Home

CCU afkorting

ccu Ccu heeft de volgende betekenissen: FCCU - RCCU, Belgische politiedienst die onderzoek doet naar computercriminaliteit. Coronary care unit, de hartbewakingsafdeling in een ziekenhuis Een hartbewakingsafdeling (ook coronary care unit, afgkort CCU) is een afdeling in een ziekenhuis waar patiënten met ernstige hart- en vaataandoeningen behandeld en in de gaten gehouden worden. Op de afdeling worden de patiënten 24 uur per dag bewaakt met behulp van medische apparatuur om snel op te kunnen treden bij complicaties en de lopende behandelingen te kunnen uitvoeren en de effecten ervan te monitoren Coronary care unit = De coronary care unit ( CCU ), soms hartbewaking genoemd, is een afdeling in een ziekenhuis waar patiënten met ernstige hart- en vaataandoeningen behandeld worden

CCU - Vertaling Engels-Nederlands. Vertalingen CCU EN>NL. CCU (Afkorting) camerabesturingseenheid ; communicatie-besturingseenheid. Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `CCU`. EN: CCU nurse NL: CCU-verpleegkundige. EN: CCU (coronary care unit) NL: hartbewaking/CCU CCS en CCU. Een snelle en goedkope manier om op korte termijn grote broeikasgasemissie reducties te realiseren is door afvangen en opslaan van CO2 via CCS of hergebruik van CO2 met CCU. In het geval van CCS wordt de CO2 in superkritische toestand in de bodem opgeslagen

Afkortingen in cardiologie D D1 t/m D4 Diagonaal takken, aftakkingen van de LAD (RDA) richting het anterolaterale gedeelte van de linker ventrikel. DCM(P): Dilaterende CardioMyopathie DDD/DDI(R): nomenclatuur voor het type en de instelling van een pacemaker.Bij een DDD pacemaker wordt zowel in de rechter boezems als de rechter kamer gesensed en gepaced Verklarende lijst afkortingen Hieronder vindt u de afkortingen die in medische brieven worden gebruikt en hun verklaring. Klik op het teken van uw keuze om snel naar de juiste afkorting te gaan CFR - Caen, France Carpiquet CGY - Cagayan De Oro, Philippines - Lumbia Airport CAG - Cagliari, Sardinia, Italy Elmas PLS - Caicos, Turks And Caicos Islands - Providenciales CNS - Cairns, Queensland, Australia - Cairns International Airport CAI - Cairo, Egypt International CJA - Cajamarca, Peru - Cjamarca Airport CJC - Calama, Chile - El Loa Airport CCU - Calcutta. PNEA is een afkorting voor 'psychogene niet-epileptische aanvallen'. Reden voor de wijziging is dat een Nederlandse term makkelijker te begrijpen is voor patiënten en ook dat dit de term is die gebruikt wordt door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie Looking for online definition of CCU or what CCU stands for? CCU is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms The Free Dictionar

Our CCU is the brain of the GHP™ autopilot system, containing sensory equipment used to determine heading and rate of turn. Connect the CCU to the NMEA 2000® network to communicate with your GHC™ 10 and an optional NMEA 2000-compatible device Wat is Porthos? Nederland heeft duidelijke klimaatdoelstellingen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49% zijn teruggedrongen en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Eén van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het afvangen van CO2 om het vervolgens te gebruiken of ondergronds op te slaan (Carbon Capture Utilisation and Storage, [ Wat is de betekenis van CCU? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord CCU. Door experts geschreven Overdracht aan professionele hulpverlening. Bij het verlenen van Eerste Hulp vinden een aantal belangrijke overdrachtsmomenten plaats. De eerste overdracht is die van het slachtoffer of omstanders op de hulpverlener, zij vertellen hem wat er gebeurd is en wat er op dit moment aan de hand is

