Home

Vlaamse Gemeenschap Vlaams Gewest

Vlaams Gewest - Wikipedi

 1. Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Het werd op 8 augustus 1980 bij wet vastgesteld, evenals het Waals en het Brussels gewest. Meestal wordt het Vlaams Gewest (met of zonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gewoon Vlaanderen genoemd. Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten
 2. De Vlaamse Gemeenschap is de grootste gemeenschap van het land qua inwoners. Geschiedenis. Vlaanderen besliste in 1980 om de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest samen te voegen. Juridisch was het de raad van het Vlaamse Gewest die al haar bevoegdheden unaniem overdroeg aan de Vlaamse Gemeenschap
 3. de Vlaamse Gemeenschap; de Franse Gemeenschap; de Duitstalige Gemeenschap. De drie gewesten zijn bevoegd voor de grondgebonden materies zoals milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid: het Vlaams Gewest; het Waalse Gewest; het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 4. Vlaamse overheid Alles over de organisatie en structuur van de Vlaamse overheid, de 10 beleidsdomeinen en hun contactgegevens. Werking en structuur Vlaamse Regering (opent in nieuw venster) Vlaams Parlemen
 5. Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering oefenen de wetgevende macht uit van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams parlement bestaat uit 124 parlementsleden. 118 leden worden rechtstreeks verkozen in het Vlaamse Gewest en zes leden, die hun woonplaats op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, worden eveneens rechtstreeks verkozen door de Nederlandstalige kiezers van dat gewest
 6. De Duitstalige Gemeenschap omvat alle inwoners van de negen Duitstalige gemeenten in het oosten van België. De gewesten. België is daarnaast verdeeld in drie gewesten: het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Vlaamse Gewest strekt zich uit over het grondgebied van de vijf Vlaamse provincies

Vlaamse Gemeenschap - Wikipedi

De gewesten zijn de gebiedsgebonden overheid en de gemeenschappen de persoonsgebonden overheid. Dat zegt je natuurlijk vrij weinig. Waar het op neerkomt is dat het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap over andere dingen beslissen. Het Vlaams Gewest gaat over de economie, de landbouw, de infrastructuur en het openbaar vervoer. De Vlaamse Gemeenschap gaat over het onderwijs, de sport, de media en cultuur Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid. U ontvangt een kopie van uw bericht Verder is er ook een verschil in het gebied waarin ze actief zijn. De Gemeenschappen mogen enkel optreden in hun eigen taalgebied; in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad mogen zowel de Vlaamse als de Franse Gemeenschap optreden. De Gewesten hebben dan weer hun volledig eigen territorium. Hier is Brussel een volledig zelfstandige entiteit (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zonder inmenging van de andere Gewesten). Het Duitstalige gebied behoort volledig tot het Waalse Gewest Toch hebben we 'maar' zes parlementen en zes regeringen: het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering besturen zowel de Vlaamse Gemeenschap als het Vlaamse Gewest De gemeenschappen gaan over zaken die te maken hebben met personen: cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal. Er is een Vlaamse Gemeenschap, een Franse en Duitstalige gemeenschap. Federale niveau. Deze gewesten en gemeenschappen hebben hun elk hun eigen regeringen en parlementen om die taken uit te voeren en wetten op te stellen

De regionale overheden: gemeenschappen en gewesten

1 b SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departement Algemene Zaken en Financien adnzinistlatit- Ambtenarenzaken afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol nr I C.l E O PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDEñHANDELINGEN VAN 16 EN 25 JUNI 1998 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XViII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST ontwerp van examenreglement m. b. t. het. Breng de Vlaamse Gemeenschap in Vlaams Gewest goed in beeld in jouw straat. Gemeenschap vlaggen geven extra sfeer aan regionale gebeurtenissen en zorgen voor saamhorigheid in de buurt. DVC biedt een compleet assortiment vlaggen om extra luister bij te zetten tijdens regionale evenementen en speciale gebeurtenissen in het de Vlaamse Gemeenschap in Vlaams Gewest Vacatures Vlaamse gemeenschap in Vlaams Gewest. Werk zoeken binnen 101.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Vlaams Gewest. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Vlaamse gemeenschap - is makkelijk

