto's.