CCU - betekenis-definitie

 1. Wat betekent CCU? CCU staat voor Cardio-Care-afdeling. Als u onze niet-Engelstalige versie bezoekt en de Engelse versie van Cardio-Care-afdeling wilt zien, scrolt u omlaag naar de onderkant en ziet u de betekenis van Cardio-Care-afdeling in het Engels
 2. CCU staat voor 'coronary care unit' en wordt ook wel hartbewaking genoemd. Een patiënt wordt opgenomen op de hartbewaking als deze speciale zorg nodig heeft bij hartklachten, bijvoorbeeld na een hartinfarct, pijn op de borstklachten, na een PCI (percutane coronaire interventie, dotterbehandeling) of bij hartritmestoornissen
 3. Op deze pagina een tabel die afkortingen, medische termen en een aantal moeilijke woorden verklaart. Deze vinden hun toepassing in de biochemie, reguliere-, alternatieve-, additieve- en complementaire geneeskunde. In deze tabel staan alle woorden die met een 'C' beginnen. Voor de andere letters van het alfabet hebben we aparte pagina's gemaakt
 4. P2000. De hulpdiensten maken gebruik van afkortingen en termen om een korte melding zo informatief mogelijk te maken. Iedere hulpdienst beschikt over zijn eigen afkortingen met betekenis naast de algemene afkortingen
 5. Als CCU-verpleegkundige bied je gespecialiseerde zorg aan patiënten met ritme- of geleidingsstoornissen of acute cardiale aandoeningen. Je stelt de juiste hulpvragen vast en samen met de cardioloog vorm je een team in de diagnose en behandeling in dit dynamische en hoog complexe specialisme

Hartbewakingsafdeling - Wikipedi

CC. Carbon copy. Optie van e-mail waarbij een kopie van een e-mailbericht ter informatie ook naar andere personen wordt gestuurd, waarbij alle geadresseerden kunnen zien welke personen ook een kopie hebben ontvangen. Gevonden op http://www.emazing.nl/woordenlijst.htm CCU may refer to: . Cambodian Confederation of Unions, a Cambodian national trade union centre; Camera control unit, for a video camera; Carbon capture and utilization, recycling carbon emissions for fuel; Compañía de las Cervecerías Unidas, a Chilean drinks and beer company; Common Cold Unit; Confederation of Canadian Unions, a labour union central in Canad Title: Coronary Care Unit (CCU) Author: Catharina Ziekenhuis Created Date: 3/27/2014 10:37:05 A Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten ccu - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen UK. The IET defines a consumer unit, also known as a consumer control unit or electricity control unit, as a particular type of distribution board comprising a type-tested co-ordinated assembly for the control and distribution of electrical energy, principally in domestic premises, incorporating manual means of double-pole isolation on the incoming circuit(s) and an assembly of one or more.

Vaak worden er afkortingen gebruikt. In de tabel staan algemene termen en woorden die worden gebruikt voor lichaamsfuncties, lichaamsdelen, een toestand, handelingen, situaties, enz. Ook staan er benamingen in die worden gebruikt voor een aantal algemene (ziekte)verschijnselen, maar geen namen van specifieke ziekten en aandoeningen Bezoekregeling Hartbewaking (CCU) Op de afdeling Hartbewaking (ook wel CCU genoemd, de afkorting van Coronary Care Unit) worden patiënten met ernstige hart- en vaataandoeningen behandeld en met behulp van medische apparatuur 24 uur per dag in de gaten gehouden

CCU - 2 definities - Encycl

Op de hartbewaking, ook wel de Cardiac Care Unit (CCU) genoemd, krijgt als u intensieve verpleging met hartbewaking. Dit heeft u nodig als een hartprobleem een (dreigende) verstoring van uw gezondheidstoestand veroorzaakt. Telefoon: 071 582 8075 Routenummer: 370 (C3) Wachttijde Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van IC inzichtelijk te maken.. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van IC en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas dan de verwijzing naar deze doorverwijspagina aan, zodat toekomstige bezoekers direct op de juiste pagina terechtkomen Vertalingen CCU EN>ES . CCU (Afkorting) UCC (Afkorting) Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `CCU` Voorbeeldzinnen laden.... Download de Android App Download de IOS App. Zojuist vertaald EN>ES: CCU EN>ES: achievement EN>ES: achievemen