Uitzondering: de deelstaten Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams gewest hebben samen één Vlaamse regering. Zodoende zijn er 5 deelregeringen en 1 federale regering in België. De federale regering neemt beslissingen voor het hele land Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België.Meestal wordt het Vlaams Gewest (met of zonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gewoon Vlaanderen genoemd, het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten.De officiële taal is Nederlands.Door de onmiddellijke fusie van de Vlaamse gewestelijke en gemeenschapsinstellingen (wat bij het Waalse gewest.

Vlaanderen.be De officiële website van Vlaandere

Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten. De officiële taal is het Nederlands . Door de onmiddellijke fusie van de Vlaamse gewestelijke en gemeenschapsinstellingen (wat bij het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap niet het geval is) bestaan er in praktijk geen aparte diensten, noch bestuursraden, noch een deelregering voor het Vlaams Gewest Departement van de Vlaamse Gemeenschap. Nieuws, documenten over beleid en specifieke thema's, praktische informatie over het onderwijs, literatuurdatabank en links Vacatures Gemeenschap in Vlaams Gewest. Werk zoeken binnen 104.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Vlaams Gewest. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Gemeenschap - is makkelijk

De Vlaamse Gemeenschap Belgium

Het Agentschap Wegen en Verkeer is wegbeheerder van autosnelwegen en gewestwegen in Vlaanderen. Op zoek naar informatie rond wegenwerken? Lees hoe wij ons elke dag inzetten voor een vlotte en veilige mobiliteit Ieder gewest kan over deze toegekende materies autonoom beslissen (los van de federale overheid). De wetgevende macht in een gewest is de (gewest)raad, die bij rechtstreekse verkiezingen wordt verkozen. De uitvoerende macht in een gewest is de (gewest)regering. De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest werden zowel voor de wetgevende als voor de uitvoerende macht samengevoegd: zo ontstond.

Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Het werd op 8 augustus 1980 bij wet vastgesteld, evenals het Waals en het Brussels gewest. Meestal wordt het Vlaams Gewest gewoon Vlaanderen genoemd. Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten. De officiële taal is het Nederlands. Door de onmiddellijke fusie van de Vlaamse gewestelijke en. In Vlaanderen worden de bevoegdheden van de gemeenschap en het gewest uitgeoefend door éénzelfde parlement en éénzelfde regering: het Vlaams parlement en de Vlaamse regering. Voor informatie over het Vlaamse Gewest kunt u terecht bij wat er staat in de tekst over de Vlaamse Gemeenschap. De andere gewesten van ons land zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals

Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Het werd op 8 augustus 1980 bij wet vastgesteld, evenals het Waals en het Brussels gewest. Meestal wordt het Vlaams Gewest gewoon Vlaanderen genoemd. Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten. De officiële taal is het Nederlands Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Meestal wordt het Vlaams Gewest (met of zonder het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) gewoon Vlaanderen genoemd. Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten. De officiële taal is het Nederlands Bestuur op regionaal niveau België kent 3 gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap) en 3 gewesten (Vlaamse, Waalse en Brussel Hoofdstedelijk Gewest). Wat HEEL belangrijk is om te weten is: De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest hebben eenzelfde wetgevende en uitvoerende macht.Dit is enkel zo voor Vlaanderen! In Wallonië is dit niet

De wetgevende macht van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest is het Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 leden: 118 verkozen door de inwoners van het Vlaamse Gewest en 6 verkozen door de inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De parlementsleden worden om de vijf jaar gekozen. De laatste verkiezing was in 2014 Vlaamse Overheid Het wetgevende kader voor het beleid duurzame ontwikkeling in Vlaanderen is het Vlaams decreet Duurzame Ontwikkeling. Dit decreet bepaalt dat duurzame Ontwikkeling een inclusief, participatief en gecoördineerd proces is. Meer informatie over het Vlaamse beleid voor duurzame ontwikkeling vindt u hier Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest. Het is de herdenking van de Guldensporenslag op 11 juli 1302 bij Kortrijk. Graaf Robert II van Artois bracht een Frans leger bestaande uit ongeveer 50.000 man op de been. Zij moesten het opnemen tegen een Vlaams burgerleger dat slecht bestond uit 20.000 ambachtslui en landbouwers

Structuur van België - Vlaams Parlemen

Vlaams Gewest Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen energiepremies subsidies investeringsaftrek belastingsvermindering belastingvermindering korting onroerende voorheffin Rechtsvorm Overheid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Gezin en maatschappelijk welzijn. Maatschappelijke naam Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Gezin en maatschappelijk welzijn. Het Vlaams Parlement bestaat uit 124 leden:  118 leden worden rechtstreeks verkozen in de 5˛kieskringen in het Vlaams Gewest.  6 leden worden rechtstreeks verkozen door de kie- zers uit het Brussels Gewest, die eerst hebben ge- stemd op een lijst van de Nederlandse taalgroep voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement De Vlaamse Regering heeft beslist het Vlaams Beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode van 16 november tot en met 31 december 2020. Ondernemingen die hun omzet met minstens 60% zien dalen kunnen een aanvraag indienen voor bovenvermelde periode. De vergoedingen die door de gewesten, gemeenschappen,.

Het Vlaams parlement is bevoegd voor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaams gewest. Deze vergadering bestaat uit 124 leden. Die worden allemaal verkozen in het Vlaams gewest, op zes Brusselse leden na. Dat laatste heeft een eigenaardig gevolg De drie gewesten - Vlaanderen, Wallonië en Brussel - en de drie gemeenschappen - Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap - zouden kunnen vervellen tot drie of misschien wel vier volwaardige gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en een Duitstalig gewest De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse provincies en in Brussel. Het Vlaams parlement en de Vlaamse regering oefenen de wetgevende macht uit van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams parlement bestaat uit 124 parlementsleden. 118 leden worden rechtstreeks verkozen in het Vlaams Gewest

Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Nieuw!!: Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest · Bekijk meer » Vlaams Parlement. Het Vlaams Parlement is de parlementaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, en zetelt in het Vlaams Parlementsgebouw in Brussel. Nieuw!! Mis geen nieuws over onroerend erfgoed. Schijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws vanuit ons agentschap. Onze maandelijkse nieuwsbrief bevat de laatste ontwikkelingen op vlak van onroerenderfgoedbeleid en -wetgeving, interessante publicaties, geplande activiteiten en meer diepgaande blogs Hieronder vindt u een link naar de contactgegevens van de bevoegde inspecteurs voor de Vlaamse overheid en de reglementering die voor de administratieve en begrotingscontrole van toepassing is op de Vlaamse overheid Vlaamse Gemeenschap. Het Rekenhof zendt zijn opmerkingen die het heeft geformuleerd naar aanleiding van de uitoefening van zijn controleopdrachten, ter uitvoering van artikel 180 van de Grondwet traditiegetrouw toe aan het parlement in zijn jaarlijkse boeken 2o Vlaamse PPS-projecten : PPS-projecten van de Vlaamse Gemeenschap, van het Vlaamse Gewest, van de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid en van de publiek- en privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en die, na advies van het Vlaams Kenniscentrum PPS, door de Vlaamse regering al

Vlag Provincie Vlaams Brabant

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) geeft de hoofdstad vorm en inhoud vanuit een Nederlandstalig perspectief en is bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de draaischijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BRUSSEL - Op 1 september 2006 was het Vlaamse Gewest als eiser of verweerder betrokken in 13.161 rechtszaken voor een Belgische rechtbank. De Vlaamse Gemeenschap zat verwikkeld in 1.385 gedingen Wil je vissen in de openbare wateren in Vlaanderen, dan heb je een visverlof nodig. Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar al aanvragen vanaf 1 december 5 Kennen gewesten / gemeenschappen / talen. 6 Buurlanden oefeningen. Filmpjes. 5 Kennen gewesten / gemeenschappen / talen. Vlaams Gewest. Duid de provincies aan die behoren tot het Vlaams Gewest. Henegouwen is de grens tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap . . . . Waar/Niet waar-vraag. In België zijn er twee.