CCU: Coronary Care Unit; Hartbewaking CEH: Centrum Eerste Hulp Chemoreflexmeting: Meting van de chemoreceptoren. Met het inademen van het eigen geproduceerde koolzuurgas, eventueel in combinatie met een lage zuurstof, kunnen de twee typen chemoreceptoren gemeten worden. CI: Cardiac Index. (zie cardiac output CO) CMP: Cardiomyopathie CO: Cardiac. afkortingen die worden toegepast op de afdeling Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis: AAA aneurysma aorta abdominalis ACS acuut coronair syndroom(=OAP) AF CCU coronary care unit CFR coronaire flow reserve CMP cardiomyopathie COCM congestieve cardiomyopathie CV cardioversie CVD.

CCU - Vertaling Engels-Nederland

 1. cc is de afkorting van: kubieke centimeter. Tegenwoordig wordt gesproken over milliliter (ml.). De CCU is de bewakingsafdeling voor acute hartpatiënten. Een CD4 cel is een T-helper cel die zorgt voor de uitrijping van de infectie-bestrijdende cellen van het lichaam. Ze worden genoemd naar de CD4 moleculen die ze met zich meedragen
 2. Uw familielid ligt op de afdeling ICU/CCU en krijgt een SSEP-onderzoek. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. SSEP-onderzoek is de afkorting van Somatosensory Evoked Potential-onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de zenuwbanen onderzocht die het gevoel in de armen en benen 'doorseinen' naar de hersenen
 3. imaal twee tussenlandingen. De vliegtijd Eindhoven - Kolkata (EIN-CCU) is gemiddeld 17 uur en 50
 4. CCU-hosp. De arts noteert de medische voorschriften op een geel voorschriftenblad die dagelijks aangemaakt wordt. Indien er gedurende de dag aanpassingen moeten gebeuren aan de behandeling noteert de arts zijn of haar orders manueel op dat document. afkortingen en hun betekenis

AFKORTINGEN.....45. 5 Samenvatting In onderstaande samenvatting staat een opsomming van de aanbevelingen die in de richtlijn zijn postoperatief opgenomen worden op de IC, MC, CCU of PACU dienen lokaal afspraken gemaakt 35 te. Lijst gebruikte afkortingen CCU = Computer Crime Unit FCCU = Federal Computer Crime Unit FOD = Federale Overheidsdienst NAVAP = Non-activiteit voorafgaand aan de pensionering RCCU = Regional Computer Crime Unit VSOA = Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt VVSG = Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeente Intermediate bulk containers (also known as IBC tote, IBC tank, IBC, or pallet tank) are reusable, multi-use industrial-grade containers engineered for the mass handling, transport, and storage of liquids, semi-solids, pastes, or solids. The two main categories of IBC tanks are flexible IBCs and rigid IBCs

CCS en CCU - CE Delf

(SEH is de afkorting van spoedeisende eerste hulp, CCU van Coronary Care Unit in het Nederlands wel genoemd 'hartbewaking') Foto geheel boven: de eerste medewerker van locatie Vlietland die vandaag de coronaprik kreeg toegediend, foto onder haar collega in Rotterdam die daar als eerste werd geprikt, fotocollage midden brengt de levering van het vaccin in beeld (bron foto's Franciscus Gasthuis. Als je in contact komt met de cardiologie, komt er vaak veel op je af. Veel nieuwe termen, onbegrijpelijke afkortingen.Meerdere namen voor hetzelfde ding.Tel daarbij op dat dingen in de volksmond vaak anders genoemd worden, en de verwarring is compleet. Dit woordenboek brengt hoop ik wat duidelijkheid.De termen worden als volgt beschreven: Ook wel genoemdDe [ Oude en Nieuwe Afkortingen in de zorgsector Afkorting Betekenis Uitleg A/ anamnese ziektegeschiedenis a.b. antibiotica AD auriculus dexter rechteroor AD amenorroeduur duur van het uitblijven van de menstruatie ADS auriculus.. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een regeling voor mkb'ers met omzetverlies door coronamaatregelen. TVL Q1 2020 aanvragen kan naar verwachting begin februari bij RVO (Rijksdienst) Coronairen. De verschillende coronairen op een rijtje: Arteriae coronaire Rechter hoofd coronair. Rechter coronair arterie (aftakkingen