100km-run trainingsroute in Wilrijk - Looproute | RouteYou

Vlaamse Gemeenschap (VG) De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies. In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden. Sport Vlaanderen Departement Cultuur, Jeugd en Media Departement Welzijn, Volksgezon De Vlaamse Gemeenschap oefent haar bevoegdheden uit in de Vlaamse provincies en in Brussel. zie ook Vlaamse Regering Bij de oprichting van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap werden beide onmiddellijk samengevoegd. (Wikipedia). De Collectie Vlaamse Gemeenschap in cijfers Welkom bij Zorg en Gezondheid, de officiële website van de Vlaamse overheid voor professionelen in de gezondheidszorg Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest; provincies die zijn gesitueerd in het Vlaams Gewest (hieronder vallen o.a. uitdrukke-lijk de autonome provinciebedrijven); de intergemeentelijke samenwerkingsvormen zoals geregeld in het decreet van 6 jul Naar vier evenwaardige Gewesten: Brusselse Gewest, Franse gemeenschap, Vlaams en onafhankelijke Vlaamse staat. Magnette moet Belgie opdoeken

2. de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door haar Regering in de persoon van Yves LETERME, minister-president, in de persoon van Bert ANCIAUX, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en in de persoon van Inge VERVOTTE, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Het Vlaams Gewest is een gebiedsgebonden overheid in België. Meestal wordt het Vlaams Gewest gewoon Vlaanderen genoemd. Het gewest is een deel van de Belgische structuur van gemeenschappen en gewesten. De officiële taal is het Nederlands. Door de onmiddellijke fusie van de Vlaamse gewestelijke en gemeenschapsinstellingen bestaan er in praktijk geen aparte diensten, noch bestuursraden, noch. de Duitstalige Gemeenschap houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake d § 2. Voor de berekening van de 30 % subsidie als vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 2°, worden de premies en subsidies die toegekend zijn volgens de onroerenderfgoedregelgeving, niet in rekening gebracht om het aandeel ten laste van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest te bepalen. § 3 In het Belgisch Staatsblad van 3 juli 2013 verscheen een Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2013 betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018. 18 nieuwe 100% West-Vlaams streekproducten en 3 erkende hoeveproducenten. 10:00

11 Juli = Vlaamse Feestdag | Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA)

Vlaanderen - Wikikid

De woning ligt in het Vlaamse Gewest en is hoofdverblijfplaats van de 65-plusser voor wie de aanpassingspremie wordt aangevraagd. De facturen. De aanpassingspremie wordt berekend op basis van de facturen van de uitgevoerde werken. Deze facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar In eerste instantie berekenden we de budgettaire implicaties van de Brusselnorm sinds 2000. Daarvoor gaan we ervan uit dat de volledige Vlaamse Gemeenschap bestaat uit de volledige bevolking van het Vlaams Gewest en 1/3 van de Brusselse bevolking waardoor het budgetaandeel van Brussel gegeven wordt door de volgende formule Overslaan en naar de inhoud gaan. Home. Subsidies; Bedrijfsvoering; Beleid; Voorlichting & Inf het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations, gesloten in Brussel op 13 december 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 19 augustus 2003; 4