CCU bestandsextensie. De tabel hieronder bevat nuttige informatie over de bestanden met de extensie. Het antwoord op vragen zoals: Wat is het .ccu bestand? Welke software heb ik nodig om het bestand .ccu openen? Hoe kan een .ccu bestand openen, bewerken of afdrukken? Hoe kan ik converteren .ccu bestanden naar een andere indeling Uw familielid ligt op de afdeling ICU/CCU en krijgt een S.S.E.P.-onderzoek. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. S.S.E.P.-onderzoek is een afkorting voor Somatosensory Evoked Potential-onderzoek. Tijdens dit onderzoek worden de zenuwbanen onderzocht die het gevoel in de armen en benen 'doorseinen' naar de hersenen Ook hbo-v studente Renée verbaasde zich over het taalgebruik in de zorg, toen ze net begon. ' Het medisch vakjargon was nog tot daar aan toe, maar al die afkortingen kostten me heel wat hoofdbrekens.' Op Facebook legden we een aantal van die vaktermen voor, en vele grappige uitsprake 4 Niet wachten, maar vandaag beginnen met waterstof; dan zijn we er straks klaar voor Er is veel animo om met duurzame en klimaatneutrale waterstofprojecten aan de slag te gaan, blijkend uit een heel scala van meer dan 100 initiatieven in de industrie, he

Verklarende lijst afkortingen - Cardiologie Snee

Waar staat de afkorting PiCCO voor? Pulse Contour Cardiac Output..en de i..die is verzonnen Hemodynamische monitoring d.m.v. PiCCO is a) Invasief b) Minimaal invasief c) Niet invasief Antwoord: B CVL PULSIOCAT Afkorting:l\IU• te centrale testuringsunit zorgt ervoor dat de centrellijnen met de juiste vertraging worden uitgelezen• Verder bevat de CCC het busregister voor de databus, het instructieregister, de centrale klok en de verwerkir.gs­ eerteid var èe zeretestene Afkorting: CCU, Central Centrel Unit

IATA codes luchthavens • opreis

Author: k.van.der.velde@umcg.nl Created Date: 8/3/2018 1:56:22 P Belangrijk: Screening op coronaklachten. Het Elkerliek screent alle patiënten, bezoekers en begeleiders bij binnenkomst op coronaklachten. Sneller door de screening CCU verpleegkundige St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, Circulation Practitioner i.o. 2017/2018 Abstract Doelstelling: Met behulp van de onderzoeksgegevens aantonen dat het gebruik van de ClearSightTM een toegevoegde waarde heeft binnen de behandeling van de acute hartfalen patiënt met milrinon op de CCU, met als uiteindelijke doelen Met een slokdarmechocardiografie krijgen we inzicht in de structuur en functie van het hart. Via de slokdarm brengen we een slang tot vlakbij het hart Stuttgart, Duitsland - Een mijlpaal op het vlak van verkeersveiligheid: op 31 maart 2018 wordt het automatische noodoproepsysteem 'eCall' - een afkorting van 'emergency call' - verplicht in de Europese Unie. Dat houdt in dat er op elk moment een digitaal systeem in de wagen aanwezig is dat bij een ongeval automatisch hulp inroept

(Poli)kliniek voor epilepsie SEI

Overzicht van alle diensten, centra en eenheden in UZ Leuven Wanneer dient NIV te worden gestart? Het onderwerp Wanneer s tart non-invasieve beademing tijdens acute respiratoire insufficiëntie bij COPD wordt uitgewerkt in verschillende modules. Specifieke aanbevelingen en onderbouwing kunt u vinden in deze (sub)modules

Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken De klinische zorg wordt steeds intensiever, de behandelduur neemt af en snellere diagnoses zijn nodig. Indien het ziekenhuis beschikt over een Eerste Hulp, OK-faciliteiten, verloskamers of intensieve zorgafdelingen (IC/CCU/MC) is een scala aan laboratoriumonderzoeken met (zeer) korte responstijden onontbeerlijk TMI biedt banen in de zorg in binnen- en buitenland, voor verpleegkundigen, artsen en paramedici. Ga aan de slag als gedetacheerde of als ZZP'er

CCU - What does CCU stand for? The Free Dictionar

Course Computer Unit (CCU) Garmi

CO2 is de afkorting van koolstofdioxide. (CCU). De tuinbouw gaat meer CO2 afnemen om de planten in de kas te laten groeien. Met CO2 en duurzame stroom is het bijvoorbeeld ook mogelijk om plastics of synthetische brandstoffen te maken, bijvoorbeeld voor de luchtvaart Ritmestoornissen CCU 1 Paroxysmale tachycardieen Tachycardie is plotseling ( Paroxysmaal ) opgetreden. Frequentie is hoger dan 110 bpm. Meestal Paroxysmale Atrium Tachycardie(PAT) Snelle plotselling CCU - Coronary Care Unit; Hartbewaking ; CEH - Centrum Eerste Hulp ; CI - Cardiac index (zie CO) CMP - Cardiomyopathie ; CO - Cardiac output. Hartminuutvolume (in liter/min). Geïndexeerd naar lengte en gewicht spreekt men van Cardiac Index (CI). CPAP - Continuous positive airway pressure. CRT - Cardiale resynchronisatie therapie Batterij is een afkorting voor de term accu. Het slaat elektrische energie op elektrochemische basis op en is oplaadbaar. Zogenaamde secundaire cellen kunnen in serie of parallel worden geschakeld om de bruikbare capaciteiten of elektrische spanning te vergroten. Beide varianten zorgen voor een verhoging van de totale energie-inhoud Crohn. Ze worden wel samen gevat onder de afkorting CCU. Zie boven. Coma: Coma is een zware vorm van bewustzijnsverlies, waarbij de patiënt de ogen niet opent, niet spreekt en geen opdrachten uitvoert, op welke manier hij daartoe ook wordt geprikkeld. Het verschil met slaap is dat de patiënt niet kan worden gewekt. Coma is een gevolg van ee

 • Heine DELTA 20T.
 • Vervoert een traumahelikopter patiënten.
 • Kokosolie huid.
 • Jessie Maya Instagram.
 • Rooster Malkander.
 • Team Rocket motto.
 • Abdominal Crunch Technogym.
 • Kunstmatige radioactiviteit.
 • Hoe is het Great Barrier Reef ontstaan.
 • GPS sleutelvinder.
 • Amadeus Lyceum steekpartij.
 • Schooltv de koe.
 • Bureau agenda 2021 A4.
 • Boko haram region.
 • Buy 3D print models.
 • Natuurlijke bevalling.
 • Natuurlijke anticonceptiepil.
 • Wereldwinkel kalender.
 • Dikke witte afscheiding begin zwangerschap.
 • Waterlelies van Gogh.
 • Tbs kliniek Breda.
 • Wat is scapulothoracaal ritme.
 • Yamato Drummers Tour 2019 Nederland.
 • Organic Apotek.
 • La Pet Zwart.
 • Finecto Oral.
 • Wormen in ontlasting vanzelf over.
 • Weleda deodorant.
 • Songfestival ranking.
 • Autocorrect uitzetten.
 • Sirius ster knippert.
 • Evohome actie.
 • Van Porto naar Azoren.
 • Escape Hunt Brussel.
 • Floki Ragnar.
 • Lightroom Classic downloaden.
 • Mahjong Solitaire.
 • Cul de sac meervoud.
 • Grauwe wilg.
 • Surinaamse kip kerrie slowcooker.
 • Mijn dochter wordt 3 jaar.