BELGIË - VLAAMSE GEMEENSCHAP 2009/10 Samengesteld door Rob De Vries met ondersteuning van Een papieren versie van de catalogus kunt u bekomen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijscommunis Onderwijs, Koning catie, Cel Publicati De Vlaamse renovatiepremie is ingevoerd in 2007. De huidige premievoorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 februari 2019. Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse Regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren Vlaams Gewest en Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap · Bekijk meer » Geert Bourgeois Geert Albert Bourgeois (Roeselare, 6 juli 1951) is een Belgisch politicus voor N-VA en en sinds 25 juli 2014 minister-president van Vlaanderen Ze ondersteunt lokale besturen en volgt onderzoeksprojecten op. Ze doet het secretariaat voor de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. Het team inspectie behandelt de erkenningsaanvragen en onderzoekt de klachten. Ze doet dit in nauwe samenwerking met andere overheden (zowel lokaal, Vlaams als federaal) en met de lokale politie Vérifiez les traductions 'Vlaams Gewest' en Français. Cherchez des exemples de traductions Vlaams Gewest dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire

De grondwet heeft het over 'het Vlaamse Gewest'. In teksten die juridisch waterdicht moeten zijn, is die vorm daarom te verkiezen. 'Het Vlaams Gewest' is echter niet fout. Ook 'het Waalse Gewest 'en 'het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest' krijgen buiging-e's in de grondwet Wilt u een sociale woning kopen in het Vlaams Gewest of een woning kopen en renoveren? De VMSW biedt u een betaalbaar woonkrediet aan: de Vlaamse Woonlening Lees meer omtrent verdrag tussen het koninkrijk der nederlanden, enerzijds en de vlaamse gemeenschap en het vlaams gewest, anderzijds inzake de samenwerki

Maatschappelijke naam Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap Adres Havenlaan 88, 1000 Brussel Rechtsvorm Overheid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap Gemeenschap, gewest Bekijk de afbeeldingen en vul het passende cijfer in. 1 : Vlaamse Gemeenschap : 4: provincies: 2: Vlaams Gewest : 5: provinciehoofdplaats : 3 : taalgrens : België is ingedeeld in 10 . Elke provincie heeft zijn eigen . Op basis van de taal heeft. Van 2 februari tot en met 2 april 2021 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Booiebos' op het Vlaanderenbreektuit.be is een Officiële website van De Vlaamse Overheid Uitgegeven door Departement Omgeving

Burger, bestuur en beleid: tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht Publication date: 2003-01. Pages: 80 Je werkt in het Vlaams Gewest. Je bent verplicht om je aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie te betalen, als je: ouder bent dan 25 jaar; niet in België woont, maar wel in een andere lidstaat van de EU, EER of in Zwitserland; sociaal verzekerd bent in België wegens een tewerkstelling in het Vlaams Gewest De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkt mee aan een beter leefmilieu in Vlaanderen. Onze missie is bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid, het rapporteren over de toestand van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (B.S. van 15 februari 2018) (Vlaamse Gemeenschap) (Vlaams Gewest). Besluit van 31 mei 2018 van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van de artikelen L1123-15, L2212-45, L6411-1, L6421-1 en L6451-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie ( B.S. van 18 juni 2018) (Waals Gewest) Vlaams Gewest telt 6,6 miljoen inwoners. Op 1 januari 2020 telde het Vlaamse Gewest afgerond 6,63 miljoen inwoners. Dat zijn er 40.000 meer dan aan de start van 2019, wat overeenkomt met een aangroei van de wettelijke bevolking van +0,6%. Tussen 2000 en 2020 bedroeg de aangroei in totaal +12% De VMM coördineert het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken Vlaamse overheid. het Vlaams Parlement ((opent in nieuw venster)), de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken

Kwartairgeologische Kaart Van België : Vlaams Gewest : Kaartblad Brugge (13) (1/50.000). Brussel: Ministerie van het Vlaamse Gemeenschap. Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie, 1995. Print a Geologische kaart van België : b Vlaams Gewest: kaartblad 32 Leuven / c Ministerie van Economische Zaken. 255: a Schaal 1:50.000: 260: a Brussel : b Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, c n.d. 300: a 6 kaarten : b ill., overlegfolie en papier. 490: a Toelichting bij de geologische kaart van België. Vlaams Gewest v 32: 505: a 1.

Start studying België gewesten, gemeenschappen en taalgebieden. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Band met de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschap treedt op als toezichthoudende overheid ten aanzien van de VGC. Het algemeen en bijzonder administratief toezicht gebeuren volgens het decreet van 5 juli 1989 tot organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschap: Gepubliceerd op: 22/11/2013: Laatste wijziging op: 22/11/2013: Categorie: Voorzieningen voor kinderopvang: Van toepassing in: Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Vlaams Gewest; Inwerkingtreding 01/04/2014. Tekst. Justel. Gerelateerde interpretaties. Gerelateerde wetteksten. Ga terug naar Wetgeving. Wed, 15/01/2014 - 16:38.

Video: Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Gewest

Groenpool Vinderhoutse Bossen - Campagne wandelingFietsen in Vlaanderen: reisverslag fietsreis, foto's en

De Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest in Italië (AAVR IT) richt zich op het behartigen van de Vlaamse belangen in Italië en bij internationale organisaties, gevestigd in Italië. De Algemene Afvaardiging is het eerste aanspreekpunt in Italië voor alle aangelegenheden inzake de Vlaamse overheid en haar bevoegdheden (o.a. economie, werkgelegenheid, energie. Vlaamse overheid: Vlaams ambtenaar, Vlaamse overheidsinstantie, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap [Bron Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Vlaamse overheid: Vlaams ambtenaar, Vlaamse overheidsinstantie, Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap

Vlag van de Duitstalige Gemeenschap - WikipediaReynders wil minder ministers bij Franse gemeenschap

Chronologisch overzicht publicaties Vlaamse Gemeenschap. Deze pagina toont de chronologische lijst van de publicaties die het Rekenhof heeft overgemaakt aan het Vlaams Parlement. De sortering is gebaseerd op de datum van goedkeuring in de Nederlandse kamer van het Rekenhof Wie niet het Vlaams of Brussels Gewest woont maar er wel wel werkt, moet of kan soms toch aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en de zorgpremie betalen. Ook wie ten laste is van die zogeheten inkomende grensarbeiders en Belgische militairen die in het buitenland verblijven, moeten of kunnen zich aansluiten Grensarbeiders en Belgische militaire Als een rechtshandeling van een overheidsinstantie als vermeld in artikel III.59, tot gevolg heeft dat buitenlandse natuurlijke personen of rechtspersonen zeggenschap of beslissingsmacht krijgen in die overheidsinstantie, en als daardoor de strategische belangen van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest bedreigd worden, met name als de continuïteit van vitale processen in het gedrang.

 • Duitse economie Tweede Wereldoorlog.
 • Leenbakker STOCK kast in elkaar zetten.
 • Cafetaria paterswoldseweg.
 • Verjaardagsfeestje Zoersel.
 • Zwarte blouse dames grote maten.
 • Sia Chandelier meaning.
 • Elven Lord of the Rings.
 • Tweedehands Louis Vuitton sneakers.
 • Schubertlaan 1 Rotterdam.
 • RiveMove.
 • Kribbeplein Israël.
 • Drift op de Boot 2019.
 • Supporters ADO.
 • Brian Clark.
 • Jumbo Puzzellijm.
 • Springstal Oost Vlaanderen.
 • Etos ontharing.
 • Treinkaartje Schiphol 2020.
 • Spreuken over geld stelen.
 • Knipex Gereedschapskoffer gevuld.
 • Gin Mare Delhaize.
 • Groot balkon inrichten met planten.
 • Bh Prima Donna Twist.
 • Nikon D3400 specifications.
 • Het Eiland serie.
 • Kabeljauw rugfilet.
 • Mms versturen lukt niet.
 • Drukwerk huwelijk.
 • Spruitjes tumis.
 • Libelle Theaterclub betrouwbaar.
 • Mark Ebing onder stroom.
 • Tv studio bouwen.
 • New Trek XC bike 2020.
 • Vrijgezellenfuif Limburg.
 • WEST507.
 • Rottumerplaat.
 • Spoelbak bevestigingsklem.
 • Gezond blog.
 • Basenji herplaatsing.
 • Guinevere.
 • Domoticz download.